Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Hur kan man skaffa sig Ikhlaas?

Av: Imam Ibn ul Qayyim al Jawziyyah
Källa: www.islaam.com

Ikhlaas kan inte existera i ett hjärta som samtidigt omfamnar kärleken till ära och beröm, (inte heller) längtan till (att tillskansa sig) det som tillhör människorna, på samma sätt som eld och vatten, eller en fisk och sandödla inte kan samexistera.

Om din själ informerar dig att sträva efter ikhlaas, vänd dig då först till din längtan och slakta den med en kniv i (ett tillstånd av) desperation. Vänd dig sedan i (ett tillstånd av) avhållsamhet från ära och berömmelse, avhållsamheten hos den som älskade jordelivet bara för det efterkommande livets skull. Om din strävan i (handlingen) att slakta din längtan, och (förvärvandet av) avhållsamhet från ära och beröm är framgångsrik, kommer din resa att göras lättare i ditt sökande efter ikhlaas.

Om någon skulle fråga: Vad kan underlätta (handlingen för) slaktandet av längtan och (utvecklingen av) avhållsamhet från ära och berömmelse?

Svarar jag:

Metoden för att underlätta (handlingen) för slaktandet av längtan: Din absoluta kunskap att det inte finns någon sak (närvarande) som är värd uppväckandet av din girighet, förutom dyrkandet av bara Allah, och Skatterna som bara Han äger. För ingen individ kan förse tjänarna med dessa Skatter förutom Han.

Metoden för att underlätta (utvecklingen av) avhållsamhet från ära och berömmelse, är kunskapen att det inte finns någon individ som kan gagna eller försköna din ära, (ej heller) skada eller vanära din smädelse, förutom Allah själv.

Såsom en beduin sade till profeten, sallallahu `alaihi wa sallam:

Min berömmelse har blivit förskönad, och sannerligen har min smädelse blivit vanärad. Profeten, sallallahu `alaihi wa sallam anmärkte: Det är Allah. [Tirmidhi 3266, Kitab Tafseer al-Qur'an, den har förklarats Saheeh]

På samma sätt, idka avhållsamhet från beröm och (från) den som är inte är kapabel att försköna sitt beröm till dig. Och från smädelse och (från) den som inte är kapabel att vanära sin smädelse till dig. Höj din önskan till Den som är absolut förskönandet av Sitt beröm, och är absolut i vanärandet av sin smädelse. För ingen kommer att kunna skaffa sig detta, utom med tålamod och visshet, och när du har förverkat tålamod och visshet, är att likna vid den som önskade resa över ett hav utan (hjälp av) ett fartyg.

Allah säger:
(Muhammad,) visa tålamod! - Guds löfte är sanning! Och låt inte dem som saknar övertygelse rubba dig i ditt lugn (och din beslutsamhet)! [Ar-Rum: 60]

Och när de bar sina motgångar med tålamod och bevarade sin övertygelse att Våra budskap (utgör sanningen), lät Vi ledare uppstå bland dem som ledde dem i enlighet med Våra bud. [As-Sajdah: 24]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa