Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Tecken på svag Iman (tro) och hur man höjer den

Översatt av: Syster Suzanne
Från: http://english.islamway.com


Tecken på svag tro
 • Man begår synder utan att känna någon skuld
 • Man är hårdhjärtad och saknar längtan att läsa i Koranen
 • Man känner sig för lat för att utföra goda gärningar, t.ex. att vara sen till bönerna
 • Man försummar och slarvar med Sunnah
 • Man har humörsvängningar, till exempel bli upprörd över småsaker och känna sig besvärad och irriterad för det mesta
 • Att inte känna något när man hör verser ur Koranen, exempelvis när Allah varnar oss för bestraffningar eller lovar oss goda stunder
 • Känna svårigheter i att minnas Allah och göra dhikr (sv. åkallan)
 • Att inte känna sig illa till mods över att saker görs mot Shariah.
 • Att längta efter status och rikedom
 • Att vara elak och girig, exempelvis inte vilja skilja sig från rikedom.
 • Att beordra andra att utföra goda gärningar när man själv inte praktiserar dem
 • Att känna sig nöjd när saker inte utvecklas i rätt riktning för andra
 • Att intressera sig enbart för om något är haram eller halal, och inte undvika sånt som är makrooh (ej rekommenderade).
 • Att driva med människor som utför goda gärningar, som att exempelvis städa i moskén.
 • Att inte känna oro över muslimernas situation
 • Att inte känna något ansvar för att stödja och tala om Islam
 • Att tycka om att argumentera enbart för argumentationens skull, och utan några bevis
 • Att bli helt upptagen och mycket involverad i donia (sv. världen), världsliga saker som exempelvis att bara må dåligt när man förlorar något i termer av materiell rikedom.
 • Att bli helt upptagen och besatt av sig själv
Okej, hur stärker man sin tro då?
 • Recitera och fundera över Koranens innebörd. Ett lugn och stillhet kommer sen att falla ned och våra hjärtan mjuknar. För att få optimal nytta, påminn dig själv om att Allah talar till dig. Människor beskrivs i olika kategorier i Koranen, fundera över inom vilken du finner dig själv i.
 • Förstå och ta till dig Allahs storhet. Allting är under Allahs kontroll. Det finns tecken i allt vi ser som pekar på Hans storhet. Allting händer enligt Hans tillåtelse. Allah följer och ser efter allting, till och med en svart myra på ett svart berg under en svart natt då månen döljer sig.
 • Ansträng dig för att öka din kunskap, för åtminstone de grundläggande sakerna i det vardagliga livet som till exempel hur man gör wudu rätt. Ta reda på betydelsen bakom Allahs namn och attribut. Människor som har taqwa (Gudsfruktan) är dem som har kunskap.
 • Delta i samlingar där man påminner dig om Allah. I såna samlingar omges vi av änglar
 • Vi måste utföra fler goda gärningar. En god gärning leder till ytterligare en god gärning. Allah kommer att underlätta vägen för någon som delar med sig till välgörenhet, och även göra det lätt för honom eller henne att utföra goda gärningar. Goda gärningar måste göras regelbundet, och inte tvärtom
 • Vi måste frukta det olyckliga slutet på våra liv: att minnas döden är en glädjeförstörare
 • Kom ihåg de olika nivåerna i akhirah (slutet av vårt liv), till exempel när vi begravs, när vi döms, om vi hamnar i paradiset eller helvetet.
 • Gör dua, förstå att vi behöver Allah. Var ödmjuk. Sträva inte efter materiella saker i livet
 • Vår kärlek för Allah (Subhana wa Ta'Ala) måste visas i handlingar. Vi måste hoppas på att Allah accepterar våra böner, och ständigt vara rädda när vi gör fel. På kvällen när vi går och lägger oss, måste vi tänka igenom vilka goda handlingar vi gjort under dagen.
 • Förstå konsekvenserna av synder och olydnad - vår tro stärks av goda gärningar och försvagas av onda gärningar. Allt som har hänt, händer för att Allah ville det. När olyckor drabbar oss, så är det också från Allah. Det är ett direkt resultat utav vår olydnad till Allah.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa