Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Är halvmånen en islamisk symbol?

Översättning: http://ifii.bloggspace.se
Källa: www.islamqa.com

Det finns ingen grund inom Islam som gör att halvmånen eller stjärnan ska utgöra islams symbol. Den var inte känd under Profetens tid (må Allahs frid och välsignelse vara över honom), eller under kholafa´ ar-Rashidôns tid (d.v.s. de första fyra ledarna över muslimerna efter Profetens död), och inte heller under Bani Omayyahs tid.

Den uppstod efter det, och historiker har skilda meningar om när detta togs som symbol och av vem. Vissa säger att det var perserna, andra säger att det var grekerna, och att denna symbol – på något vis – sedan blev tagen av muslimerna. (Se at-Taratib al-Idariyyah av al-Kittani, 1/320) Det sades att orsaken till varför muslimerna tog halvmånen som symbol var att när de besegrade vissa länder i väst, så hade kyrkorna ett kors högst uppe på toppen. Så muslimerna ersatte då korsen med dessa halvmånar, och på detta sätt så utspred sig symbolen.

Men oavsett vad som är fallet, så måste symboler och liknande vara i enlighet med islams lära, och det finns inget bevis för att denna symbol är föreskriven inom islam, och därför är det bättre att inte använda sig av den. Så halvmånen och stjärnan är inte muslimernas symbol, även om en del muslimer kanske använder dem som det.

Vad gäller det som muslimerna anser om månen och stjärnorna, så anser vi att de är en del av det som Allah skapat, och att de varken kan skada oss eller det motsatta, och de påverkar inte det som sker på jorden. Allah har skapat dem till mänsklighetens fördel, och ett exempel är i följande vers:

”De frågar dig om innebörden av månens nytändning. Säg: ’Den visar människorna tidpunkten då [vissa skyldigheter skall fullgöras] och [tiden för] vallfärden.’” [2:189]

Ibn Kathir sade i sin tolkning av versen ovan: ”Allah har gjort dem till tecken som markerar när muslimerna skall påbörja fastan och när de skall avsluta den (d.v.s. början och slutet av månaden Ramadan), även vid beräkning av kvinnornas ’iddah och för att man skall känna till när lån skall betalas tillbaka.” [Tafsir Ibn Kathir]

En annan korantolkare vid namn al-Qortobi sade i sin tolkning av versen ovan: ”Detta förklarar visdomen bakom månens ’förstorande’ och ’förminskande’; den gör så att det inte råder någon förvirring om utsatta datum, avtal, eder, Hadj, ’iddah, fastan, avslutandet av fastan, längden av graviditeter, hyror och andra angelägenheter som berör människan. Det finns andra verser som liknar versen ovan, t.ex.:

”Vi har gjort natten och dagen till två mäktiga tecken. Vi har låtit nattens tecken utplånas [i mörker] och gjort dagens tecken till ett klart ljus, så att ni kan se och [bege er ut] och söka det som er Herre i Sin godhet [beviljar er] och för att ni skall veta årens antal och hur [tiden] beräknas. Allt har Vi framställt med klarhet.” [17:12]

“Det är Han som skapade solen som ett bländande ljus och månen [som återger dess] sken, och som har fastställt dess faser, så att ni kan räkna åren och mäta [tiden].” [10:5]

Att räkna med hjälp av nymånen är lättare än att räkna dagar.” [Se Tafsir al-Qortobi]

Vad gäller stjärnorna så säger islams lärda att Allah skapade dessa för tre orsaker:

1) I syfte att utsmycka himlen
2) I syfte att driva bort shayatin (djävular) och
3) Som ett hjälpmedel att navigera. [Sahih al-Bokhari, Kitab Bad’ al-Khalq]

Allah säger:
”Och Han har gjort stjärnorna som hjälper er att finna vägen genom de djupa mörkren över land och hav. Vi har sannerligen framställt budskapen fast och klart för de insiktsfulla.” [6:97]

”Vi har låtit den nedre himlen lysas upp av stjärnskott [som] prydnad och för att hålla de djävulska krafterna i schack; och för dem har Vi i beredskap en högt flammande Eld.” [67:5]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa