Om detta mail ser konstigt ut, klicka här för att läsa det på webben

Nr.3    Augusti, 2009 - Ramadan, 1430
Trons källa del3

Niyat - Avsikten
Av: Ibrahim Blicksjö

"Säg: 'Vare sig ni döljer det som rör sig i ert innersta eller visar det, vet Gud det." (3:29)

Niyat; detta korta ord, med den stora, livsviktiga betydelsen! Niyat: Efter vad alla våra gärningar bedöms. Profeten Muhammad (fvmh) sade: "[Era] gärningar bedöms efter avsikten bakom dem, och för alla är det han avsåg." (An-Nawwawi 40 hadeeth)

Om vi tänker oss att trosbekännelsen, de dagliga bönerna, allmosan, fastan och vallfärden är Islams pelare och att Trons artiklar är den grundsten som dessa pelare vilar på, så är Niyat (avsikten) luften som omger denna konstruktion. Om denna luft är ren så kommer pelarna och dess grundsten att stå för evigt, men om luften är full av föroreningar så kommer allt att sakta vittra sönder, för att till slut falla ihop och försvinna!

Niyat är Avsikten - en uppriktig önskan att göra det som Allah befaller oss för att därigenom söka Hans Nåd; Förnöjsamhet; Barmhärtighet; Belöning osv.

Nu kan man ju fråga sig följande: " Men varför är det så viktigt med niyat? Så länge som jag gör det jag ska i Islam så är det väl inga problem eller? "

Islam är en medveten religion, med detta menas att Islam manar oss att vara medvetna om vad vi gör; för Vem vi gör det; och vad det har för konsekvenser för oss själva och för allt runt omkring oss. Islam står INTE för blind tro, utan tvärtom, för en medveten tro som är fast förankrad i våra hjärtan och sinnen. Så vad menas med blind tro och varför är den så sårbar och farlig?

Vi låter den Heliga Koranen ge oss ett exempel:

" Och när de hör uppmaningen: ' Kom och slut upp kring det som Gud har uppenbarat och kring Profeten ', svarar de: 'För oss räcker det som var våra förfäders tro.' Men om deras förfäder inte använde sitt förstånd och saknade all vägledning? " (5:104)

En blind tro, utan logiskt tänkande och utan att man förstår vem man tillber och varför, är som en luftslott, en hägring, en falsk illusion som dels är svår att hålla fast vid men som också kan bli till mycket stor skada för trosutövaren själv, och inte minst för hans omgivning. Låt mig ta två händelser från modern tid för att illustrera vad som kan hända när man följer blint, utan logik och förståelse:

Den 18 november 1978 begick 913 medlemmar ur en sekt som kallade sig Folkets Tempel, under ledning av Jim Jones, kollektivt självmord efter att ha druckit läsk blandat med cyanid. De kom från San Fransisco men begav sig till Jonestown, Guyana där denna hemska tragedi utspelades.

Den 19 april 1993, Mount Carmel Centre , Waco, Texas. Denna gård var högkvarter för en kristen sekt som kallade sig Bransch Dravidians under ledning av David Koresh, som var en självutnämnd Messias. Sekten hade massor med vapen och ammunition, och efter en eldstrid där fyra FBI agenter dödades så belägrades gården. Den 19 april brann hela anläggningen och cirka 80 sektmedlemmar dog, bland annat Koresh. Några av liken hade skottskador och man vet idag ännu inte hur branden började eller om de skjutna begått självmord eller mördats.

Två exempel av kanske tusentals sekter världen över där följeslagarna "…inte använde sitt förstånd och saknade all vägledning." (5:104) En tro som saknar utrymme för lo0gik och främjande av vad som är rätt och motarbetande mot det som är fel - utan själviskt världsliga motiv - är endast destruktiv för en själv och för samhället runt omkring.

Allah säger i den Heliga Koranen:
" Och när de manas att inte störa ordningen och sprida sedesfördärv på jorden, svarar de: ' Vi vill bara förbättra och ställa tillrätta.' Nej, det är de som stör ordningen och sprider sedesfördärv men de inser det inte." (2:11-12)

Så här säger 'Abdullah Yusuf 'Ali i sin kommentar till dessa verser:
" Mycket skada orsakas (ibland ofrivilligt) av folk som tror att de har en mission av fred, när de inte ens har en klar uppfattning om vad som är rätt eller fel. Genom sin blinda arrogans så förtrycker de det goda och uppmuntrar det onda," ('A.Yusuf 'Ali,The Holy Qur'an, fotnot nr 35 till verserna 11-12 av surat al-Baqara)

Så att ha en avsikt bakom sina gärningar är ju ett skydd mot ovanstående. Kom ihåg versen som inleder detta kapitel: "Säg: ' Vare sig ni döljer det som rör sig i ert innersta eller visar det, vet Gud det. " (3:29)

Niyat skapar ett medvetande i oss innan vi gör en handling, dyrkan etc; Till vem gör vi detta? Varför gör vi detta? Och vad får denna handling för konsekvenser för oss, för de runt omkring oss, och när vi står inför Allah?

Allah säger:
" Vare sig ni visar vad som rör sig i ert innersta eller döljer det, kommer Gud attställa er till svars för det." (2:284)

Niyat är i hjärtat, ett samband mellan vårat sinne och hjärta att vår dyrkan och goda gärningar endast är för Allah. Vi följer det Han har befallt och föreskrivit för oss för att därigenom söka hans Nåd, Välsignelser; Belöningar osv. Både i detta liv och i det Efterkommande.

Allah säger i Koranen:
" Den som begär sin lön i detta liv [ bör tänka på att ] Gud belönar både i detta och i det Kommande Livet. Gud hör allt, Ser allt." (4:134)

Om vi vill och tänker oss för så är denna värld och detta liv en skattkista när det gäller belöning, Nåd, Förlåtelse och Välsignelser från Allah. Vi kan spendera alla dygnets timmar i dyrkan till Allah och bli belönade för de mest vardagliga saker som vi gör. MEN vi måste göra niyat att vi gör detta för Allah. Utan niyat gäller ingenting. Om jag till exempel går och gör min wudu (tvagning), utan niyat så gäller den inte. Då har jag tvättat mig men inte gjort wudu. (se vidare As-Sayyid Sabiq Fiqh us Sunna vol 1 purification and prayer)

Men låt mig ge ett par exempel på vad man kan få belöning för:

A. Jag går och handlar, och köper det som är tillåtet i Islam (halal) istället för det som är förbjudet (haram), för att Allah har visat det tillåtna och otillåtna. Så med andra ord gör jag detta för Allah och blir belönad.

B. Jag äter det som är tillåtet och avstår från det som är otillåtet. Varför? För att Allah befallt så: Belöning

C. Jag gifter mig, är intim med min fru - och skyddar mig därigenom från att begå otukt (zina) för att Allah har förbjudit det. Belöning.

D. Jag sover för att samla kraft att gå Allahs Väg och följa Hans befallningar. Jag somnar med full vetskap att Han är den Ende värd dyrkan, efter en dag då jag följt det goda och undvikit det onda. Till och med min sömn blir till en dyrkan. Belöning.

Vad som också är viktigt är att vi vårdar vår niyat och är rädda om den. Det första som Satan attackerar är vår niyat. Så var uppmärksam på detta. Ibland kanske den måste förnyas för att den gärning som jag har planerat att göra fortfarande skall vara för Allah. Jag kanske sitter hemma och tänker att jag skall gå till moskén för att göra bön, och därigenom följa en av de plikter som Allah föreskrivit. Jag har niyat endast för Allah. Efter ett tag börjar jag tänka hur kul det ska bli att träffa mina bröder och prata med dem. Om jag inte ser upp nu så kan den tanken och känslan ta över ända tills min avsikt ändras från att jag gör något för Allah till att jag gör något för mitt eget nöje. Men om jag här stannar upp och förnyar min niyat, påminner mig själv om varför jag går till moskén, så håller jag den ren.

Något som också kan förstöra en ren niyat är stolthet. Och detta är speciellt farligt om man gör sin niyat högt så att andra hör. Så det bästa är att göra er niyat tyst, i hjärtat, för ärligt talat, niyat är ju mellan dig och Allah och ingen annan.

Så igen, vi måste vårda vår niyat och vara rädda om den, för Satan vet det som vi så lätt glömmer bort; en god gärning kan bli till ingenting eller, ännu värre, till en synd som kan bestraffas av Allah om vår niyat ej är ren.

Tänk er, mina kära läsare, att dö i ett heligt krig, eller när man under sitt liv sökt kunskap om Islam och lärt sig Koranen och sedan lärt andra, eller att dö efter att man sökt både högt och lågt, till höger och tillvänster efter medel att ge som allmosor åt de fattiga och behövande. Det går nog inte attfå en bättre död! Enkel biljett, första klass, till Paradiset! Elller? Låt mig som avslutning på detta kapitel ge en hadeeth:

"Tre personer hade dött och står inför Allah. Allah frågar den första: 'Vad har du gjort för att förtjäna Min Nåd och komma till Paradiset?' Mannen svarar: 'O Allah! Jag kämpade och dog i Jihad bara för Din skull.' Allah kommer att säga: ' Du ljuger! Du gjorde det för att folk skall säga om dig att du var modig! Och det har dom!' Mannen kommer sedan att släpas på sitt ansikte och kastas i Helvetes Elden! Allah frågar den andra personen: 'Vad har du gjort för att förtjäna Min Nåd och komma till Paradiset?' Mannen svarar: 'O Allah! Jag spenderade mitt liv med att lära mig Koranen och sedan lära ut den till andra, bara för Din skull.' Allah kommer att säga: 'Du ljuger! Du gjorde detta för att folk skall kalla dig Qaari (reciterare), och det har dom gjort!' Han kommer sedan att släpas på sitt ansikte och kastas i Helvetes Elden! Allah frågar den tredje personen: 'Vad har du gjort för att förtjäna Min Nåd och komma till Paradiset?' Mannen svarar: 'Jag har inte lämnat någon sten orörd i sökandet efter allmosor att ge endast för Din skull, O Allah!' Allah kommer att säga: 'Du ljuger! Du gjorde detta för att folk skall säga att du var generös, och det har dom!' Även han kommer att släpas på sitt ansikte och kastas i Helvetes Elden!'"

Se var en niyat som inte är ren kan föra en person! Från den högsta Belöningen till det värsta Straffet! Må Allah skydda oss från detta!

Så eftersom vår niyat är från hjärtat så måste ju även det vara rent. Ett rent hjärta; ger ren niyat; som ger rena handlingar; som leder till Allah's Nåd och Paradiset.

Och Allah Vet Bäst

Tillbaka till digitaltidningen ZamZam
<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa en vän om artikeln

Din väns email:

Ditt email:

Ditt namn: