Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Iblis (satans) fällor

Av: Imam Ibn ul Qayyim al Jawziyyah
Källa: www.alghurabaa.org

Det är omöjligt att förstå vidden av en enda av Iblis (satans) elakheter, än mindre alla. Eftersom Iblis ondska är av sex typer, jagar Iblis Adams son (människan) tills han får honom att göra en eller flera dåliga saker från dessa sex.

1) Den första typen är icke-troende, månggudadyrkan och fiendskap till Allah (SWT) och Hans Sändebud (frid vare med honom). Om han lyckas med att få Adams son till detta, är hans problem lättade, och Iblis är fri från prövningar när det gäller den här personen. Dessutom är detta det första han vill ska hända med den dyrkande (al-'Abd). Om Iblis lyckas med detta, gör han den här personen till en del av sin armé, en av sina soldater, och han utnämner honom till ombud mot andra människor, denna person blir ställföreträdare eller en som kallar andra till Iblis.

2) Om han misslyckas med att locka den troende med det första onda, och om denna person är en av dem för vilka det var skrivet när han var i sin moders mage, att han skulle vara muslim, försöker Iblis med nästa typ av ondska. Denna gång är det bid'ah (innovation). Iblis älskar innovation mer än sedeslöshet och olydnad, eftersom innovation förgör själva kärnan i religionen. Dessutom är det en synd som inte blir förlåten och går tvärtemot vad tidigare budbärares budskap varit och är en uppmaning till något som skiljer sig helt från det som förmedlades av Profeten (Frid vare med honom). Innovation leder till att man blir icke-troende eller till månggudadyrkan . Så om Iblis lyckas locka en person att bli en av de som utövar innovation, har han lyckats få ännu ett ombud eller som kallar till hans sak.

3) Om Iblis misslyckas och inte kan få den troende i denna fälla, och om den troende är en av dem som Allah (swt) gett gåvan att följa Profetens (Frid vare med honom) väg och som inte tycker om människor som följer innovationer och går vilse, fortsätter Iblis med den tredje typen av ondska; stora synder i olika former.

Iblis är väldigt målmedveten när det gäller att låta en person hamna i större synder, speciellt om den personen är en lärd och följs av andra. Han är målmedveten när det gäller detta, för att folk ska misstro den lärde och för att han ska kunna sprida sina synder och olydnad bland folket. Han använder en del människor som ombud för att sprida den lärdes synder under den falska förespeglingen att detta kommer att hjälpa dem att komma närmare Allah. Men i själva verket är personen som gör det en ställföreträdare för Iblis utan att veta det. För den som sprider dåligheter bland de troende finns ett stort straff både i detta livet och nästa, i synnerhet om de gör detta, inte för att ge råd, men för att lyda Iblis och att vara hans ombud. Allt för att hålla folk borta från de som har kunskap och deras fördelar. Dessutom, inför Allah(swt), är denna persons (den lärde)synder mindre, även om de når ända upp till himlen, än synderna för de som sprider hans synder. Den lärdes synder är enbart dåliga för honom själv. Om han söker förlåtelse från Allah (SWT) och ångrar sig, kommer Allah (SWT) att acceptera hans ånger, och Han kommer att ändra den lärdes dåliga gärningar till goda gärningar. Men när det gäller dem som sprider den lärdes synder, felar de både genom att de letar efter hans fel och även genom att de sprider ut information om dem. Allah (SWT) är nära, och Han vet om deras bakhåll. Ingenting gömt i bröst eller själ är dolt för Allah (SWT).

4) Om Iblis är oförmögen att snärja den troende med detta flyttar han vidare till den fjärde typen, MINDRE synder. Dessa synder kan förstöra en person om de blir många. Det är anledningen till att Profeten (Frid vare med honom) sa: " var medveten om mindre synder, eftersom liknelsen av mindre synd är som de människor som gick till en öken". Han (Frid vare med honom) nämnde sedan en berättelse vars innebörd var att var och en av dessa människor hämtade ett vedträd tills de hade tänt en stor brasa(precis som mindre synder samlas tills de blir en stor synd). En person fortsätter att ta lätt på små synder, tills han anser dem oviktiga. En person som begår en stor synd och fruktar konsekvenserna är i en bättre situation än den som anser att de små synderna är oviktiga.

5) Om den troende lyckas förhindra Iblis att få honom i fällan på denna nivå, flyttas han till den femte typen: vilken är att han blir sysselsatt med tillåtna saker vilka inte leder till vare sig belöning eller bestraffning. Straffet på denna nivå är att han missar belöningar han kunde fått om han inte varit upptagen med dessa handlingar. Om den troende lyckas hålla Iblis borta från att lyckas på denna nivå, och om han tar vara på och värdesätter sin tid, förstår värdet av varje stund och vad komfort eller kval medför, överför Iblis honom till den sjätte typen:

6) Den sjätte typen är att sysselsätta den troende med handlingar som ger liten belöning, för att hålla honom borta från handlingar som ger mer belöning och gör den troende bättre. Därför beordrar Iblis den troende att göra en god handling som ger mindre belöning, vilket får den troende att lämna bättre handlingar. Mycket få människor är medvetna om detta. Om en person känner en stark längtan till någon form av lydnad, tvivlar han inte på att detta är sann lydnad som leder till att han närmar sig Allah (SWT). Han tror aldrig att denna uppmaning kommer från Iblis eftersom han tror att Iblis aldrig uppmanar någon att göra gott. Han är därför övertygad om att denna uppmaning kommer från Allah (SWT). Han är egentligen ursäktad eftersom han inte vet att Iblis kan kalla honom till en av sjuttio dörrar av goda gärningar, antingen för att få honom till en dörr av ondska eller att låta en bättre gärning gå förlorad. Ingen kan känna till detta förutom de som blivit upplysta av Allah (SWT), ett ljus Han ingjuter i hjärtat hos den troende. Källan till denna typ av kunskap är att följa Profetens (Frid vare med honom) väg och värna om de olika nivåerna av gärningar hos Allah (SWT), gärningarna hos de som är gynnade hos Honom, de gärningar som är mer tilltalande för Honom, och de som är mer fördelaktiga för den troende, och handlingar som har mer Naseehah (vägledning) från Allah (SWT), Hans Profet (Frid vare med honom), Hans bok (Koranen), och Hans troende tillbedjare. Ingen har denna typ av kunskap förutom de som ärvt den av Profeten (Frid vare med honom), hans ställföreträdare i umman (den muslimska gemenskapen), och hans efterträdare på jorden. De flesta av Allahs skapelser är avskärmade från detta. Denna gåva kommer inte från hjärtat, Allah (SWT) ger denna förmån till vem Han vill bland de troende.

Om den troende förhindrar Iblis att fånga honom via någon av dessa sex typer, och om det blir svårt för Iblis, utsätter han människor och jinner för olika typer av skada:

Han planterar misstro, får den troende att verka missledd eller kallar honom innovatör, varnar människor för honom, allt för att försvaga den troende och störa hans hjärta. Med den här metoden, förvirrar Iblis denna persons tänkande och försöker hindra folk från att dra nytta av honom. Iblis gör sitt yttersta för att ge makt till de som försvarar falskhet, bland människor och jinner, för att användas emot den troende. Sedan är den troende i krig fram till sin död. Om han ger upp, blir han skadad eller tillfångatagen. Därför är troende i Jihad (heligt krig) tills han möter Allah (SWT)

Slutligen hoppas jag att ni noterar detta kapitel och tänker på dess stora fördelar. Ta denna kunskap och gör den till en balans mellan människor och handlingar. Den visar er några generella verkligheter och olika nivåer hos människor. Jag söker stöd från Allah (swt) och från Honom får jag min hjälp.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa