Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Västerlänningars tankar om Islam

Av: Jamîl ud-Dîn Zarabozo
Källa: www.islam.se

Genom historien har många som studerat islam insett det vackra i Koranen och profeten Muhammads (över honom vare Guds frid och välsignelser) sunnah (275) och även idag är många av dem som skriver om islam positiva. Somliga icke-muslimer är till och med aktiva med att avvisa manga av de falska pastaenden som kan höras om islam i media.

Några av de mest erkända tänkarna och historikerna i bade Väst och Öst har i överlag varit mycket lovordande när de diskuterat islam (276).

Författaren till A History of the Intellectual Development of Europe, John Draper (1811- 1882), skrev:
Fyra år efter Justinianus bortgång, 569 e.Kr. föddes en man i Mecka, en man som har haft ett synnerligen stort inflytande över mänskligheten. I The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History har Michael H. Hart (1932) satt profeten Muhammad som nummer ett av världens mest inflytelserike ledare. Den amerikanske författaren Washington Irving (1738-1859) har skrivit en bok om profeten Muhammad: Mahomet and His Successors. I detta verk ger han en fantastisk skildring av hans person:
Hans intellektuella kvaliteter var tveklöst av en extraordinär sort… Han klädde sig inte i dyra utstyrslar, kännetecknet för ett ringa sinne… I hans förehavanden var han rättvis. Han behandlade vänner och främlingar, de fattiga och de rika, den mäktige och den svage rättvist och gemene man älskade honom… Hans militära triumfer väckte ingen stolthet eller fafäng ärelystenhet, vilket de hade gjort om han hade haft egna själviska motiv… (277)

Den franske författaren Alphonse de Lamartine (1790-1869) skriver:
275) Bland icke-muslimer finns de som attackerar islam hejdlöst och vi finner dem som visar viss uppskattning och respekt för religionen. Även om detta inte är rätt plats för en detaljerad diskussion i detta ämne kan det papekas att manga som attackerar islam gör det utifran felaktiga grunder. Det finns även dem som attackerar islam pa grund av att det liv som de lever är i fullständigt motsats till islam, vilket gör att de heller inte tycker om religionen.

Om storhet och syfte, matt av ringa medel, och enastaende resultat är tre kriterier för ett geni, vem skulle da vaga jämföra nagon annan stor man i historien med Muhammad? De mest beryktade män skapade militärmakter, lagar och imperier. De byggde, om nagot alls, ingenting annat än materiella makter som ofta föll sönder framför deras egna ögon. Denne man rörde inte bara arméer, föreskrifter, imperier, folk och dynastier – utan miljontals människor i en tredjedel av den bebodda världen. Och utöver det, flyttade han altare, [de falska] gudarna, religioner, ideologier, trosläror och människans inre. Grundat pa en Skrift, i vilken varje bokstav har blivit lag, skapade han en andlig nationalitet som sammanförde människor av olika sprak och härkomst…(278)

Professor Nathaniel Schmidt (1862–1939) skriver:
Den väsentliga uppriktigheten i Muhammads karaktär kan inte ifragasättas…(279) Man kan finna lika lysande beskrivningar fran erkända historiker och intellektuella som Edward Gibbon, Arnold Toynbee, H.G. Wells, George Bernard Shaw, Will Durant, Marshall Hodgson med flera (280).

Vid sidan av historiker och tänkare har även storheter inom andra trosläror uttryckt deras respekt och beröm för profeten Muhammad (över honom vare Guds frid och välsignelser). Professor Montgomery Watt (1909-2006) har sagt:
Att anta att Muhammad var en bedragare leder till fler fragor än svar. Ingen historisk person är sa undervärderad i Väst som Muhammad. (281)

Hinduernas ledare Mahatma Gandhi har om Profeten (över honom vare Guds frid och välsignelser) sagt: Jag ville lära mig det bästa om den [person] som idag utan tvekan har paverkat miljoner människors inre… Jag blev mer än nagonsin tidigare övertygad om att det inte var svärdet som vann plats för islam i det vardagliga livet utan profetens rigida enkelhet..., samvetsgranna upprätthallande av avtal, stora hängivenhet till hans vänner och anhängare, oräddhet, mod och absoluta tilltro till Gud samt uppdrag. Detta, och inte svärdet, banade väg för islam och lät överkomma varje hinder… När jag slog igen den andra volymen [av profetens biografi] var jag ledsen över att det inte fanns nagot mer att läsa om hans enastaende liv. (282)

I var tid har många vetenskapsmän förundrats över Koranens mirakulösa natur och kommit till slutsatsen att människohand omöjligen kan ha sammanställt ett sadant arbete för 1400 ar sedan. Den franske doktorn i medicin, Maurice Bucaille (1920-1998), har i en studie av Bibeln, Koranen och vetenskap skrivit:

Mot bakgrund av den mängd kunskap som man förfogade över under Muhammads tid är det otänkbart att de uttalanden som aterfinns i Koranen, som beträffar vetenskap, kan ha framställs av människohand…(283) Dr. T. V. N. Persaud som är specialist i anatomi och professor vid universitetet i Manitoba har sagt:

Här är nagon som är olitterär [profeten Muhammad] som ger djupgaende uttalanden, enastaende exakta i vetenskapliga fragor. Jag kan själv inte se hur detta kan vara en slump. Det finns för manga korrekta [uttalanden], och som Dr. Mure har jag inga problem att föreställa mig att detta är en inspiration och uppenbarelse fran Gud som har lett honom till att säga detta. (284)

Professor Tejatat Tejasen vid Chiang Mai universitet i Thailand har sagt: Under de senaste tre aren har jag intresserat mig för Koranen… Utifran min studie… Jag tror att allt som nedtecknats i Koranen för 1400 ar sedan kan bevisas vetenskapligt. Da profeten Muhammad varken kunde läsa eller skriva maste Muhammad vara ett sändebud som förmedlat sanningen som uppenbarades till honom fran den som är upplyst [som] Skaparen… Därför tror jag att det är tid för mig att säga… [här förklarar professor Tejasen att han har bestämt sig för att bli muslim]. (285)

I bade Öst och Väst har manga av den som studerat islam ocksa valt att bli muslimer. Nagra är berömda, som Cat Stevens och den tyske diplomaten Murad Hoffman, men den stora majoriteten är helt vanliga människor som förstatt att det finns en sanning i islam och som genom en uppriktig och ojävig studie har insett och antagit religionen. Här uppkommer den viktiga fragan varför inte alla som uttalat sig sa fantastiskt om islam ocksa blivit muslimer. Människor skiljer sig at och har egna personliga anledningar till att inte anta islam. Manga uppväxta i Väst har utvecklat en ogillan inför organiserade religioner. De ser sanningen men väljer att utöva den pa egen hand. Andra kan vara nöjda med vad de redan har och inser inte nödvändigheten i att ocksa följa den religion som är sann inför Gud. Och andra kanske helt enkelt inte vill genomga sa drastiska förändringar i deras liv, även om de ser sanningen. Somliga kan ha sociala hinder, likt en status i samhället, som hindrar dem att byta religion. Anledningarna kan vara manga. Islam star dock pa en egen grund och man skall inte lägga för stor vikt vid det andra tycker och tänker. Istället skall man sta pa egna ben i ens sökande efter sanningen.

______________________________________
275) Bland icke-muslimer finns de som attackerar islam hejdlöst och vi finner dem som visar viss uppskattning och respekt för religionen. Även om detta inte är rätt plats för en detaljerad diskussion i detta ämne kan det påpekas att många som attackerar islam gör det utifrån felaktiga grunder. Det finns även dem som attackerar islam på grund av att det liv som de lever är i fullständigt motsats till islam, vilket gör att de heller inte tycker om religionen.
276) För fler citat om vad intellektuella icke-muslimer har slag om islam: Islam—The First & Final Religion (Karachi, Pakistan: Begum Aisha Bawany Waqf, 1978), s. 37-93. Quoted in Islam—The First and Final Religion, s. 39.
277) Islam – The First and Final Religion, s. 46 278) Islam – The First and Final Religion, s. 47
279) Islam – The First and Final Religion, s. 52
280) Islam – The First and Final Religion, s. 44-45, 57-58, 66-67, 73-76 och 93
281) Islam – The First and Final Religion, s. 53
282) Islam – The First and Final Religion, s. 44
283) The Bible, the Quran and Science, Maurice Bucaille, s. 251-252, Indianapolis, IN: American Trust Publications, 1978
284) Ibrahim, s. 27
285) Ibrahim, s. 31


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa