Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Missuppfattning 2:

"Muslimer dyrkar Muhammad (saw)"

Enligt Islam, så var Profeten Muhammad (SAW) den sista Budbäraren från Gud. Han, liksom alla andra av Guds Profeter och Budbärare – såsom Noa, Abraham, Moses och Jesus (AS) - var en vanlig människa. Kristna har antagit den felaktiga uppfattningen att Muslimer dyrkar Muhammad (SAW) genom att formulera en felaktig jämförelse – att eftersom de dyrkar Jesus så borde Muslimer dyrka Muhammad (SAW). Detta är en av anledningarna till att de kallade Muslimer för ”Muhammedaner” I så många år! Muhammad (SAW), precis som Jesus (AS), gjorde aldrig anspråk på denna gudomliga ställning.

Muhammad (SAW) kallade folk till att dyrka endast Den Allsmäktige Gud, och han (SAW) fortsatte att betona sin mänsklighet så att folk inte skulle falla i samma felaktigheter som de Kristna gjorde angående Jesus. För att beskydda sin nation brukade alltid Profeten Muhammad (SAW) alltid referera sig själv som ”Guds slav, och sändebud”. Muhammad (SAW) var vald att bli Guds sista sändebud. Han skulle förmedla budskapet, inte bara i ord, utan också som ett levande exempel för människan att följa. Muslimer älskar och respekterar honom bla. pga. han hade den högst uppnåeliga moraliska karaktär en människa kan anta, och för att han kom med sanningen, Guds sanning – vilken är att helt underkasta sig Guds vilja.

Redan på ett tidigt stadium uppenbarade Gud att Muhammad (SAW) var ”sänt som en barmhärtighet till hela mänskligheten” och informerade oss således att Islams budskap kommer att bereda ut sig över jordklotet.

Muslimer strävar efter att efterlikna den exemplariska karaktär som Muhammad (SAW) hade, men de DYRKAR honom inte på något sätt överhuvudtaget. Vidare lär Islam Muslimerna att respektera alla Guds profeter och budbärare, men att respektera och älska dem menas inte att dyrka dem. Alla sanna muslimer vet att all form av dyrkan och bön sker direkt till Den Allsmäktige Gud, i sin Enighet. En Muslim vet att om han dyrkar Muhammad (SAW) eller någon annan än Gud har han begått den största synden enligt Islam. Även om en person hävdar att han är Muslim, så är han det inte om han dyrkar eller tillber något annat än Gud.

Islams trosbekännelse lyder:

”Jag bär vittnesbörd att det inte finns något eller någon värd att dyrka förutom Allah i sin enighet, och jag bär vittnesbörd att Muhammad är Hans slav och sändebud.”


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa