Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Att tänka på vid moskébesök

Källa: Aksaa utbildning
Inledning
Klädsel vid besök i moské
När man går in i en moské
När man går in i bönerummet
Gudsdyrkan i en moské
Kvinnor som besöker en moskéInledning
Vanligtvis är muslimer mycket förtjusta i att visa upp sin moské och dela med sig av det de håller som kärast i hjärtat. Innan man besöker moskén så är det viktigt att veta lite om hur man uppför sig på denna plats som för muslimer är ett heligt rum. Därför vill vi berätta lite om dessa regler så att moskébesöket blir lyckat både för besökaren och för de muslimer som befinner sig i moskén.

Det ord muslimer oftast använder för moské är masjid – som betyder ”den plats där man knäfaller” på arabiska.

Innan man besöker en moské så är det viktigt att besökaren tar en liten tankeställare om hur man själv känner inför besöket. Muslimerna i moskéerna vill inte att besökare känner sig obekväma. Likaså vill heller inte de känna sig obekväma genom att kritik riktas mot deras sätt att dyrka Gud eller mot deras religion. Frågor är alltid välkomna, men negativa jämförelser med besökarens egna sedvänjor och bruk kanske inte är det bästa sättet att etablera ett vänskapligt förhållande.

Även när man besöker moskén i grupp eller ensam så är det viktigt att följa moskéns riktlinjer för hur man bör klä sig och hur man uppträder för att undvika att väcka anstöt. När det gäller gruppbesök är det viktigt att tänka på att man inte talar för högt så att man inte stör de bedjande i moskén. Det är bra att meddela till moskén i god tid innan besöket om en besökare i en grupp har särskilda behov så att de kan ordna med den hjälp som behövs. Till exempel, även då det är tradition i en moské att sitta ner på golvet så kan det ordnas med stolar till besökare som är äldre eller har något funktionshinder.

Klädsel vid besök i moské
Anständig klädsel är viktigt för både män och kvinnor. För kvinnor menas det i detta sammanhang fotsida kjolar eller byxor som varken är transparenta eller åtsittande, tillsammans med blusar/tröjor med långa ärmar och helst höga kragar/eller så kallade polotröjor. I de flesta moskéer är det nödvändigt att bära en sjalett – vilket vi kan tillhandahålla. Män förväntas bära långbyxor, helst inte alltför åtsittande. Skorna tar man av sig och ställer i skohyllor innan man går in i bönerummet, eller som även är vanligt, direkt vid ingången till byggnaden.

När man går in i en moské
Det är vanligt att moskéer har separata ingångar för män och kvinnor. Besökare kan ibland hälsas med orden ”as-salâmu alaykum” vilket betyder ”Guds Frid vare med dig”, den hälsning som alla muslimer använder sig av. Man kan svara ”wa alaykumus-salâm” vilket betyder ”och Guds Frid vare med dig”. Sträck inte fram handen för att hälsa på personer av det motsatta könet. Innan man går in i moskéns bönerum utför muslimska män och kvinnor den rituella tvagningen (tvättar armar, ansikte och fötter med vatten) om de inte redan gjort detta hemma. Som icke-muslim behöver man inte tvaga sig.

När man går in i bönerummet
Gå in i bönerummet under tystnad och sätt dig på golvet och undvik att sträcka ut benen mot qibla, vilket är böneriktningen mot Mecka, såtillvida du inte har medicinska skäl att göra det. Om man besöker tillsammans med en grupp under en pågående bönetid är det bäst om man sätter sig i rummets bakre del.

Gudsdyrkan i en moské
När Salat pågår så är icke-muslimer välkomna att se på. Salat är en arabisk term för den rituella bön som utförs – helst gemensamt i moskén – fem gånger om dagen. Om man vill pröva på att utföra bönen rekommenderar vi att fråga någon efter bönen som kan visa hur man gör, hellre än att göra den tillsammans med bönegruppen. Om man kommer in i moskén under pågående bönetid förväntas det att man letar upp ett ställe längst bak för att observera bönen därifrån under tystnad. Det förväntas inte av besökaren att utföra några särskilda fysiska vördnadsgester inne i moskén, förutom att avlägsna sina skor och uppträda allmänt respektfullt.

Kvinnor som besöker en moské
I väst är det vanligt att både män och kvinnor besöker moské för att utföra bönen. Då det inte finns många moskéer tillhands är de allt som oftast fulla, särskilt på fredagar. Det är då vanligt att en moské har två eller fler våningar för att utnyttja rummet maximalt. I dessa moskéer är avdelningen för kvinnor oftast på översta våningen, eller balkongen, då män och kvinnor utför bönen i separata grupper. Imamen (eller böneledaren) står alltid längst fram i moskén. I muslimska länder är det även vanligt att kvinnornas avdelning är längst bak i bönerummet. Muslimska kvinnor förväntas att inte komma till bönerummet under pågående menstruation (gäller endast den del av byggnaden där man utför bönen), och varken män och kvinnor går in i bönerummet om de är i behov av ghusl (den stora tvagningen som måste utföras efter t ex samlag för att kunna utföra bönen), men detta gäller endast muslimer. Fredagsbönen är obligatorisk för män, men inte för kvinnor. I väst är det ändå vanligt att många kvinnor kommer till moskén för fredagsbönen.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa