Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Syftet med livet

Av: Broder Shawwal
Källa: http://www.islaam.com

Vi vet att Allah existerar och vi vet att vi är en produkt av Hans skapelse. Men vi glömmer ofta bort att vi var skapade för ett speciellt syfte. Om tio personer av oss försöker ta reda på vad vårt syfte med livet är, utan att tänka på Uppenbarelsen, så kommer vi nog få tio olika svar. Hursomhelst, om vi läser i Koranen kommer vi att få reda på att syftet med våra liv är tydligt definierad.

Allah Den högste säger i Koranen:

"MÄNNISKOR! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er - kanske skall er gudsfruktan [fördjupas]"

(Koranen 2:21)

Och Han säger också:

"Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig"

(Koranen 51:56)

Allah (subhanahu wa ta`ala) säger också:

"VÄLSIGNAD Han som har allt herravälde i Sin hand och vars makt övervinner allt! Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta visa er] vem av er som i sitt handlande är den bäste. Han är den Mäktige, Den som ständigt förlåter"

(Koranen 67:1-2)

Dessa verser var uppenbarade för oss av Allah (subhanahu wa ta`ala) för att informera oss om varför vi är här på jorden, vad vi borde göra och vart vi är på väg. Inte för Hans egen nytta eller för att Han behöver vår tillbedjan. Snarare för att vi är i behov av Honom. Allah (subhanahu wa ta`ala) sade:

"Människor! Inför Gud är ni de fattiga och Gud är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer."

(Koranen 35:15)

Vad menas med "för att sätta er på prov [och låta visa er] vem av er som i sitt handlande är den bäste"? Al-Fudayl Ibn `Iyyaad sade: "Den bästa handlingen är den som är mest hängiven och mest korrekt" Han blev tillfrågad: "Hur borde den vara mest hängiven och mest korrekt?", och han svarade: "Om handlingen var hängiven men inte korrekt skulle den inte bli accepterad, och om den var korrekt men inte hängiven skulle den inte bli accepterad; hängivenheten är för Allah ensam, och korrektheten är i enlighet med As-Sunnah"

Vi var skapade för denna enda anledning: för att dyrka Allah (subhanahu wa ta`ala) och för att sträva efter att vara bäst i våra handlingar. Det spelar inte bara roll över hur många handlingar vi utför utan kvalitén spelar även roll. Borde vi ta för givet att våra handlingar är accepterade eller borde vi sträva efter att göra dem perfekta och göra de rena för Allahs (subhanahu wa ta`ala) skull och i enlighet med Profetens (Guds frid och välsignelser vara över honom) Sunnah?

Allah (subhanahu wa ta`ala) säger i Koranen:

"Säg: Skall vi säga er vilka de är som i allt vad de företar sig är de största förlorarna? [Det är] de som har inriktat hela sin strävan på det som hör till denna värld och ändå tror att de har levt ett gott och rättskaffens liv."

(Koranen 18:103-104)

Och Han sade: "Gud tar inte emot offer av andra än dem som fruktar honom" Al-Maa'idah (5):27

"Gud tar inte emot offer av andra än dem som fruktar honom"

(Koranen 5:27)

En lärd man sade: "Det finns folk som tror att denna Universum har grundat sig själv eller började existera av slumpen. Det framtvingar att människan "inte har något mål att uppfylla" eftersom han skapades utan ett speciellt mål. Därför blir moral eller värdesystem helt värdelösa. Alltså människan är bara ett responderande "verktyg" för "Moder Natur" som, enligt Darwin själv, "agerar slumpmässigt"! Det här sättet att tänka är planlöshet, och det förekommer när människan inte känner igen sin relation med Den som skapade liv och död, universum och allting runt människan, allt i precisa proportioner.

Vi måste minnas att Allah (subhanahu wa ta`ala) skapade liv och död så att vi ska kunna dyrka Honom (dvs lyda Allah på alla sätt som Han befallde genom tungan av budbärarna, utföra allt som Allah (subhanahu wa ta`ala) älskar och är nöjd över, från påståenden och handlingar - både inre och yttre), och utföra dyrkan på bästa sätt. Det är vad vårt mål borde vara. Istället för att motsäga syftet med människans existens och agera för förgängliga världsliga intressen, måste vi fullborda dens fullständighet. Denna dyrkan inkluderar alla våra gärningar, vår sömn, våra studier, vår rekreation och specifika former av dyrkan definierad av Koranen och Sunnan. Vår tid här är kort och att vara slavar för världsliga vinster resulterar i korruption av våra själar, ständig svårighet, oro och fattigdom.

Profeten (Guds frid och välsignelser vara över honom) sade: "Allah (subhanahu wa ta`ala) säger: Adams söner: Fyll er tid med Min dyrkan och jag ska fylla era hjärtan med rikedom, och göra slut på er fattigdom. Men om ni inte gör det, skall Jag göra era händer fullt upptagna (dvs i världsliga affärer) och Jag skall inte göra slut på er fattigdom." (At-Tirmidhee, hasan hadeeth)

Dessutom har Allah (subhanahu wa ta`ala) gett oss ett val och tvingar inte oss att utföra gärningar. Han säger:

"låt därför den tro som vill tro, och låt den förneka tron som vill förneka den"

(Koranen 18:29)

Klart och tydligt har vi blivit informerade om vårt syfte och blivit visad vägen för att uppnå det. Valet är vårt.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa