Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Olika typer av hjärta

Av: Ibn Qayyim al-Jawziyyah
Översättning: En syter i Islam
Översatt från: http://www.kalamullah.com/hearts00.html

I Guds, den nåderikes, den barmhärtiges namn.

Precis som hjärtat kan beskrivas som levande eller dött, kan det också beskrivas som tillhörande av en av tre typer; det finns det friska hjärtat, det döda hjärtat och det sjuka hjärtat.

Det friska hjärtat
På domedagen kommer bara de som står inför Allah med ett friskt hjärta att räddas. Allah säger:

"den dag då varken rikedom eller söners [mångfald] skall vara till gagn och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Gud med rent hjärta."

(Koranen 26:88-89)

För att definiera det friska hjärtat har följande blivit sagt: "Det är ett hjärta som är renat från alla lustar som utmanar vad Allah befaller eller tvistar om vad Han förbjuder. Det är fritt från alla impulser som går emot Hans goda. Som resultat är det skyddat mot dyrkan av något annat förutom Honom, och söker avgörande endast från Hans sändebud. Dess tjänster står endast till förfogande för Allah, villigt och kärleksfullt, med total tillit, lämnar alla avgöranden åt Honom, i rädsla, hopp och uppriktig hängivenhet. När det älskar, är dets kärlek för Allahs skull. Om det avskyr, avskyr det i skyggan av vad Han avskyr. När det ger, ger det för Allah. Om det håller tillbaka, håller det tillbaka för Allah. Icke desto mindre är allt detta inte tillräckligt för dess räddning förrän det är fritt från att följa, eller ta som dets vägledare, någon annan än Hans sändebud." En tjänare med ett friskt hjärta måste tillägna det till dets resas slut och inte basera hans handlingar eller tal på någon annan person än Allahs sändebud. Han får inte ge företräde till någon annan tro eller ord eller handling framför de för Allah och Hans sändebud, må Allah välsigna honom och ge honom frid. Allah säger:

"Troende! Pocka inte på uppmärksamhet för egen del, när ni står inför Gud och Hans Sändebud, men frukta Gud! Gud hör allt, vet allt!"

(Koranen 49:1)

Det döda hjärtat
Detta är motsatsen till det friska hjärtat. Det känner inte till sin Herre och dyrkar Honom inte som Han befaller, på det sätt som Han vill eller på det sätt som Han är nöjd med. Det håller istället fast vid dets lustar och begär, även om dessa är troliga att ådra sig Allahs missnöje och vrede. Det dyrkar annat än Allah och dets kärlek och dets hat, och dets givande och dets tillbakahållande, kommer från dets plötsliga infall, vilka är av överordnad prioritet för det och föredraget framför glädjen för Allah. Dets infall är dets tro. Dets lustar är dets guide. Dets okunskap är dets ledare. Dets plumpa impulser är dets vägledare. Det är försjunket i dets roll i världsliga ting. Det är berusat av dets egna intressen och dets kärlek för hastiga, tillfälliga nöjen. Det kallas till Allah och Guds enhet på avstånd men det svarar inte på råd, istället följer det vilken som helst beräknande och slug shaytan (djävul). Livet upprör och tillfredsställer det, och passion gör det döv och blind [1] till allt utom det som är ont. Att hålla sig väl och hålla fred med dets ägare av ett sådant hjärta är att uppmana till sjukdom, att leva med honom är som att ta gift och att bli vän med honom betyder fullkomlig förstörelse.

Det sjuka hjärtat
Detta är ett hjärta med liv i sig men även med sjukdom. Det första tillståndet uppehåller det i den ena sekunden, det andra tillståndet i den andra, och det följer det av de två som lyckas dominera det. Det har kärlek till Allah, tro på Honom, ärlighet inför Honom, och tilltro till Honom, och detta är vad som ger det liv. Det har också ett begär till lust och åtrå, och föredrar dem och strävar mot att uppleva dem. Det är fullt av självbeundran, vilket kan leda till dets egen undergång. Det lyssnar till två kall: ett som kallar det till Allah och Hans Profet och Guds enhet; och det andra som kallar det till de tillfälliga nöjena av denna värld. Det svarar till det av de två som råkar ha mest inflytande på det vid tillfället. Det första hjärtat är levande, undergivet Allah, ödmjukt, känsligt och medvetet, det andra är hårt och dött, det tredje väger mellan dets säkerhet och dets undergång.
Fotnoter:
1. Det har blivit återberättat av Abu'd-Darda' att Allahs sändebud har sagt; "Your love for something that makes you blind and deaf." (Er kärlek för något som gör er blinda och döva) Abu Daw'ud, al-Adab, 14/38; Ahmad, al-Musnad, 5/194. Hadithen är hasan.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa