Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Missuppfattning 7:

"Muslimer hatar Jesus"

Många icke-muslimer blir förvånade när de får höra att enligt Islams tro så är Jesus, Marias son, en av de allra viktigaste av Guds budbärare. Muslimer lär sig att älska Jesus, och man kan inte kalla sig Muslim utan att tro på hans mirakulösa födelse från en oskuld och de mirakel som han (Må frid vara med honom) utförde. Muslimer tror inte på detta p.g.a. vad Bibeln säger, eller vad någon annan religion säger, utan helt enkelt eftersom Koranen säger detta om honom. Trots det, betonar Muslimer att Jesus mirakel, och alla andra Profeters mirakel, skedde ”med Guds tillåtelse”.

Vissa aspekter i Kristendomen kan tom vara otroligt för en del kristna att acceptera, tex. att Jesus är ”Guds son”, ”Guds förkroppsligande på jorden” eller ”den tredje delen” av Treenigheten. I Koranen informeras människorna om denna förvrängning av Guds budskap och framställer klart och tydligt Gud inte har någon ”son” varken allegoriskt, fysiskt, metaforiskt eller metafysiskt. Den Rena Monoteismen som Islam står förkastar helt iden om att Gud är något vi kan föreställa oss rent fysiskt (vilket Treenigheten grundas på)eller något vi kan definiera genom att något skulle vara likt Gud eller jämnställt med Gud, eller att det går att be till någon annan än Gud. Islam tillåter heller inte titlar som ”Herren” och ”Den Allsmäktige”, eftersom de endast tillhör Gud.

För att undvika missförståelse, skall det klargöras att när en Muslim kritiserar Bibeln eller Kristendomens läror, så attackerar de inte ”Guds Ord” eller Jesus Kristus (Må frid vara med honom). Ur Muslimsk synvinkel, så försvarar man snarare Guds Ord och Jesus – I den form de har i Koranen. Muslimsk kritik riktas mot människors anspråk på att kalla Bibeln för Guds Ord, men Muslimer accepterar inte att deras anspråk på att de verkligen är Guds ursprungliga Ord, i exakt form. De Kristna läran om t.ex. Treenigheten och arvssynden kritiseras starkt av Muslimer, eftersom de inte kom från Jesus (Må frid vara med honom). I denna aspekt så är Muslimerna de sanna följeslagarna av Jesus (Må frid vare med honom), eftersom de försvarar honom mot de Kristnas överdrifter om honom och lär ut den Rena Monoteism som Jesus själv ursprungligen kom med.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa