Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Missuppfattning 5:

"Muhammad (SAW) skrev Koranen"

För att förstå denna missuppfattning, är de intressant att notera att ingen annan religiös helig skrift gör anspråk på att vara direkta ord från Den Allsmäktige direkt så klart och så ofta som Den Heliga Koranen. Som Koranen säger: ”Om den varit från någon annan Gud, säkerligen hade ni funnit många motsägelser i den”. Under den tidsperiod som Koranen uppenbarades, kunde det arabiska folket känna igen att språket I Koranen var unikt och att Den också skilde sig markant från det språk som Profeten Muhammad (SAW) vanligtvis använde sig av. Araberna var vid den tiden kända för sina vackra poesi och Muhammad (SAW) var känd som en analfabet! Koranen klargör helt att Muhammad varken kunde läsa eller skriva, så om detta inte varit sant skulle Muhammads (SAW) samtida ha protesterat och förkastat honom.

Trots detta finns det inga rapporter om det… Visst fanns det människor som förkastade Muhammads (SAW) budskap, precis som andra profeter vart förkastade, men ingen gjorde det av denna orsak. Tvärtom så hade Muhammad (SAW) tusentals lojala följeslagare, och som resultat av detta spred sig Islam från Spanien i Väst till Kina i Öst, på bara ett århundrade! Värt att tänka på är att trots Koranen inte är poesi, så gav araberna mer eller mindre upp att skriva poesi efter att Koranen uppenbarats.

Man kan säga att Koranen är den arabiska litteraturens par execellance, och Muhammads (SAW) samtida insåg att de inte kunde matcha den! Men det är ännu lättare att bevisa att Muhammad (SAW) inte kan ha innehaft en så stor kunskap som är framställt i Koranen, såsom kunskapen om historiska händelser, tidigare profeter och naturfenomen. Koranen säger på flertalet ställen att Muhammad (SAW) och hans folk inte känner till dessa saker – så igen om detta varit osanning så skulle säkerligen hans samtida protesterat mot detta påstående. Det är tillräckligt att säga att inte är Koranen bara den mest memorerade och välbevarade skriften på jorden, den är även ojämförbar rent språkligt och andligt, och oefterhärmelig vad gäller budskapets klarhet och renheten i dess sanning.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa