Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Missuppfattning 4:

"Islam förtrycker kvinnan"

Bland de många aspekter gällande Islam som missuppfattats av icke-muslimer, så är ignoransen, de förutfattade meningarna och feluppfattningarna angående Islams behandling av kvinnor den mest påtagliga. Otaliga verser i Koranen klargör att mannen och kvinnan är jämnställda inför Gud. Enligt Islam är det enda som skiljer människor från varandra enligt Gud, deras nivå av Gudsmedvetenhet. Trots detta, blir många förvånade över det faktum att Islamsk lag garanterade kvinnor rättigheter, som kvinnan i Europa och Amerika skaffat sig alldeles nyligen, för över 1400 år sedan. Tex. så gör Islam helt klart att kvinnan är jämnställd mannen under lagen, och även rent andligt. Islamsk lag förklarar också att kvinnan har rätt till egendom, rätt att driva och leda ett företag, kvinnan har rätt till lika lön för lika arbete.

Kvinnan har total kontroll över sin egendom, de kan aldrig giftas bort mot deras egen vilja, de har rätt att behålla sitt efternamn vid giftermål. Självklart har de också rätt att ärva egendom och att få sina äktenskap upplösta vid försummelse eller felbehandling. Islam beskyller ej heller kvinnan som någon ”ond – fresterska” och Islam skulle heller aldrig beskylla kvinna för någon ”arvssynd” eller liknande. Kvinnan deltar i alla de former av dyrkan som mannen deltar i. Faktiskt så var dessa rättigheter, som Islam gav till kvinnan för 1400 år sedan, så gott som okända för Västvärlden ända tills inpå 1900-talet, tex. så var det för mindre än femtio år i Amerika och England, olagligt för en kvinna att köpa ett hus eller en bil utan hennes mans eller fars medverkan och underskrift på kontraktet! Islam tillägnar kvinnan och hennes roll i samhället största respekt.

Det skall nämnas att profeten Muhammads (SAW) mission satte stopp för en massa förskräckliga utövanden mot kvinnorna i samhället under hans tid. Tex. så var det Koranen som förbjöd de hedniska arabernas seder att mörda sina nyfödda döttrar. Islam satte också restriktioner på arabernas oinskränkta polygami under den tiden, och det sattes upp många lagar för att beskydda kvinnans välfärd. Idag, har många av de s.k. reformerna tiil kvinnans fördel kommit till efter det att Västvärlden förkastat religionen till förmån för sekularisering. Till och med de i Väst som anser sig följa de s.k. ”Judisk- Kristna traditionerna” följer i själva verket de värderingar som den Västerländska liberalismen satt.

Om kvinnan i den Muslimska världen idag inte har sina rättigheter så beror det inte på att Islam inte gav dem det. Problemet är att på många ställen har de främmande traditionerna överskuggat det som Islam egentligen lär ut, antingen genom ignorans eller med inverkan från kolonialismen.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa