Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Profeten i våra hjärtan

Översättning: En syster i Islam

En syster höll det här talet i Svenska C (och även i Engelska B) och fick MVG+ för sin presentation, och må Allah belöna henne och acceptera det från henne.

Introduktion
Jag ska nu tala om någonting som berör den som jag älskar
Jag älskar honom mer än mig själv
Mer än min familj
Och mer än allt som finns på denna jord
Han är den vackraste och den bästa personen som jag vet
En person som har de ädlaste egenskaperna, ja han är den bästa som någonsin har levt
Men det finns dem som trots det har förolämpat honom
Min Profet har blivit kränkt


Bakgrund
I vårt samhälle idag pågår en debatt mellan två fundamentala åsikter; en ”inget-är-tabu”-mentalitet, och en övertygelse om att en viss sak är helig och därför bör behandlas i enlighet med det.

Utan att göra en undersökning är jag nästan helt säker på ni alla har hört talas om karikatyrerna av Profeten Mohammad (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom). Jag antar också att majoriteten av er tycker att all uppståndelse är bisarr när ni läser om förolämpade muslimer som bränner flaggor och som skriker slagord. Har vi någonsin ställt oss frågan varför de reagerar som de gör?

Tes
Även om yttrandefriheten utgör en fundamental och viktig del i Sveriges demokratiska samhälle, så finns det en annan oskriven lag som säger: en persons rättigheter slutar där den andres börjar.

Argument

  • Samhället måste behandla alla människor lika, oavsett härkomst eller religiös tillhörighet. Anledningen till varför jag säger detta är p.g.a. av det hyckleri som jag ser idag; när Jyllandsposten publicerade karikatyrerna som föreställde Profeten Mohammad (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom) som en lömsk och beväpnad muslim med en krokig näsa i ett ”kulturpolitiskt” syfte, så var det fullständigt oacceptabelt att man drog paralleller till nazisternas propagandakarikatyrer som föreställde ”den vandrande juden”[1]. När sådana nazistbilder återpubliceras i arabiska tidningar, så fördömer Väst denna handling med ursäkten att sådana typer av handlingar måste ses som ”hets mot folkgrupp”. Hur kommer det sig då, om man tänker rent logiskt, att samma typ av teckningar – men nu av muslimer – plötsligt ett fall som går under kategorin ”yttrandefrihet”? Varje människa med ett friskt tänkande inser att detta inte är acceptabelt.


  • Jag vill även nämna att enligt svensk lag så anses det vara ett brott när du hånar och kränker en annan person, och om du gör det så har du struntat i denna persons rättigheter. Därför måste förolämpandet av alla profeter – även islams Profet – ses som ett brott. Så yttrandefriheten skall endast skyddas av lagen i de fall där det är till nytta för samhällets välfärd, och inte när det utgör en fientlighet gentemot andra.


  • Innan jag går över till att besvara mina motståndares åsikter, så vill jag återigen poängtera att en persons rättigheter slutar där den andres börjar. Idag finns det mellan 1.1 och 1.8 miljarder Muslimer runt om i världen (enligt Wikipedia), och denna siffra ökar ständigt. Eftersom det är ett krav för varje troende muslim att älska Profeten Mohammad (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom) mer än alla andra skapelser, så älskar och högaktar dem Profeten Mohammad, och de älskar honom till och med mer än sig själva och sina egna familjer. Detta borde vara tillräckligt för att förstå att vi måste ta hänsyn till deras viljor.


Besvarandet av motargument
  • Lars Vilks, den man som ritade karikatyrerna av Profeten Mohammad (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom) som en rondellhund, försvarade sin handling genom att säga, och jag citerar honom nu ordagrant: ”Låt alla komma fram, även de med unkna synpunkter, för då blir det liksom ventilerat i hela systemet”[2]. Låt oss utvärdera de konsekvenser som hans egen teckning orsakade; en massiv våg av reaktioner chockerade världen, både bland muslimer och icke-muslimer. Reaktionerna spred sig som elden i en torr skog, och man hade kunnat undvika detta genom att avstå från att publicera en sådan teckning. Denna ”bomb” av reaktioner var utan tvekan mycket större än den som skulle ha skapats genom att inte ”låta systemet ventileras”. Vårt samhällssystem skulle inte vara i behov av en sådan typ av ventilation om respekten för andra var djupt rotad i allas hjärtan.


  • Jag lämnar nu Lars Vilks och går över till dem som säger att yttrandefriheten är en väldigt viktig grund som håller uppe dagens demokratiska samhälle. Jag säger till dessa människor: Västs självgoda sekularism är inte måttstocken över hela världen. Vi måste bemöta resten av världen baserat på det sätt som den verkligen ser ut, och sedan anpassa oss själva efter det.


  • Ett annat argument som jag skulle vilja besvara är att ”karikatyrerna som publicerades i Jyllandsposten var bara ett sätt för att öppna dörren till debatt, och som resultat kommer förståelsen öka mellan två kulturer som lever i samma samhälle.” Denna dröm kommer aldrig att bli sann, eftersom utgångspunkten och tillvägagångssättet var helt fel. Och det som är så skrattretande är att karikatyrer görs i ett humoristiskt och hemskt syfte, så allt det som har sagts gällande ökad förståelse, ett sätt att stärka banden o.s.v., allt det här, det är bara lögner.


Sammanfattning
Jag vill avsluta med att säga att man kommer aldrig att uppnå starkare band mellan två redan olika parter genom provokation. Att strunta i dessa människors fundamentala och högaktade saker är dömt till misslyckande, och skapar endast nya motsättningar. Väst måste förstå att ”inget-är-tabu”-mentaliteten ibland behöver gränser i syfte att skydda, bevara och upprätthålla andras rättigheter. Rättigheter som är någonting livsviktigt när det kommer till deras livsstil och djupt rotade känslor för sin tro.Fotnoter
[1] "(...)Myten finns i många versioner, kärnan är alltid den av Gud förbannade juden, som är dömd att dra från plats till plats, ända till den yttersta dagen, då Gud skall straffa dem för deras svek och förräderi."
Källa: http://www.sub.su.se/

[2] Taget ur en intervju gjord av SVT, min. 2:00.
Källa: http://svt.se/


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa