Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Övergivandet av onda gärningar

Av: Imam Ibn ul Qayyim al Jawziyyah
Källa: www.islaam.com

Ära vare Allah, Världarnas Herre. Övergivandet av synder och onda gärningar leder till:

* Fastställandet av manlighet;
* Skyddandet av ära;
* Bevarandet av prestige;
* Bevarandet av rikedomar - [alla slags] som Allah har lagt som en grund för tillrättaläggandet av Dunya och det efterkommande livet - kärleken till skapelsen (för Hans skull) och ett intyg på acceptans bland människor;
* Ett rättfärdigt uppehälle;
* En frisk kropp;
* Hjärtats kraft;
* Själens fridfullhet;
* Hjärtats glädje;
* Ett tillstånd av förnöjsamhet och glädje;
* Säkerhet mot syndarnas och missdådarnas faror, [och] frihet från avsikt, grämelse och sorg;
* En känsla av heder i stället för skam och vanära;
* Att skydda hjärtats ljus från att släckas ut av överträdelsens mörker;
* Förvärvandet av en tillflykt mot [de saker] som orsakat syndarna och överträdarna att bli deprimerade och nedslagna;
* Att ha tillgång till försörjning [till sig själv] från [en väg] där det inte ansågs vara möjligt;
* Underlättandet av de saker som har blivit svåra för syndarnas och överträdarnas mästare [att uppnå];
* Underlättandet av rättfärdiga handlingar [för sig själv];
* Tillägnandet av kunskap och vacker lovprisning bland människorna;
* En överflödande mängd av böner [till sig själv];
* Ett förskönat ansikte;
* En vördnad som är ingjuten i människors hjärtan [för honom];
* Deras hjälp och skydd [till honom] när han är skadad eller förtryckt;
* Deras handling att försvara hans heder när han är ärekränkt eller förtalad;
* Ett snabbt svar till hans böner;
* Avlägsnandet av främlingsskap mellan [individen] och Allah;
* Närmandet av änglarna [mot honom];
* Avlägsnandet av Shayatin bland människorna och Jinn [från honom];
* En rivalitet bland människorna för att tjäna honom och uppfylla hans behov;
* Deras engagemang för hans kärlek och sällskap;
* Saknandet av rädsla för döden;
* Snarare glädjs han åt dettta faktum, för hans ankomst inför sin Herre och hans möte med Honom [leder till] fullbordandet av hans öde hos Honom;
* Dunyas betydelselöshet i hans hjärta;
* Vikten av det efterkommande livet hos honom;
* Hans längtan till det sublima kungariket, och de höga framgångarna däri;
* Den söta smaken av lydnad;
* Kärleken till imaans sötma;
* Böner för honom från tronbärarna och de allra närmaste bland Hans änglar;
* Skribenternas förnöjsamhet, och deras ständiga böner för honom;
* En ökning av intellekt, förståelse, tro och begripelse;
* Tillägnandet av Allahs kärlek, och att Hans uppmärksamhet mot honom;
* [Att uppnå] Hans välbehag för hans botgöring;

Dessa saker belönar honom med välbehag och glädje. För det finns ingen förbindelse för [individen] till Hans Välbehag och Glädje genom syndens vägar, i dess olika former.

Således, är dessa några av de tecken som uppnås genom att man överger synderna i denna värld.

När individen dör, tar änglarna emot honom, och meddelar honom det glada budskapet om paradiset från hans Herre. Förutom detta [den glada nyheten] att ingen rädsla eller sorg ska vara över honom. Han kommer att ändra sin boning från fängelset och fångenskapen i dunya till en trädgård bland paradisets trädgårdar. Han kommer att erfara dess fröjder däri till domedagen.

När domedagen anländer kommer människorna att vara (i ett tillstånd) av (extrem) hetta och svettning, men han kommer att vara under Tronens skugga. När de avlägsnar sig från att stå inför Allah, kommer högerhandens följeslagare att ta upp honom bland Hans gudfruktiga allierade, och Hans segrande parti. Sannerligen:

"Sådan är Guds nåd, och Han skänker den till den Han vill. Guds nåd är en outsinlig källa." [Surah al-Jumu`ah, Ayah 4]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa