Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Az-Zakat

Av: Imam Ibn ul Qayyim al Jawziyyah
Källa: www.islaam.com

Av de fem grundprinciperna i islam (utöver shahada), intar zakat andra plats, efter bönen som är den första. Ordet zakat härstammar från verbet 'zaka', som betyder: 'att växa' (om en växt). Den andra härledningen av detta ord har innebörden rening, d.v.s. 'Qad aflaha man zakkaha (den är sannerligen framgångsrik som renar sig själv). Att spendera sin rikedom för Allahs skull gör att människans hjärta renas från kärleken till materiell rikedom. Den som spenderar offrar detta som en ödmjuk gåva inför Herren och således intygar han sanningen att inget i livet är kärare för honom än Allahs kärlek, och att han är fullt beredd att offra allt för Hans skull. Det vilar ingen tacksamhetsbörda över den som tar emot zakat, utan snarare en känsla av tacksamhet från givarens sida eftersom mottagaren gjort det möjligt för honom att fullgöra sin plikt, som han är skyldig gentemot Allah och samhället. Zakat betalas på det överskott av ens rikedom som finns kvar då ett år passerat. Det är således en avgift på överskottet av rikedomen. Bortsett från jordbruksavkastning och tamboskap, betalas zakat i en enhetlig skattesats på 2 ½ %.

Miniminivån för överskottet av rikedom över vilken zakat debiteras kallas 'Nisab'. Den skiljer sig för olika typer av egendom, den viktigaste är nisab för silver, ca 595 gram och för guld, ca 85 gram. Nisab för kontanter är densamma som för (värdet av) guld och silver. (Zakat är) tjugo procent av gömda skatter, d.v.s. rikedom som inte innebär någon större ansträngning när man samlar den; vad gäller jordbruksgrödor som kräver arbete att få, skall zakat vara 10% och detta är känt som 'ushr (tiondel). Om marken bevattnas med konstgjorda medel, skall en tjugondel av avkastningen betalas som Zakat. Om land som producerar avkastning skulle vara i behov av konstant arbete och underhåll, så är ägaren skyldig att betala en fyrtiondel av produktionen. Det finns ingen zakat vid färre än fem kameler, men om en person betalar det av egen vilja kommer det att ses som en frivillig form av välgörenhet. För fem kameler är zakat en get, förutsatt att de kvarstår på bete under hela året, eftersom zakat bara betalas på sådana kameler som lever på bete och inte på dem som matas huset med foder. En get ges om man har mellan fem och nio kameler, och två getter för tio till fjorton kameler. Tre ges för mellan fjorton till nitton kameler och fyra getter för tjugo till tjugofyra kameler. Om man har mellan tjugofem till trettiofem kameler är zakat 'Bint-al-Makhaz', dvs. kamelens ettåriga föl.

Ingen zakat behöver ges om man har färre än fyrtio getter, och vid fyrtio getter som betar större delen av året ges zakat i form av en get, när ett år passerat. En get ges för trettio kor. Vad gäller hästar så ges ingen zakat för dem, i ljuset av den heliga profeten vägledning.

De saker och personer, som zakat ska spenderas på, ingår i följande vers: "Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan [för tron] och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och [för att lätta] de skuldtyngdas [bördor] och för [kampen för] Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis." [9:60]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa