Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Att fullända sin karaktär

Av: Imam Ibn ul Qayyim al Jawziyyah
Källa: www.islaam.com

Profeten, sallallahu `alayhi wa sallam, brukade göra ett antal böner (dua) som hade att göra med bra karaktär.

"O Allah, vägled mig till bra karaktär, ingen vägleder till bra karaktär, utom Du..." [Muslim]

"O Allah, jag söker tillflykt hos Dig mot dålig karaktär, handlingar och lustar." [Tirmidhi]

"O Allah, Du skapade mig fulländad, så fullända min karaktär." [Ahmad]

"O Allah, jag söker tillflykt hos Dig från oduglighet och lathet; från feghet och girighet; orkeslöshet och hårdhet; från försumlighet och utarmande, från låghet och förödmjukelse. Och jag söker tillflykt hos Dig från fattigdom och otro; från syndfullhet, oenighet och hyckleri; celebritet och riyaa' (skryt)..." [Ahmad, Maalik, Bazzaar, Haithami och ibn `Abd al-Barr verifierade den.

Följande välgörande utdrag kommer från: "The Magnificent Journey" av Ibn ul Qayyim [utgiven av QSS]. Det förklarar tre villkor som behövs för att uppnå god karaktär, dvs ordentlig natur, för att kontrollera sitt nafs och sund kunskap.

Tre villkor för att uppnå utmärkt beteende

Detta är ett exempel på det utmärkta beteende med vilket Allah (ta`aala) hade utrustat Sitt Sändebud (sallallaahu `alayhi wa sallam). Han beskrev honom som,

"Ditt liv och ditt handlande är ett lysande [exempel]." [68:4]

`Aa'ishah, radhiallaahu `anha, beskrev honom som: "Hans karaktär var (en reflektion av) koranen." [Muslim, Aboo Daawood, Ahmad]

En sådan utmärkt karaktär kan inte uppnås utan att uppfylla tre villkor:
1. Grunden måste vara bra. Om man har en sträv och torr natur, kommer det att vara svårt att underkasta sig till detta (utmärkt karaktär) genom kunskap, vilja eller övning. Å andra sidan, en mild och slät natur kommer att vara villig och redo att ta emot kultiverandet och utsädet (för att förbereda det till en utmärkt karaktär).

2. Själen måste vara stark och kapabel att erövra lättja, olydnad och begär. Dessa saker motsäger perfektion och själar som inte kan övervinna dem kommer alltid att bli besegrade och erövrade.

3. (Man måste äga) en insiktsfull kunskap om tingens verklighet, som gör det möjligt att placera dem på deras rättmätiga plats, och att skilja mellan friskt kött och cancer - mellan glas och juveler.

Om dessa tre egenskaper finns representerade i en människa, och hon har stöd av Allahs hjälp, kommer hon att vara bland dem som har tilldelats allt gott (al-husnaa) och bland dem som har försäkrats Allahs omsorg.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa