Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Onda ögat

Av: En syster i Islam

Onda ögat är som en pil som kommer från själen från den som avundas, ibland träffar den och ibland inte. Det arabiska ordet al-áyn (översatt till onda ögat) syftar till när en människa skadar en annan människa med sitt öga. Det börjar med när en person gillar något och sedan påverkar hans onda känslor det genom hans återkommande avundsjuka blickar. Allah beordrade Sin profet (saas) att söka skydd hos Honom från den avundsjuke.

[Koranen 113:5] och mot det onda i avunden från den som avundas.

Onda ögat är som en pil som kommer från själen från den som avundas, ibland träffar den och ibland inte. Om målet är blottat och oskyddat så påverkar det honom. Men om målet är vaksamt och beväpnat så har pilen ingen effekt och kan till och med komma tillbaka på den som sköt den.

Det finns hadither som talar om onda ögats effekt. Aisha sa att Profeten Muhammed (saas) brukade säga åt henne att recitera ruqyah som skydd mot onda ögat.

Muslim, Ahmad och al-Tirmidhi återberättade från Ibn 'Abbaas att profeten (saas) sa: "Onda ögat är verkligt och om något skulle kunna ändra på gudomligt dekret, skulle det vara onda ögat. När du blir ombedd om att ta ett bad (för att bota) påverkan av onda ögat, skall du ta ett bad." Klassad som saheeh av al-Tirmidhi, och också av al-Albaani i al-Silsilah al-Saheehah, 1251.

Abu Dawood återberättade att 'Aa'ishah sa: "Personen som hade satt onda ögat på den andra beordrades att göra wudoo', sedan brukade personen som blivit utsatt tvätta sig själv (med detta vatten)." Klassad som saheeh av al-Albaani i Saheeh Abi Dawood.

Imam Ahmad (15550), Maalik (1811), al-Nasaa'i och Ibn Hibbaan återberättade från Sahl ibn Haneef att profeten (saas) kom ut och reste med honom mot Makkah tills de befann sig i bergspasset al-Kharaar i al-Jahfah. Där gjorde Sahl ibn Haneef ghusl, och han var en stilig vithyad man med en vacker hud. 'Aamir ibn Rabee'ah, från Banu 'Adiyy ibn Ka'b tittade på honom medan han gjorde ghusl och sa: "Jag har aldrig sett sådan vacker hud som denna, inte ens huden av en oskuld," och Sahl föll till marken. De gick till profeten (saas) och sa, "O Allahs Budbärare, kan du göra något för Sahl, för vid Allah han kan inte resa sitt huvud." Han sa, "Anklagar ni någon angående honom?" Dom sa, "'Aamir ibn Rabee'ah tittade på honom." Så Allahs Budbärare kallade på 'Aamir och bannade honom hårt. Han sa, "Varför skulle någon av er döda sin bror? Om ni ser något som ni tycker om, så be om välsignelser för honom. Sedan sa han till honom, "Tvätta dig för hans skull." Så han tvättade sitt ansikte, händer, underarmar, knän och hans fotsidor och innanför hans izaar (nedre tygstycke) i kärlet. Sedan hälldes det vattnet över honom och en man hällde det över hans huvud och rygg bakifrån. Han gjorde så på honom, sedan ställde sig Sahl upp och gick till de andra och det var inget fel på honom." Klassad som saheeh av al-Albaani i al-Mishkaat, 4562.

En muslim måste skydda sig själv mot djävlarna bland de onda jinnerna och människorna genom att ha stark tro på Allah och genom att sätta sin lit till Allah och söka skydd hos Honom och bönfalla Honom. Genom att läsa bönerna för beskydd berättade av profeten (saas), läsa de två sista surorna och surat al-Fatiha och ayat al-Kursi.

Du'aa's för beskydd inkluderar följande: A'oodhu bi kalimaat-illaah il-taammati min sharri ma khalaqa (Jag söker skydd i Allahs perfekta ord från det onda i det Han har skapat). A'oodhu bi kalimaat-illaah il-taammati min ghadabihi wa 'iqaabihi, wa min sharri 'ibaadihi wa min hamazaat al-shayaateeni wa an yahduroon (Jag söker skydd i Allahs perfekta ord från Hans vrede och straff, från det onda i Hans slavar och från dom onda pådrivningarna av djävlarna och från deras närvaro).

Och man kan recitera följande ord från Allah: "Hasbi Allaahu laa ilaaha illa huwa, 'alayhi tawakkaltu wa huwa Rabb ul-'arsh il-'azeem (Allah är tillräcklig för mig. Laa ilaaha illa Huwa (ingen har rätt att bli dyrkad utom Han) till Honom sätter jag min lit och Han är Herre över den mäktiga tronen)" [al-Tawbah 9:129 – förklaring till betydelsen] Och det finns också andra dua'a.

Om man vet eller misstänker att en person har drabbats av onda ögat så ska den som gett honom onda ögat beordras att tvätta sig för sin brors skull. Så ett kärl med vatten ska hämtas och han ska sätta sin hand i det och skölja munnen i kärlet. Sen ska han tvätta sitt ansikte i kärlet, sen sätta sin vänstra hand i kärlet och tvätta sitt högra knä och sen sätta sin högra hand i kärlet och tvätta sitt vänstra knä. Sen ska han tvätta innanför kläderna. Sen ska vattnet hällas över huvudet på den som han gett onda ögat bakifrån i ett svep. Sen blir han frisk med Allahs tillstånd. (Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah li'l-Buhooth al-'Ilmiyyah wa'l-Ifta, 1/186)

Vad gäller symptomen på att man drabbats av onda ögat så sa Shaykh 'Abd al-'Azeez al-Sadhaan: Om det inte är en riktig sjukdom så kan symptomen bli följande: Huvudvärk som flyttar från ena stället i huvudet till det andra, gul blekhet i ansiktet, att man svettas och urinerar mycket, svag aptit, stickningar/krypningar, vämer och kyla i lemmarna, hjärtklappning, värk i nedre ryggen och skuldrorna, sorg och oro, sömnlöshet på natten, starka reaktioner pga onormala rädslor, att man gäspar, rapar och suckar mycket, tillbakadragenhet och förkärlek till ensamhet, apati och slöhet, benägenhet att sova, hälsoproblem utan känd medicinsk orsak.

Dessa tecken eller vissa av dem kan visa sig beroende på styrkan av det onda ögat eller antalet personer som gett det onda ögat på personen. Al-Ruqyah al-Shar'iyyah (sid. 10)


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa