Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Några tips om Da'wa

Översättning till svenska: Linda & Suzanne
Källa: http://english.islamway.com

Till en början, försäkra dig om att du har både ikhlaas och i'tibaa - ärlighet i sina avsikter och rättelse av sina handlingar. Är din verkliga avsikt att föra den här personen närmare sanningen? Eller är den att visa att personen har fel? Eller är den att visa upp dina muntliga kunskaper? Försäkra dig om att din avsikt enbart är för Allahs skull. Att föra den här personen närmare sanningen och att vägleda honom till Allahs religion, Islam. Och försäkra dig om att du utför denna da'wah med ett korrekt beteende, på rätt plats och i rätt tidpunkt.

- Var medveten om vad du talar om. Försäkra dig om att du har en grundlig och djup kunskap om vad du talar om. Glöm inte bort att Profeten (SAW), utlovat en plats i Helvetet åt vemhelst som säger en lögn om honom. Var säker på att det du säger är helt korrekt. Var ärlig om du inte vet. Om du inte är säker på dina kunskaper, kan ditt bidrag bli negativt istället för positivt.

- Ha tro i det du säger utan att tveka. Det sägs att det som kommer från munnen når örat, men det som kommer från hjärtat går till hjärtat. Det arabiska talesättet lyder: om du inte har det, kan du heller inte ge det. Om du inte tror på det du förmedlar, kommer det inte att nå fram. Din ärlighet och övertygelse spelar en stor roll i hur du lyckas att utföra da'wah.

- Lev som du lär. Den bästa da'wah är genom levande bevis. Diskutera inte vikten av sanning och ärlighet i Islam när du själv ljuger och bedrar konstant. Försäkra dig om att dina handlingar är i led med vad Islam förespråkar. Hyckleri stöter bort människor.

- Kompromissa inte Islam eller dess värderingar. Du ska inte känna ett behov av att slingra dig runt sanningen av rädsla för att stöta bort människor. Kan män ha fyra fruar? Varför kan vi inte dejta? Varför accepterar vi inte homosexualitet? Be inte om ursäkt för vissa värderingar inom Islam. Förklara dessa på ett sätt som andra kan förstå, men ändra inte på något eller låtsas om att det är felaktigt eller gammalmodigt.

- Bli inte arg. Låt dig inte bli påverkad av andra och få dem att påverka dina handlingar. Ha alltid adab (gott uppförande) gentemot andra. Om någon vägrar att lyssna till dig, gå iväg. Sjunk inte till deras nivå. Allah subhanahu wa ta'ala säger som framgår i Koranen, "Håll er till förlåtelse; förespråka det som är rätt; men vänd bort från den okunniga". Allah subhanahu wa ta'ala säger även som framgår i Koranen, "Och när de hör meningslöst prat, vänder de sig bort därifrån och säger: 'Till oss hör våra gärningar, och till er era; frid vare med dig: vi söker inte den okunnige.' Sanningen är den att ni inte kommer att kunna vägleda alla ni håller kära; men Allah vägleder de Han vill och Han vet bäst vilka som mottar denna vägledning." Slösa inte bort din tid eller energi på de som vägrar att lyssna.

- Använd dig av rätt metoder. Medverka i samlingar för människor av olika religioner och öppna diskussioner.

- Håll er borta från missionärer. Detta kan inte påpekas nog. Deras mål är att få dig att tveka över dina värderingar och tro. Lämna missionärerna till dem som är mer erfarna och vet hur de ska hanteras. Missionärer har övats upp till att på utsidan verka vänliga och villiga att lära sig, när deras enda mål och syfte är att få dig att förkasta Islam. Tala inte med missionärer. Påbörja inte en diskussion om Islam med dem. Besök inte deras hemsidor. Slösa inte bort din tid med dem. Din tid kan utnyttjas på ett mer värdefullt sätt än att försöka argumentera med någon som har övats upp till att få dig att tveka.

- Förolämpa inte den andra personens tro. Oavsett hur frestande det än är att påpeka felaktigheter och motsägelser i andra människors religioner, gör det inte. Det är kränkande och ger dem sannolikt ett dåligt intryck av Islam. Lyft fram hur Islam är annorlunda, och med det eventuellt belysa felaktigheter i andras värderingar, men förolämpa inte öppet en annan persons tro. Visa respekt. En da'wah skräckhistoria: en muslim höll en föreläsning i en lokal gymnasieskola, och började sitt tal med: "Ni kommer alla att hamna i Helvetet." Med det, förlorade han hela sin publik innan han ens hann börja.

- Diskutera vad som gör Islam så tilltalande för dig. Da'wah behöver inte innebära att de fem pelarna upprepas. Ibland är vi så upptagna med att diskutera Islams pelare att vi glömmer själva stommen. Islam spelar en roll i varje aspekt av våra liv. Tala om hur Islam har betydelse i allt, hur du sover, hur du klär dig, hur du talar, hur du gifter dig, hur du behandlar djur, föräldrar, äldre, barn och det motsatta könet. Berätta om Islams respekt för kvinnor, om koncepten för anständighet eller för det genuina i vår religion, och dess uppmaning att reflektera och tänka över världen runtomkring oss. Jag känner en bror som blev muslim delvis på grund av Islams respekt för naturen. Islam är en deen, en hel livsstil. Gå in mer på djupet än vad som t.ex. står i en högstadieklass religionsbok.

Och slutligen, ha sabr. Ditt jobb är inte att konvertera människor - det är inte var mans plikt i Islam att få ett visst antal personer att bli muslimer. Men det är din plikt att kalla människor till Islam, att skilja mellan rätt och fel. Vem som blir vägledd och vem som inte blir det, är dock helt upp till Allah subhanahu wa ta'ala.

Och Allah, Vägledaren, vet bäst.

http://www.islamguiden.com


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa