Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Vad är rätt hijab?

Av Um Idriis

Varför håller vi systrar på med att fråga runt om hur den riktiga hijaben ser ut? För varje gång man frågar får man svar beroende på om den lärda man frågar gjort egen ijtihaad ( egen forskning av de bevis han har tillgängliga och dragit egen slutsats med hjälp av det ) , om han följer aljamhoor ( de flesta av ulama håller samma ståndpunkt i en fråga ) eller om han följer den åsikten ulama kommit överens om. Allah swt säger till oss i sura Annisa' aya 59: " If you differ in anything among yourselves, refer it to Allah and his Messenger ". Detta betyder enligt Ibn Kathir att Allah har befallt oss att i allt vi inte kommer överens om vad gäller grundprinciper i islam eller i dess underfrågor skall vi låta återgå till alquraan och sunna ( autentiska ) för att få svar på. Och vad gäller hijab finns det tydliga direktiv för hur den skall se ut, både i alquraan och sunna, vilka är :

  1. " that they should draw their veils over their bosoms " (24:31): veil heter på arabiska khimaar, vilket är det kvinnan täcker sitt huvud med och om hon blir befallen att dra den över sin barm då är ansiktet inkluderat ( ifrån "Aliffa" av Alwatbaan). Enligt Ibn Hajar i Fath Albarii, beskriver han att kvinnan sätter på sig sin khimaar över huvudet och drar den ifrån högersidan till vänster sidan ( framför ansiktet ). Detta var också så alsahabiaat förstod den här versen enligt hadithen berättad av Aisha (ra) att de tog izarahunna ( dvs plagg som de virade runt midjan ), rev de i kanterna och använde de som khimaar ( Albukhari ). Här säger Alfara i Fath Albarii ( efter Ibn Hajar ) att kvinnorna i jahiliya, före islam, brukade låta sin khimaar hänga ifrån huvudet och ner över ryggen och visade allt som var på framsidan, sedan blev de som muslimer befallna att täcka sig där. Den här hadithen gällde almuhajiraat, de som emigrerade ifrån Macka till Madina. En annan hadith berättad av Aisha (ra) handlar om alansariyat, de som var ifrån Madina, att när den här versen uppenbarades och de fick höra den av sina män fanns det inte någon av dem kvinnorna som inte rev sönder sin marit ( pl murutihinna, plagg som dem hade om sin midja ) och hade på sig den vid morgonbönen och såg ut som kråkor om sina huvuden.


  2. " And when ye ask (his ladies) for anything ye want ask them from before a screen: that makes for greater purity for your hearts and for theirs " (33:53): screen här står för ordet hijab på arabiska och gäller både klädesplagg och annat som draperi eller dörr mm. Abu Dawood Book 33, Hadith # 4154, Enad om av Nasai: Aisha(Ra) berättade att vid ett tillfälle ville en muslimsk kvinna ge ett brev till Profeten (sas), brevet gavs till Profeten (sas) bakom ett draperi. Notera: Berättad i den kända boken Mishkaat. Mufasereen i hadith har förklarat att haditherna som berättar att kvinnorna kom fram till Profeten (sas) ansikte mot ansikte var innan den här versen. Denna hadith bevisar att orden gäller för hela umma och inte bara för Profetens (saw) fruar. Och hos ahlul usool ( lärda som håller sig till grundprinciperna ) innebär den här versen [ att om den här befallningen gällde profetens (saw) hustrur (ra), vilka hade de renaste hjärtan, och alsahaaba (ra), vilka tillhörde den bästa generationen och var längst ifrån det onda av alla generationer, då gäller detta mer för de andra muslimerna i generationerna efter.


  3. "O Prophet! tell thy wives and daughters, and the believing women, that they should cast their outer garments over their persons (when abroad): that is most convenient, that they should be known (as such) and not molested." (33:59): outer garments heter på arabiska jalabiib, som är plural för jilbaab. Enligt Alqurtubi är jilbaab ett klädesplagg, vilken täcker hela kroppen. Aljamhoor av de lärda har sagt att kvinnan täcker med sin jilbab hela sitt ansikte utom ett öga vilken hon skall se ut med, bara om det är nödvändigt annars måste hon täcka den också. Detta säger tabii Ali bin Abu Talha är sista åsikten av ibn Abbas angående den versen och alla hans åsikter före är derogerade. Och detta säger Ibn Masood, Ibn Abbaas, Ubeida Alsalmani och även Qatadah. I tafsir Ibn Kathir står det angående den här versen att Ibn Abbaas sade: ( Allah befallde de troendes kvinnor att om de gick ut från sina hem för något nödvändigt då skulle de täcka sina ansikten med sina jalabiib som skulle sitta uppifrån deras huvuden (och hänga ner över kroppen) och endast visa ett öga.)


  4. Vad gäller versen 24:31 där det står " that they should not display their beauty and ornaments except what (must ordinarily) appear thereof " och där det skapats oenighet om det är obligatoriskt att täcka ansiktet eller mustahab står det i tafsiren för vad gäller " except what (must ordinarily) appear thereof " där Ibn Abbas säger att det innebär ansikte och händer medan Ibn Masood säger att det innebär de yttre kläderna, dvs aljilbaab. Angående de här två sahabas olika tolkningar för vad gäller den versen säger Ibn Taimiya: ( Kvinnorna brukade före versen (33:59) gå ut utan jilbaab och mannen kunde se deras ansikte och händer. Då var det tillåtet för kvinnan att visa ansikte och händer och då var det också tillåtet att titta på henne. Så när Allah nedsände versen om hijaab blev kvinnorna tvungna att täcka sig inför männen - ett hopp i texten tills där han säger- så om de var befallna att använda jilbaab så att de inte skulle kännas igen, och vilket är att täcka ansikte med den eller med niqab: var ansiktet och händerna den utsmyckning som de blev befallna att inte visa för icke-mahram. Då var det inte längre tillåtet för icke-mahram att se något utom hennes ytterkläder. Ibn Masood nämnde det som gällde det senare ( efter versen för hijab) och Ibn Abbaas nämnde det som gällde det som var före versen av hijab.)( Majmoo alfatawa)


  5. Sedan säger profeten (saw): " kvinnan som skall göra hajj skall inte ha niqab eller handskar "( Albukhari ), vilket innebär att den kvinna som inte gör hajj skall ha på sig niqab och handskar, och detta är enligt Ibn Taimiya. Och enligt Aisha (ra) i en annan hadith brukade de täcka för ansiktet under hajj med sin jilbaab när främmande män gick förbi. Hadithen finns berättad i Ibn Majah, Abo Daood och Ahmad. Även en annan hadith berättad av Fatima bint Almunthar om att de brukade använda sin khimar och täcka ansiktet med när de var på hajj med Asma' bint abi Bakr assidiiq (Malik). Dessa två hadither visar på att det var förbjudet för kvinnorna att använda plagg som var sydda särskilt för att täcka ansiktet och händerna med och inte att det var tillåtet för dem att visa ansiktet. Männen är förbjudna att göra hajj med byxor på men det betyder inte att de skall visa sina privata delar utan de använder izaar istället.( Majmoo alfatawa )Här har jag försökt att lägga fram en del av bevisen för hur en hijab enligt alquran och sunna skall se ut. Dock har jag inte använt mig av alla hadither som finns för att styrka ännu mer och inte heller alla olika lärdas namn som har den här åsikten jag visat på. Jag har försökt att göra det så kort som möjligt, men det finns oerhört mycket mer i hadithböckerna. Med detta ber jag Allah att vi blir nöjda med det som finns i alquran och sunna.

litteratur jag använt:
- "Aliffa" av Abdullaah bin Abdurrahmaan Alwatbaan.
- "Aljami fi talab alilm alshariif" av sheikh Abdulqadir bin Abdulaziz.

Subhanaka Allahumma wa bi hamdika ashhadu an la ilaaha illa anta astaghfiruka wa atubu ileik. Det som är rätt är ifrån Allah och det som är fel beror på mig och shaytan.

Ladda hem artikeln:
"Vad är rätt hijab ?" [worddokument]
"Vad är rätt hijab ?" [RTF]
"Vad är rätt hijab ?" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa