Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

De stora frågorna - del2

Av: Laurence B. Brown MD
Källa: http://www.thedeenshow.com

Den första av de två stora frågorna i livet är: "Vem skapade oss?" Vi tog upp den frågan i den föregående artikeln och kom (förhoppningsvis) fram till att svaret var "Gud". Då vi är skapelsen, är Gud Skaparen.

Låt oss nu vända oss till den andra "stora frågan" som är: "Varför är vi här?"

Ja, varför är vi här? För att få berömmelse och rikedomar? För att göra musik och bebisar? För att bli den rikaste mannen eller kvinnan på gravplatsen, eftersom vi skämtsamt får höra att "den som har mest grejer när han dör vinner"?

Nej, livet måste vara mer än så, så låt oss fundera på saken. Se dig omkring till att börja med. Såvida du inte bor i en grotta, så är du omgiven av saker som vi människor har tillverkat med våra egna händer. Varför tillverkade vi dem då? Svaret är naturligtvis att vi tillverkar saker för att de ska fylla en viss funktion för oss. Kort sagt, vi tillverkar saker för att de ska tjäna oss. Så varför skapade då Gud oss, om inte för att tjäna honom?

Vårt syfte är då att tjäna Gud. Vi tar emot Hans budskap genom profeterna såväl som genom skrifterna, men ingenstans så tydligt som i Koranen, islams heliga bok: "Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig." (Koranen 51:56).

Vilket för oss till nästa punkt: Om vi erkänner vår Skapare och att Han skapade människorna för att de ska tjäna Honom, så blir nästa fråga: "Hur? Hur tjänar vi Honom?" Utan tvekan besvaras denna fråga bäst av den som skapade oss. Om Han skapade oss för att tjäna honom, så förväntar Han sig att vi ska bete oss på ett visst sätt om vi ska uppfylla vårt syfte. Men hur kan vi veta hur detta sätt är? Hur kan vi veta vad Gud förväntar sig av oss?

Ja, betänk följande: Gud gav oss ljus med vilket vi kan finna vägen. Även på natten har vi månen till ljus och stjärnorna att navigera efter. Gud gav andra djur navigeringssystem som bättre passar deras omständigheter och behov. Flyttande fåglar kan navigera, även mulna dagar, med hjälp av ljus och polarisation. Valar navigerar genom att "läsa av" jordens magnetfält. Laxen hittar tillbaka från det öppna havet till exakt den plats där den föddes, med hjälp av lukt, om man kan tänka sig det. Fiskar känner av avlägsna rörelser genom tryckreceptorer som finns längs kroppen. Fladdermöss och de blinda floddelfinerna "ser" med sonar. Vissa marina organismer (den elektriska ålen är ett högspänningsexempel) genererar och känner av magnetfält, vilket låter dem "se" i grumligt vatten eller i havsdjupens mörker. Insekter kommunicerar med feromoner, vars spår leder dem till mat, och sedan hem igen. Växter känner av solljuset och växer mot det (fototropism), deras rötter känner av gravitationen och växer in i jorden (geotropism). Kort sagt har Gud givit varje del av Sin skapelse vägledning. Kan vi på allvar tro att Han inte skulle ge oss vägledning i den viktigaste aspekten av vår existens, nämligen vår raison d'etre - vår anledning att finnas till? Att Han inte skulle ge oss verktygen med vilka vi kan uppnå frälsning?

Såklart inte. Härav, uppenbarelsen.

Se på det såhär: Varje produkt har specifikationer och regler. För mer komplexa produkter, vars specifikationer och regler inte är intuitiva, krävs instruktionsböcker. Dessa instruktionsböcker är skrivna av den som kan produkten bäst, det vill säga tillverkaren. En typisk instruktionsbok börjar med varningar om felaktigt användande och de farliga konsekvenserna därav, fortsätter med beskrivning av hur man använder produkten korrekt och fördelarna som fås därigenom, och ger produktspecifikationer och en felsökningsguide med vilken vi kan rätta till tekniska fel på produkten.

Hur skiljer sig det från uppenbarelsen?

Uppenbarelsen säger vad vi ska göra, vad vi inte ska göra och varför, säger vad Gud förväntar sig av oss, och visar oss hur vi rättar till våra fel. Uppenbarelsen är den ultimata instruktionsboken, som givits som vägledning till den som ska använda oss, vi själva.

I den värld vi känner, anses produkter som motsvarar eller överträffar specifikationerna vara framgångar, medan de som inte gör det är… hmm… låt oss fundera på detta. Varje produkt som inte motsvarar specifikationerna blir antingen reparerad eller, om det är hopplöst, återvunnen. Med andra ord, skrotad. Aj. Plötsligt blev den här diskussionen läskigt allvarlig. För i den här diskussionen är vi produkten - skapelsens produkt.

Men låt oss stanna upp en stund och tänka på hur vi samspelar med de olika sakerna som fyller våra liv. Så länge de gör som vi vill är vi nöjda med dem. Men när de misslyckas gör vi oss av med dem. Några lämnas tillbaka till affären, några lämnas till välgörenhet, men förr eller senare hamnar de alla i soporna, som... grävs ner eller bränns. På samma sätt blir en underpresterande anställd… "fired" (bränd). Stanna upp nu och fundera lite på det ordet. Var kom den eufemismen för straffet för en underpresterande ifrån? Hm... den som tror att lärdomarna i detta liv motsvarar lärdomarna i religionen kan ha roligt med det här.

Men det betyder inte att dessa analogier inte gäller. Tvärtom bör vi minnas att både Gamla och Nya Testamentet är fyllda av analogier, och Jesus Kristus använde liknelser när han undervisade.

Så vi bör kanske ta detta på allvar.

Nej, jag misstog mig. Helt säkert bör vi ta detta på allvar. Ingen har någonsin ansett att skillnaden mellan himmelska fröjder och helveteseldens pina är något att skratta åt.

Till Del 3 >>>


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa