Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Förutsägelser från den heliga Koranen, gällande världens framtid

Av: Dr. Abdul Radhi Muhammad Abdul Mohsen
Källa: http://www.kalamullah.com/quran04.html
Översättning: En syster i Islam

I Guds, den Barmhärtiges, den Nåderikes namn

Förutsägelserna är många, men vi ska se på följande exempel.

 1. Förutsägelsen om Romarnas seger:

  "BYSANTINERNA är slagna;( de har besegrats ) i ett närbeläget land, men efter detta nederlag skall de åter segra. inom några få år. Avgörandet ligger hos Gud - så har det (alltid) varit och så skall det förbli."


  (Koranen 30:2-4)

  Sju år senare, blev denna förutsägelse ett faktum i historien, då Romarna besegrade Perserna.


 2. Förutsägelse om att både Walid ibn al Mugheerah och Abou Lahab skulle dö som otrogna ( icke muslimer). Gud den Allsmäktige(swt) berättar för oss i Koranen om Walid ibn Al Mugheera:

  "LÄMNA åt Mig att (ta itu med) den som Jag har skapat ensam (i moderlivet), och gett stor rikedom, och söner som står vid hans sida, och för vilken Jag har jämnat vägen (genom livet), Och nu väntar sig att Jag skall ge honom ännu mer!, Nej! Denne inbitne motståndare till Våra budskap, skall Jag låta utstå (ett straff tyngre än) klättringen uppför (en hal och brant bergvägg). Han tänker skarpt och överväger (hur han skall angripa dessa budskap)."


  (Koranen 74:11-18)

  Om Abou Lahab säger Han, den Allsmäktige:

  "MÅTTE Abu Lahab förgås! Ja, Han är (redan dömd att) förgås!. Vad hjälper honom (nu) hans rikedomar och allt vad han har förvärvat? . Han skall brinna i en Eld som blossar högt."


  (Koranen 111:1-3)

  Både Walid ibn al Mugheerah och Abou Lahab dog senare som otrogna ( icke muslimer).


 3. Hans förutsägelse om att Profeten skulle återkomma till Mecka, som han lämnade för att komma till Medina, säger Allah, den Allsmäktige(swt)

  "HAN SOM har uppenbarat denna Koran för dig och gjort dess klara och tydliga föreskrifter till bindande regler ( för ditt liv) skall helt visst låta dig nå dina slutliga mål. Säg (till förnekarna av sanningen) "Min Herre vet bäst vem som är rätt vägledd och vem som har gått helt vilse".


  (Koranen 28:85)

  Och profeten, välsignelser vare över honom, återvände till Mecka under erövringens år.


 4. Förutsägelsen som berättar att Profeten, välsignelser vare över honom, och hans följeslagare skulle inträda Mecka i säkerhet. Allah den Allsmäktige säger:

  "Gud har bekräftat Sändebudets sanna drömsyn. I enlighet med Guds vilja skall ni helt visst stiga in i den heliga Mosken i fred och med rakade huvuden eller kortklippt hår. Då har ni ingenting mer att frukta! Han vet vad ni inte kan veta, och efter denna seger skall Han skänka ännu en seger inom kort."


  (Koranen 48:27)

  Denna förutsägelse blev sann, och muslimerna erövrade och inträdde därefter Al Masjid Al Haram i säkerhet.


 5. Förutsägelsen om att muslimerna skulle förses med en följd av framgång och fullmakt. Allah den Allsmäktige säger:

  "Gud har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han skall göra dem till ställföreträdare på jorden - liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem - och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han istället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet - (på villkor att) de ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid min sida. Med de som efter detta återfaller i förnekelse av sanningen har förhärdat sig i synd och trots."

  (Koranen 24:55)

  Allah den Allsmäktige har säkerligen uppfyllt sina löften till sin profet Mohammad, fred vare med honom och hans nation. Allah gjorde muslimerna till mäktiga kungar och härskare, vars land ärvdes utav muslimer efter dem.<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
al-ibadah.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
moslim.se
barnskolan.com
quranaudio.se
quranacademy.se
konvertitguiden


English:
islam-guide.com
sultan.org
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org


Soumi:
Koraani
islamopas.com


كوردى :
dangiislam.org


فارسى :
ahlesonnat.net


العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net


Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com