Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Hur man söker Laylat ul-Qadr

Av: Shaykh Muhammad Nasir-ud-Deen al-Albani
Källa: www.islaam.com

Laylat ul-Qadr är den mest välsignade av alla nätter. En person som missar den har sannerligen missat en hel del bra. Om en troende person är ivrig att lyda sin Herre och vill öka sina goda gärningar, ska han sträva efter att fånga denna natt och spendera den i dyrkan och lydnad. Om det görs lätt för honom, kommer alla hans tidigare synder att bli förlåtna.

Att be Qiyaam al Leil (nattbön)
Det rekommenderas att göra en lång Qiyyam (natt bön) under de nätter Laylat ul-Qadr beräknas inträffa. Detta anges i många hadeeths (berättelser från Profetens (Frid vare med honom) liv), till exempel följande:

Abu Dharr (Må Allah vara nöjd med honom) återberättade:
"Vi fastade med Allahs budbärare (Frid vare med honom) i Ramadan. Han ledde oss inte i nattbön förrän det återstod sju nätter av Ramadan. Den natten stod han med oss i bön tills en tredjedel av natten hade gått. Han (Frid vare med honom) bad inte med oss på den sjätte natten. På den femte natten bad han (Frid vare med honom) med oss till halva natten hade passerat. Så vi sa: "Allahs budbärare! Ska du inte be med oss hela natten? "Han (Frid vare med honom) svarade:"Den som står i bön med imamen tills han (imamen) avslutar bönen får belöning som om han bett hela natten." ... "[Återberättad av Ibn Abi Shaybah, Abu Dawud, at-Tirmithi (som bestyrkt det), en-Nasa'i, Ibn Majah, at-Tahawi (i Sharhu Ma `en il-Athar, Ibn Nasr, al-Faryabi, och al-Bayhaqi. Deras isnad (källa av återberättare) är giltig.]

Att notera. Abu Dawud nämnde: "Jag hörde Ahmad bli tillfrågad", Föredrar du att en man ber med folket eller för sig själv under Ramadan? "Han svarade, "Be med folket" Jag hörde honom också säga: "Jag skulle föredra att någon ber (qiyaam) med imamen och ber witr (avslutande rakah för att avsluta dagens böner) med honom också, för Profeten (Frid vare med honom) sa: "När en man ber med imamen tills han avslutar, antecknas det som att han bett resten av den kvällen." [Masaa'il]]

Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) berättade att Profeten(Frid vare med honom) sagt:"Den som står (i Qiyaam)under Laylat ul-Qadr [och det kommer att vara lätt för honom] pga tro och förväntan (om Allahs belöning), kommer att få alla sina tidigare synder förlåtna." [Al-Bukhari och Muslim), (tillägget "och det är lättare för honom" har förklarats av Ahmad( i rapporten av"Ubaadah Bin as-Samit), att det betyder att han getts möjlighet att vara bland de uppriktiga tillbedjarna under denna välsignade natt.]

Göra Du´a (åkallan)
Det rekommenderas också att göra Du´a (åkallan) denna natt . "A'ishah (Må Allah vara nöjd med henne) återberättade att hon frågat Profeten (Frid vare med honom)," O Allahs budbärare! Om jag visste vilken natt som är Laylat ul-Qadr, vad borde jag säga under den? "Och han (Frid vare med honom) instruerade henne att säga:
"Allahumma innaka` afuwwun tuh.ibbul `afwa fa` fu `année - O Allah! Du är förlåtande, och du älskar förlåtelse. Så förlåt mig." [Återberättad av Ahmad, Ibn Majah, och at-Tirmithi. Autentisk enligt al Albani]

Att överge världsliga nöjen för dyrkans skull
Det rekommenderas att man spenderar mer tid i tillbedjan under nätterna då Laylat ul-Qadr förväntas vara. Detta kräver att överge många världsliga nöjen för att ge tid och tankar endast till att dyrka Allah. "A'ishah (må Allah vara nöjd med henne) återberättade: "När de sista tio dagarna (av Ramadan) började, brukade Profeten(Frid vare med honom) dra åt sin izaar (en slags kjol som bärs som underdel i en klädedräkt), dvs han höll sig borta från sina fruar för att få mer tid för dyrkan, spendera hela natten vaken (i bön), och väcka sin familj" [Al-Bukhari och Muslim] Och hon (må Allah vara nöjd med henne) sa:
"Allahs budbärare (Frid vare med honom) brukade utöva mer dyrkan under de sista tio nätterna i Ramadan, än de andra nätterna" [Muslim]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa