Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

På rundtur i Paradiset

Av: Umm Sulayman

Bismillahi Rahmani Rahiim

Jag vill påminna oss om varför vi gör denna uppoffring i detta liv. Till vilken nytta lyder vi Allahs lagar? Svaret är ju självklart att vi vill få tillträde till Allahs gåva till Hans Paradis. Denna fantastiska belöning som Allah har förberett för Sina älskade och de som lyder Honom. I en hadith Qudsi säger Allah (swt):

"Jag har förberett för Mina rättfärdiga tjänare det som inget öga sett, inget öra hört, och som ingen människa någonsin tänkt på." Därefter sa Profeten (sas) "Recitera om du vill; "No person knows what is kept hidden for them of joy as a reward for what they used to do." Sajdah 32:17 Bukhari

Oavsett hur mycket människan kan göra eller se i denna värld så är det ingenting i jämförelse med glädjen i Nästa Liv. Profeten sa;

"Det är tindrande/gnistrande ljus, välluktande växter, upphöjda palats, en böljande flod, mogen frukt, en vacker fru och kläder i överflöd, i en evig tid av strålande lycka, i vackra, pålitligt byggda höga hus." Ibn Majah

När Sahaba frågade Profeten om byggnaderna i Paradiset, svarade han med den underbaraste förklaringen:

"Tegelstenar i guld och silver, murbruk av välluktande mysk, småstenar av pärlor och safir och dess jord av saffran. Vem än som stiger in i det fylls med glädje och kommer aldrig känna sig bedrövlig/olycklig. Han kommer att leva där för evigt och aldrig dö. Deras kläder kommer aldrig att slitas ut och deras ungdom aldrig försvinna." Ahmad

Allah säger till oss i Hans Bok;

"och vart du än vänder dig, ser du överallt glädje och överdådig"

(Koranen 76:20)

"De skall betjänas med fat och dryckeskärl av guld, och där skall finnas allt det som själarna längtar efter och som är en fröjd för ögat. Och där skall ni förbli till evig tid."

(Koranen 43:71)

I en hadith från Bukhari kan vi läsa följande:
"Första gruppen som träder in i Paradiset kommer vara lika vackra som fullmånen. De kommer inte spotta, snyta näsan eller göra sina behov. Deras kärl kommer vara av guld, deras kammar av guld och silver, deras rökelse Aloe och de svettas mysk. Alla kommer de ha två fruar……Det kommer inte finnas några skillnader/tvister eller hat bland folket i Paradiset; deras hjärtan kommer vara som ett, och de kommer upphöja Allah morgon och kväll."

De flesta kvinnor önskar sig barn, och även denna önskan kommer uppfyllas i Paradiset, men denna gång utan oro för missfall, halsbränna, trötthet och illamående. I en hadith från Tirmidhi och Ahamd kan vi läsa följande;

”Om den troende i Paradiset önskar sig ett barn, kommer det att bli till och födas, och kommer att växa upp till den önskade åldern på ett ögonblick.” (Rapporterad av al-Tirmidhi, 2487. Abu ’Eesaa sa: Detta är en ghareeb hasan hadeeth; se även Saheeh al-Jaami’, 6649)

Man slipper kolik, 2-3-4-5-6-års trotsen, ungdomsfrigörelsen och oron att de ska hamna vilse. Endast ren njutning . Må Allah visa Barmhärtighet med oss. Ameen

För att vi ska nå detta mål måste vi jobba hårt. Paradiset ligger högt upp och för att nå höga platser krävs stor ansträngning. Profeten sa till oss; "Helvetet har beslöjats med begär, och Paradiset har beslöjats med svårigheter." Muslim

Imam Nawawi kommenterade denna hadith på följande sett; "…Detta betyder att ingenting kommer hjälpa dig att nå Paradiset utom att gå igenom svårigheter, och ingenting kommer ta dig till Helvetet utom infall/lustar och begär. Båda är beslöjade så som det beskrivs, och den som river ner slöjan kommer nå det som är dolt bakom. Paradisets slöja rivs net genom att gå igenom svårigheter, och Helvetets slöja rivs ner genom att följa sina infall och begär. Svårigheter betyder att sträva konsekvent och tålmodigt i dyrkan, hålla tillbaka sin ilska, förlåta, vara tålmodig, ge allmosor, vara snäll mot de som behandlar dig illa, hålla tillbaka sina begär, osv."

Systrar, vad behöver vi göra för att få vara från denna räddade gruppen? Vad behöver vi göra för att få tillträda Paradiset? Profeten (sas) har lovat kvinnan tillträde genom vilken port hon än önskar när han sa;

"Om en kvinna ber hennes fem dagliga böner, fastar hennes månad (Ramadaan), lyder hennes man och vaktar hennes kyskhet/renhet kommer det sägas till henne; "Stig in i Paradiset genom vilken av portarna du vill."

I ytterligare en hadith frågar Profeten;
"Ska jag inte berätta för er om fruarna i Paradiset?" Vi sa, "Självklart, O Allahs Profet." Han sa, "De är fertila och kärleksfulla. Om hon blir arg eller blir illa behandlad, eller hennes man blir arg, säger hon, "Min hand är i din hand, jag kommer inte sova förrän du är nöjd med mig."

Syster din lycka ligger i att vara en lydig och troende dotter, en lojal och generös fru, en gudsfruktande och barmhärtig moder. Syster kom ihåg att dina gärningar kan utföras i dyrkan eller synd. När du städar ditt hus gör du det rent för salaat. När du lagar er mat stärker du er för att orka dyrka Allah. Kom ihåg syster att i svårigheter och prövningar finns det även gott. Profeten (sas) sa;

"Inget av trötthet, sjukdom, oro, smärta, sorg eller ondo händer en muslim, inte ens sticket från en tagg, utan att Allah accepterar det som försoning av hans synder."

Kom även ihåg vad Allah säger till oss i Koranen;

"På prövningen följer lättnad! [Ja,] på prövningen följer lättnad!"

(Koranen 94:5-6)

Denna fras kommer två gånger efter varandra. Qatadah sa att Profeten (sas) gav goda nyheter till Sahaba att ingen svårighet kan överkomma två lättnader. Tänk även på dem som har det värre, på alla de systrar och bröder som får lida. På dina muslimska systrar som blir våldtagna, vars barn dödats, tänk på din broder som torteras, som förföljs eller vars hjärta dunkar utav rädsla för fienden. Syster, det finns så många som har det svårare än vad vi har det, det minsta vi kan göra är att följa Allah och Hans Profet. Profeten (sas) sa;

"Alla som följer mig kommer träda in i Paradiset utom de som vägrar." De sa, "ÅH Allahs Sändebud! Vilka kommer att vägra?" Han sa, "Vem som än lyder mig kommer träda in i Paradiset, och vem som än inte lyder mig han har vägrat (att träda in i Paradiset.)" Bukhari 9:384

Må Allah vägleda oss till det som är rätt och gott. Må Han låta oss vara bland de lyckliga som får boken i höger hand på Domedagen. Ameen


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa