Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Du måste känna till denne man

Översatt av: Um Elyas
Från: www.saaid.net


Du är kanske ateist eller agnostiker; eller så tillhör du kanske en av de religiösa samfund som finns i världen idag. Du är kanske en kommunist eller tror på demokrati och frihet. Det spelar ingen roll vem du är eller vilken religiös eller politisk åsikt du har, personliga och sociala vanor finns - du måste känna till denne man!

Han var verkligen den märkligaste man som någonsin satt sin fot på denna jord. Han predikade om en religion, grundade en stat, byggde en nation, lade en moralisk kod, initierade otaliga sociala och politiska reformer, införde ett dynamiskt och kraftfullt samhälle för att praktisera och representera det han lärde ut, och helt och hållet revolutionerade världens humana tänkande och agerande för all tid.

Hans namn var Muhammad, (gvfh) och han utförde dessa mirakel under det ofattbart korta tidsspannet på 23 år.

Muhammad (gvfh) föddes i Arabien 20 augusti år 570 (kristen tid) och när han dog efter 63 år hade hela den arabiska halvön ändrats från hedendom och idoldyrkan till dyrkandet av En Gud; från stamstrider och krig till nationell solidaritet och sammanhang; från superi och sedeslöshet till nykterhet och fromhet; från laglöshet och anarki till disciplinärt leverne; från en uttalad moralisk bankrutt till den högsta standard av moralisk förträfflighet. Mänsklighetens historia har aldrig känt till en sådan komplett förändring hos människan eller på en plats förut eller efter!

The Encyclopedia Britannica beskriver honom som "den mest framgångsrike av all religiösa personligheter i världen". Bernard Shaw sade om honom att ifall Muhammad levde idag skulle han lösa alla dessa problem som hotar att förstöra den mänskliga civilisationen i vår tid. Thomas Carlysle var helt enkelt förbluffad över hur en man, på egen hand, kunde föra samman krigande stammar och vandrande beduiner till en kraftfull och civiliserad nation på mindre än två årtionden. Napoleon och Gandhi slutade aldrig drömma om ett samhälle uppbyggt som det en man i Arabien skapade för 1400 år sedan.

Sannerligen har ingen annan människa skapat så mycket, i så många olika riktningar av humant tänkande och beteende, i en så begränsad tidsrymd, som Muhammad (gvfh) gjorde. Han var en religionslärare, en samhällsreformatör, en moralisk guide, en politisk tänkare, ett militärt geni, en administrativ koloss, en trogen vän, en underbar partner, en hängiven make - allt i ett. Ingen annan man i historien har överglänst eller varit i jämställd honom i någon av dessa svåra områden i livet.

Världen har haft sin del av stora personligheter. Men dessa var ensidiga figurer som utmärkte sig i ett eller två områden såsom religiöst tänkande eller militärt ledarskap. Ingen annan ledare i världen har någonsin kombinerat så många olika kvalitéer till en sådan häpnadsväckande nivå av perfektion som Muhammad (gvfh) gjorde.

Vad andra stora personligheter i världen har lärt ut har svepts in i tidens dimmor. Det finns så många spekulationer vad gäller deras tid och plats för födelse, deras livsstil, detaljer och art av vad de lärde ut och nivå och mått på deras framgång eller misslyckande att det är omöjligt för mänskligheten idag att rekonstruera exakt och precist hur dessa män levde och lärde.

Det gäller inte denne mannen, Muhammad (gvfh). Inte bara är det fullständigt klart när han föddes, utan även varje detalj av hans privata och officiella liv, hans ageranden och yttranden har dokumenterats exakt och är troget bevarat till våra dagar. Autenciteten av informationen som bevarats garanteras av inte bara de trogna efterföljarna utan även av fördomsfria och öppensinnade lärde.

Det finns inget ideologi- eller trossystem, sekulärt eller religiöst, socialt eller politiskt som överträffar eller är jämställt med islam- systemet som Muhammad (gvfh) lade fram. I en snabbt föränderlig värld, där andra system har genomgått djupgående förändringar, har endast islam förblivit oföränderligt och har bevarat sin ursprungliga form i över 1400 år. De positiva förändringar som sker i världen vad gäller humant tänkande och beteende, är detta helt och hållet en reflektion av islams hälsosamma influenser. Vidare är det inte alltid så att den bäste filosofen får igenom alla sina tankar i praktik eller få se fröna av sitt arbete gro och bära frukt inom sin egen livstid. Förutom Muhammad (gvfh) naturligtvis, som inte bara predikade de mest underbara idéer utan också omsatte varenda en av dem i praktik under sin egen livstid. Vid tidpunkten för hans död var hans läror inte blott rättesnöre utan hade blivit själva kärnan i livet hos tiotusentals perfekt tränade individer, var och en av dem var en fantastisk personifikation av allt vad Muhammad (gvfh) lärde ut och stod för. Vid vilken annan tidpunkt eller plats och i relation till vad andra politiska, sociala, religiösa system, filosofi eller ideologi har världen beskådat en sådan perfekt och otroligt fenomen?

Sannerligen har inget annat system eller sekulärt respektive religiöst ideologi, socialt eller politiskt, historiskt eller modernt kunnat göra gällande att det har satts in i praktiken till fullo någonsin i världen, varken före eller efter sin grundare. Förutom islam förstås en ideologi, som Muhammad (gvfh) predikade och grundlade som ett komplett levnadssätt, innan han lämnade denna världen. Historien vittnar för detta faktum och de största skeptikerna kan inte motbevisa detta.

Trots dessa framgångar och trots otaliga absolut övertygande och autentiska mirakel utförda av honom och med den fenomenala framgång han fick, har han inte för ett ögonblick sagt sig vara Gud eller Guds inkarnation eller son - utan endast en människa utvald och beordrad av Gud att vara sanningens lärare till mänskligheten och att vara en fullständig modell och ett mönster för mänsklighetens agerande.

Han var varken mer eller mindre en människa. Dock var han en man med ett ädelt och exalterande uppdrag - och hans unika uppdrag var att ena mänskligheten i tillbedjandet av En Gud. Han skulle lära dem vägen till ett ärligt och hederligt liv i enlighet med Guds lagar och bestämmelser. Han beskrev sig som Guds budbärare och tjänare och sannerligen har varenda av hans handlingar och agerande bestyrkt detta. I en värld som inte tvekat att upphöja individer till gudar vars liv och mission har försvunnit in i legender och som historiskt sett inte åstadkommit hälften så mycket - ens en tiondel - såsom Muhammad (gvfh) borde stanna upp och allvarligt se till denne mans påstående att han är Guds budbärare till mänskligheten. Idag efter ett tidsspann på 1400 år har Muhammads (gvfh) liv och läror överlevt utan den minsta spillan, förändring eller tillägg. Idag erbjuder de samma odödliga hopp för att behandla alla illdåd som mänskligheten utförde då Profeten Muhammad (gvfh) levde. Detta är vårt ärliga påstående och detta är den ofrånkomliga konklusionen efter ett kritiskt och fördomsfritt historiestudium.

Det minsta du borde göra som en tänkande, känslig och bekymrad människa är att stanna upp ett ögonblick och fråga dig själv: kan det vara så att dessa påståenden, otroliga och revolutionerande som de låter, verkligen är sanna? Tänk om de är sanna och du inte kände till denne man Muhammad (gvfh) eller hörde hans läror förut? Eller kände du inte till honom tillräckligt väl för att kunna dra nytta av hans vägledning och exempel? Är det inte på tiden att svarar på denna stora utmaning och gjorde några försök till att lära känna honom? Det kommer inte att kosta dig något, men det kanske visar sig vara början till en komplett ny era i ditt liv.

Kom, låt oss göra en ny upptäckt i Muhammads (gvfh) liv, vars like aldrig gått på denna jord och vars läror och exempel kan förändra ditt liv och vår värld till det bättre. Må Gud välsigna honom!

Ladda hem artikeln:
"Du måste känna till denne man" [worddokument]
"Du måste känna till denne man" [RTF]
"Du måste känna till denne man" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa