Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Vad gör en muslim under fastemånaden Ramadan?

Av: www.islamqa.se
Källa: www.islamqa.com

Allah har valt månaden Ramadan med särskilda förtjänster som inte förekommer under någon annan månad, månaden Ramadan är den bästa månaden utan tveka. Allah har all rätt att utse några månader, nätter och föredrar dem framför andra, som Han säger i koranen:

"DIN Herre skapar vad Han vill och Han väljer för [människor­na] det bästa. Stor är Gud i Sin härlighet, höjd högt över allt vad de sätter vid Hans sida!."

(Koranen 28:68)

Under Ramadan har Allah(swt) placerat Laylat al-Qadr (Allmaktens Natt), den natt Allah(swt) uppenbarade Koranen för första gången via ängeln Gabriel till profeten Muhammad(saw). Om den natten säger Allah(swt) i koranen:

"Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader."

(Koranen 97:3)

Det vill säga att Gudsdyrkan under allmaktens natt ger mer och större belöning än dyrkan under tusen månader, detta är av Allahs stora belöning för denna Ummah (nation - dvs. muslimerna).

Laylat al-Qadr infaller under de senaste tio nätterna under Ramadan månad. Därför kämpar muslimer hårt i Gudsdyrkan under dessa tio dagar mer än vad de brukar göra under andra tider, i sökandet av denna välsignade natten.

Vad gäller det som vi muslimer gör under Ramadan, så vill vi säga att vi gör vårt bästa för att komma Allah närmare, vi kämpar hårt för att dyrka Honom genom olika typ av dyrkan som har föreskrivits åt oss. Dessa omfattar följande:

1. Fastan
Att fasta innebär att avstå från mat, dryck, samlag och sexuell aktivitet från gryning till solnedgången. Vi är inte den enda nationen som Allah har beordrat att fasta, snarare finns det ingen nation bland de tidigare nationerna som Allah inte ålagt fastan. Allah säger följande i koranen:

"TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud."

(Koranen 2:183)

2. Kvällbönen (Taraweeh)
Att be om nätterna (qiyaam al-layl) har en stor effekt på skällrening och hjärtreformation, kvällbönen är en bra metod att erhålla Allahs förlåtelse för sina synder.

3. Koranläsning
Ramadan kallas även för koranens månad, detta på grund av att koranens uppenbarelse började under denna månad till profeten Muhammad – frid och välsignelser vare över honom. En del muslimer läser hela koranen under Ramadan, och några andra läser den en eller två gånger, eller mer än så. En muslim som praktiserar sin religion har kunskap om att för varje bokstav som läses av koranen erhålls tiofaldig belöning, och att läsa en enda sida ger tusentals belöningar.

4. Välgörenhet och mata fattiga
Vår älskade profet – frid och välsignelser vare över honom - var den människa som var mest generös av alla, och han var på sitt mesta generösa situation under Ramadan.

Vår älskade profet – frid och välsignelser vare över honom - uppmuntrade oss att mata de fattiga och ge fastande människor mat för att bryta deras fasta på. Han berättade att belöningen för den som ger mat åt en fastande person att bryta hans fasta på motsvarar samma belöning som den fastande personen, utan att förringa belöning den fastande erhåller.

5. Åkallan
Ramadan månad är en perfekt tid att ta vara på för att åkalla Allah (du'aa). Det är omtyckt för den fastande personen att utföra Gudsåkallan. Åkallan av den fastande vid den tid som han/hon bryter fastan kommer att accepteras och avvisas aldrig.

6. I'tikaaf
Detta innebär att bosätta sig i moskén och enbart ägna sig åt Gudsdyrkan. Detta är en stark rekommenderat Sunnah under de sista tio dagarna av Ramadan för sökandet av Laylat al-Qadr (allmaktens natt).

7. Fastans välgörenhet
Allah har ålagt en särskild välgörenhet som skall ges bort i slutet av Ramadan, detta kallas för Zakaat al-Fitr, denna välgörenhet renar den fastande från olika små misstag och oanständigt tal som kunde ha inträffat under månadens gång, samtidigt som den är ett sätt att ge mat åt de fattiga och hjälpa de.

Denna välgörenhet är obligatoriskt för varje muslim, ung som gammal, män och kvinnor. Det är ett sätt som gör att människor känner av enigheten, sammanhållning och ömsesidiga medlidande för det muslimska samfundet.

8. Eid bönen
Som avslutning för en välsignad månad, och även för ovan nämnda handlingar har Allah även uppmanat det muslimiska samfundet att be Eid bön, detta tillfälle är ett sätt att sammanföra dem att uttrycka sin glädje och tacksamhet gentemot Allah.

Poängen är att muslimen spenderar fastemånaden Ramadan i fasta, bön, kvällbönen (Taraweeh), Guds åminnelse, koranläsning och tillslut avsluta det med I'tikaaf och välgörenhet, samt strävan efter att upprätthålla banden av samhörigheten, gör sitt bästa att utföra goda gärningar, och att spendera en hel del för Allah sak. Under varje natt av månaden Ramadan befriar Allah människor från helvetet, Han förbi ser deras synder och dåliga gärningar samtidigt som Han förlåter deras synder. Därför är månaden Ramadan är den mest älskade månad för muslimer, och de känner sig lyckliga, glada vid denna tidpunkt, och de önskar att hela året skulle vara Ramadan.

För dig som inte är muslim om du besöker islamiska föreningar kommer du själv att få se den lycka och uppleva glädjen som muslimer, unga och gamla, känner av under månaden Ramadan. Detta beror enbart på effekterna av Gudsdyrkan och Gudslydnad, som nämnts ovan.

Allah vet bäst.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa