Om detta mail ser konstigt ut, klicka här för att läsa det på webben

Nr.3    Augusti, 2009 - Ramadan, 1430
Zamzams kvinnliga profil

Belma H. Filipovic
Intervjuad av: Dhurata Haxhiislami

Ålder? 40 solår eller 41 lunärår

Vad har du för utbildning? Civilingenjör

Har du familj?
Mina mest dyrbara och älskade: min underbara mamma, som jag tackar Allah för varje dag, och min älskade bror

Hur länge har du jobbat inom da'wah?
Jag har gjort det i mindre än två år på svenska, och i ungefär 6 år på bosniska. Det var dock i mindre skala.

Vad har varit det bästa med da'wah?
Den belöning som jag hoppas få, välsignelsen jag känner i själen och att jag själv utvecklas. Personligen tycker jag att det underlättar mitt liv i dunja. Som vi alla vet kan ens iman öka och sjunka. Genom att göra da'wah får man bättre koll på sig själv. Det arbetet uppfyller mitt inre behov som också är en individuell plikt. Dessutom är detta ett sätt för mig att hålla mig närmare Allah, insha'Allah.

Hur är det att vara en syster och hålla på med da'wah?
På sistone har jag fått mycket negativ feedback och till och med blivit hotad, kränkt och förnedrad upprepade gånger. Både från islamofober och rasister, men tyvärr även från muslimer som anser att systrar inte bör göra sin röst hörd till andra än systrar. Det är viktigt att vi håller oss vid autentisk sunnah.

Det är viktigt att vi har kvinnliga daii som kan föreläsa på svenska. Jag själv upplever att det är lättare att föreläsa inför systrar. Eller om publiken är blandad, att bröderna sitter bak i salen eller i ett annat avskärmat rum, medan systrarna sitter framme. Därför är det bra med särningen på män och kvinnor, att det införs i praxis. Vi behöver bli fler kvinnliga föreläsare.

Berätta lite om dina viktiga projekt inom da'wah?
Förr har jag deltagit som företrädare för muslimer i några ärenden och sammanträden med DO, diskrimineringsombudsmannen. Sedan skriver jag även om islam på www.turban.se och på senaste tiden har jag blivit bjuden att föreläsa på flera seminarier i Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala, Falkenberg och Tensta. När det finns behov för en kvinnlig föreläsare ställer jag gärna upp insha'Allah och är tacksam för varje tillfälle att göra något bra och förnya avsikten med mina goda handlingar.

Vad har du för framtida projektplaner inom da'wah?
Fortsätta med mina nuvarande sysslor, framför allt att blogga på http://www.turban.se . Under en systerträff i slutet av juni i Göteborg har jag fått äran att föreläsa om tawhid och niyyah, mina favoritämnen. Detta var ett utmärkt tillfälle att själv bjuda in en annan syster att föreläsa i samma ämne (systern har valt att föreläsa om tawhid al rubbubbiyyah). Jag hoppas få belöningen för det erbjudandet också.

Vad är det du vill bidra som da'iyah till Sveriges muslimer?
Min största belöning vore att Allah vägleder en enda människa genom mitt da'waharbete. Det räcker gott och väl för mig med en enda (om det blir fler kan jag bara upprepa takbir). Att bara tänka på belöningen för en sådan storartad handling ger tårar i ögonen och jag känner mig mycket ödmjuk.

Min personlighetstyp är counselor eller stödjare, vi är tysta ledare i bakgrunden som vill påverka andra på bästa sätt och få dem att utveckla alla sina bästa gåvor till fullo, för hela skapelsens bästa. Att ha fått en sådan personlighet hjälper otroligt mycket i ett arbete som da'wah. Det är särskilt vår ungdom som jag bryr mig om, för de är ummahns framtid. Unga flickor* dras tyvärr åt olika håll av andra, och är utsatta för osunda inflytanden (TV, skönhetsideal, alkohol, droger, ett idol-galet samhälle, jakten efter att bli accepterad och populär, materialismen…) Jag vill hjälpa dem få en sann bild av kvinnan i islam, som ett sunt och naturligt alternativ till alla dessa falska krav som gör att de växer upp till att vara olyckliga, förtryckta unga kvinnor. Det känns viktigt att få dem att inse att slöjan bärs med stolthet, glädje och tacksamhet. Tyvärr så har islamofobin i världen tagit över så mycket att våra tonårssystrar inte alltid inser sanningen, utan ibland faller offer för grupptryck, samhällsförtryck och hjärntvätt, och börjar tro på det som ihärdigt tutas in i deras huvud: att slöjan är tvång (när den i själva verket är frihet för den förnuftiga!)

* flickor och pojkar, men som syster tänker jag hur jag kan på hur jag kan oskadliggöra de giftiga inflytanden som dagens unga flickor utsätts för.

Jag vill hjälpa våra systrar att se praktiserande, beslöjade, välutbildade, skattebetalande muslimska kvinnor, och vår inställning mot det världsliga och akhira; för att de själva skall förstå att det är världarnas Herre som ger oss försörjning, inte arbetsgivaren. Jag vill slå hål på alla fördomar och gifter som islamofobin hunnit så i deras oskyldiga sinnen. Jag vill att de skall förstå att det är vår Herre som bestämmer, att det är Hans Vilja som sker, att de kan och bör bära slöja och utöva sin tro i helhet utan att behöva kompromissa med illasinnade människor. Det är att handla för Allahs skull, inte för människors skull. Man behöver inte vara tuff, tvärtom. Som troende är man ödmjuk och tacksam och för inte mycket väsen av sin dunja, för det är akhira som alltid är i fokus. När de väl får den insikten att bara Allahs vilja sker, kan de stå på sig och bevara sin tro oavsett var de är.

Jag vill beröra det bästa inom människor, att de blir glada och tacksamma för sin islam istället för att skämmas över den. Att skämmas för sin vackra, rena tro är en sorglig följd av den långvariga antiislampropaganda som kulminerar idag i form av islamofobin världen över.

Vi måste alla känna oss själva, ta reda på vilka av Allahs gåvor vi har utvecklat bäst, vilka våra starka sidor är - och använda dem till skapelsens nytta. T.ex. känner jag mig mest bekväm med att skriva. Därför använder jag turban-bloggen, en blogg som är grundad och drivs av bror Abu Halim, projektledaren från Hikmainstitutet, för att sprida islam. Någon annan är bra debattör, en tredje är bra med att jobba med barnen, en fjärde är bra organisatör och ansvarar för organiseringen vid olika konferenser, seminarier och föreläsningar, någon annan är väldigt bra på att föreläsa och en annan är duktig web-designer och ger sig på da'wah via internet genom att driva en eller flera sidor om islam osv. Det är bäst att jobba optimalt och bidra med det som man kan hjälpa vår ummah bäst med, insha'Allah.

Vad kan vi göra för att engagera fler inom da'wah?
Det absolut första vi kan göra är att börja med oss själva, för iman går upp och ner. Vilket betyder att vi måste jobba på att utöka vår kunskap, bygga upp och förbättra vårt eget förhållande med Allah, rena det och smycka det. Att vara fri från önskan att få beröm från människor, skapelsen, och verkligen bara längta och motiveras av önskan att få Allahs belöning.

Sedan är det viktigt att veta att da'wah är vår religiösa plikt, s.k. fard 'ain (som salaat: det är en individuell plikt för varje troende människa som ingen annan kan utföra för dig). Man behöver alltså inte vara en lärd för att ge da'wah men du måste ha rätt aqida och kunna trons principer. Då kan du börja med dina närmaste, t.ex. med dina väninnor i skolan. Det är bara ett exempel, och man kan utföra den plikten t.ex. genom att ge rätt bild av islam till sin granne. Allah vägleder oss och Han underlättar för oss det som vårta hjärtan strävar efter. Om du strävar efter och brinner för att ge da'wah, så underlättar Allah det arbetet för dig och Han öppnar dörrar, men Han ställer även prövningar på den vägen.

Jag brukar hålla kontakt med de systrar som skriver till turban-bloggen, och med några håller jag kontakt genom min privata mail. På så sätt kan jag insha'Allah påverka dem och ibland kanske ge råd som gäller speciellt den systerns situation. Det var några systrar som på så sätt började ge da'wah till sin närmaste omgivning, och jag måste säga att jag är speciellt glad och stolt för att det är väldigt unga systrar som fortfarande är i tonåren, masha'Allah. Profeten Muhammad (sallAllahu alejhi wa salam) kallade först sin familj och sina andra närmaste till islam. Dock tog inte alla från hans (Muhammads) (sallAllahu alejhi wa salam) närmaste krets till sig budskapet om tawhid, och om det händer dig skall det inte få dig att tappa modet eller ifrågasätta din avsikt.

Som sagt, så är det bäst om var och en använder den gåva som han eller hon har utvecklat till sin starkaste sida: vi kan skriva inlägg i tidningar, ge bra svar och/eller skicka insändare. Påverka de lögner som media visar av islam. Om det finns föreningar i era städer, så som i Uppsala, Stockholm eller Norrköping m.m. så kan man gå med och engagera sig i dem. Att se efter vilka behov som finns där jag är, och bidra med min bästa förmåga. Eller så kan man bli aktiv genom studieförbundet Ibn Rushd, de driver olika projekt.

Men vi bör inte glömma att innan vi börjar ge da'wah till våra medmänniskor, måste vi börja med oss själva, skaffa nyttig kunskap och omsätta den i praktiken. När man kommer närmare Allah, öppnar Allah vägarna, för Allah hjälper oss i det vi strävar efter. Och Allah underlättar det vi önskar, det löser sig.

Utifrån muslimernas situation idag i Sverige, hur ser du på våra barns framtid, är det ljust eller mörkt?
Föräldrarna måste ta sitt ansvar och vi måste ge da'wah till våra barn så att de vet att var de än är, så är det Allah som bestämmer, Allah allena styr världen och hela universum existerar på Laa ilaaha illaAllaah. Bästa da'wah som varje förälder kan ge, är att uppfostra sina barn i islam.

Läget i världen och i Sverige är inte ljust just nu. Negativa krafter blir starkare, vilket är ännu en orsak till varför det är viktigt att uppfostra dina barn i islam. Gör mycket dua.

Har du något råd till systrar, bröder och till alla muslimer?
Detta råd ger jag först och främst till mig själv och det är: Det viktigaste förhållande du kommer ha i ditt liv, som kommer gynna dig i detta och nästa liv, är förhållandet till Allah.

Har du några sista ord?
Besök www.turban.se bloggen! Nej, men skämt åsido, kom bara ihåg att relationen med Allah är det viktigaste, det tar tid och tålamod och vi måste ständigt jobba på att rena den. Förhållande mellan vårt hjärta och Allah är den vackraste gåva vi fått, i båda liv, när det är renat från alla tillsatser.

Tillbaka till digitaltidningen ZamZam
<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa en vän om artikeln

Din väns email:

Ditt email:

Ditt namn: