Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Missuppfattning 1:

Muslimer dyrkar en egen Gud

För det första; Det finns bara En gud, som skapade universum och hela mänskligheten. I ett historiskt perspektiv, har många människor skapat falska gudar i deras fantasi och kommit med egna slutsatser gällande Den Allsmäktige, Gud. Trots det vet vi att det endast finns En sann Gud, och att Han i sin enighet endast är värdig dyrkan.

Olyckligtvis har en del icke-muslimer dragit slutsatsen att Muslimer dyrkar en annan Gud än Judar och Kristna. Detta kan till stor del bero på att Muslimer använder sig av ”Allah” som Gud, men också därför att det under århundraden spridits lögner och förvirring av fiender till Islam. Faktum är att Muslimer dyrkar Noas, Abrahams, Moses och Jesus (AS) Gud, - Samma Gud som de Kristna och Judarna alltså! Ordet ”Allah” är helt enkelt det arabiska ordet för ”Den Allsmäktige Gud”, och är samma ord som arabisktalande Judar och Kristna använder som tilltal åt Gud. Om du hittar en arabisk översättning av Bibeln, kommer du finna att ordet ”Allah” finns där ordet ”Gud” finns i den svenska översättningen.

Men trots att Muslimer, Kristna och Judar tror på samma Gud, så skiljer sig deras förhållningssätt en del. För att nämna ett exempel så förkastar Muslimer helt tron på ”treenigheten” eller att Gud blivit förkroppsligad här på jorden. Islam litar inte på och attraheras inte av ”mysterier eller ”paradoxer” (=inbillning/osannolikhet t.ex.), Islam är helt uppriktig och klar! Islam lär ut att Gud är Barmhärtig, Kärleksfull och Medkänslig och att Han inte har någon anledning att bli en man. En av de unika aspekterna med Islam, är att det lär ut att man kan ha en personlig och fullbordad relation till Den Allsmäktige Gud, utan att kompromissa med Guds förträfflighet och överlägsenhet. I Islam finns det ingen tvetydig Gudomlighet – Gud är Gud och människa är människa! Muslimer tror att Gud är ”Den Mest Förlåtande”, och att Han har en direkt kontakt med människan, utan någon mellanhand. Faktum är att frasen; ”I Guds, Den Nådrikes, Den Barmhärtiges namn” är en av de mest repeterade verserna i Koranen.

För att avsluta; i den rena och uppriktiga läran av Islam krävs att man närmar sig Den Allsmäktiga Gud direkt, utan någon mellanhand eller liknande. Detta beror på att Muslimer tror att Gud är i fullständig kontroll över allting, och att Han kan skänka sin nåd och barmhärtighet till sina skapelser hur Han vill – Ingen Gottgörelse, Förkroppsligande eller blodsoffring är nödvändigt. Sammanfattningsvis så kallar Islam till Den Enda Sanna Guden och att dyrkan ska ske enbart till Honom.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa