Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Missuppfattning 8:

"Islam är fatalistisk"

Många Muslimer finner det väldigt konstigt att deras religion, som har en vacker balans av tro och handling, någonsin skulle kunna anklagas för att vara ”fatalistisk”. Kanske beror denna missuppfattning på att Muslimer blivit lärda att säga ”Prisad vare Herren!” både när något bra eller dåligt händer dem. Detta beror på att Muslimer vet att allting kommer från Den Allsmäktige, som är den Allvetande upprätthållaren av Universum och allt som existerar, och att eftersom en Muslim ska lita fullständigt på Gud, så måste vad det än var som hände så var det för det bättre. Med detta menas inte att Muslimer inte blir lärda att komma till handling här i livet - tvärt om. Islam kräver inte bara tro, utan också handling, såsom kontinuerlig bön, fasta och allmosor.

För att vara mer exakt är ens handlingar i Islam, en del av ens tro. Islam förkastar totalt de extrema trosuppfattningar som några religioner har som säger att du inte ska gå till doktorn när du är sjuk, utan bara be att Gud ska hela dig. Islams livsinställning är väldigt positiv, eftersom den lär ut att människorna kan välja att utföra positiva handlingar i livet. Detta var säkerligen det som lärdes ut av Profeten Muhammad (SAW) till sina följeslagare eftersom de bevisligen tog till handling och spred religionen från Spanien till Marocko inom en väldigt kort tidsperiod.

Trots att Islam förklarar att Gud vet vad människornas nästa handling blir innan de utför den, så har människan själv en egen vilja. Säkerligen vet Gud, som är Den Allvetande och Allvise, allt som kommer hända innan det har hänt att förneka detta skulle vara ett förnekande av Gud själv. Men om inte människor hade haft fri vilja skulle det vara absurt av Gud att kräva vissa handlingar, och tro på vissa saker. Långt ifrån ”fatalistisk”, så förklarar Islam att människans främsta mål här i livet är att bli Gudsmedvetna.

Därför oroar sig Muslimer inte särskilt mycket om materialistiska ting och de ser sitt världsliga liv ur ett anständigt perspektiv. Detta därför att Islam klargör att om människan dyrkar och sätter sin tillit till Den Allsmäktige enbart, så har de ingenting att oroa sig för – eftersom Gud vill det som är bäst för dem. Verklig frihet, ur Islamsk synvinkel, menas inte att följa sina mänskliga behov och drifter såsom mat, dryck, rikedom och sex. Tvärtemot så är frihet egentligen möjligheten att kontrollera sina grundliga behov och tillämpa dem i ett måttligt och på ett av Gud tillåtet sätt. Detta sätter ens begär i samspel med det som Gud vill för oss, och endast då är en människa verkligen fri!


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa