Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Islams fempelare:

Bönen i Islam


Bönen är en av Islams grundpelare och betraktas som religionens grundval. De styrker och uppmuntrar tron på Gud och inspirerar människan till en strävan högre mot moral och att uppfylla sina plikter som muslim i enlighet med Guds uppenbarelse i Koranen och profeten Muhammads (saw) exempel. Bönerna renar hjärtat och kontrollerar begären och frestelserna till att handla felaktigt och ont.

Muhammad (saw), Allahs Profet sade: Islams fundament är fem pelare:

 1. Trosbekännelsen: Vittna att ingen Gud finns utom Allah, och att Muhammad (saw) är Hans sändebud.
 2. Förrätta bönen.
 3. Utdela Zakat (allmosa)
 4. Fasta under månaden Ramadan
 5. Utför pilgrimsresan till Mecka.
Tidpunkten för bönen:
Bön förrättas fem gånger dagligen. Tiderna för bönen följer dygnets rytm;
 • gryningen (Fajr) som är 2 enheter (raká).
 • middagstiden (Dhuhr) (efter solens middagshöjd), som är 4 enheter (raká).
 • den sena eftermiddagen (Asr), som är 4 enheter.
 • skymningen (Maghrib), som är 3 enheter.
 • när mörkret fallit (Isha), som är 4 enheter.
De fem bönetiderna är inte uttryckligen föreskrivna i Koranen, men de räknas ändå som plikt eftersom de är Profetens sunna.

Adhan eller Azan (Bönekallelse)
Fem gånger varje dygn tjuder böneutroparens (mu'adhhin) kallelse från moskéns minaret. Den lyder så här;
 1. Gud är störst (Allahu akbar) (upprepas 2 ggr)
 2. Jag vittnar att det ingen gud finns utom Allah (upprepas 2 ggr)
 3. Jag vittnar att Muhammed är Guds sändebud (upprepas 2 ggr)
 4. Kom till bönen! (upprepas 2 ggr)
 5. Kom till frälsningen! (upprepas 2 ggr)
 6. Gud är störst (upprepas 2 ggr)
 7. Ingen gud utom Gud (1 gång)
Qibla (Böneriktningen)
Bönen utförs alltid i riktning mot Kaba (se bild) som ligger i Mekka . Det är böneriktningen, Qibla, var man än befinner sig i världen. Det finns speciella qiblakompasser som underlättar att finna riktningen mot Mekka. Böneriktningen ger en "orientering" i tillvaron i både bokstavlig och symbolisk mening. Man ber i den riktningen, djuren som slaktas vänds åt det hållet, man begravs med ansiktet mot Mekka, moskén byggs riktad mot Mekka.

Al-Masdjid (Moskén)
Masjid (se bild) är den plats där man utför bönen, böneplatsen. Nu tillskrivs Muhammad (saw) yttrandet: "Jorden är böneplats och (rituellt) ren". Detta innebär att bönen kan utföras överallt, den är inte bunden till bestämda platser eller byggnader. Och bönen utförs också överallt: i hemmet, på arbetsplatsen, på gatan. De föreskrivna fem bönerna kan fullgöras enskilt eller i gemenskap med andra. Men fredagens middagsbön bör utföras gemensamt, moskén.

Förebilden)
Utanför själva gudstjänst-rummet ligger oftast en kringbyggd gård omgiven av arkader. Förlagan till detta är Muhammads (saw) hus i Medina. Eftersom den rituella tvagningen ' är en föreskriven förberedelse för bönen finns många gånger en vattenbehållare, damm eller vattenpost mitt på gården. Bönerummets golv är helt täckt av mattor. Riktningen mot Mekka,Qibla, är utmärkt genom en bönenisch, (mihrab) i ena väggen. De som förrättar sin bön skall vara vända mot Mekka. I nischen kan en lampa ibland hänga. Vid sidan av bönenischen finns en predikstol, minbar (se bild). Moskéerna pryds ofta av kalligrafiska inskrifter. Man ser skrivet på den ena sidan av mihraben Allah och på den andra Muhammad (saw) och likaså brukar de fyra första kalifernas namn finnas i moskén och profeternas båda dottersöners. Bildframställningar av människor eller djur finns däremot inte. Moskén blev tidigt centrum för en rad andra aktiviteter. Den blev och är centrum för undervisning både för barn och vuxna.

Wudhu (Rituell tvagning)
Bönen föregås av en rituell tvagning (ablution) som är föreskriven i Koranen. Så här utförs Wudhu:

 1. Tvätta händerna upp till handlederna tre gånger. Börja med höger hand.
 2. Skölj munnen tre gånger med höger hand, och för in vattnet i näsan och blås ut, tre.
 3. Tvätta ansiktet tre gånger, vattnet skall beröra ansiktet från hårfästet till hakan och från öra till öra.
 4. Tvätta höger arm upp till armbågen tre gånger, gör samma sak med vänster arm.
 5. Fukta händerna och dra lätt över håret.
 6. Fukta händerna och tvätta öronen med hjälp av tummen och pekfingret.
 7. Tvätta högra foten upp till ankeln tre gånger. Gör samma sak med vänster fot.
Efteråt skall man säga trosbekännelsen.

Böneledaren
Böneledaren kallas imam: Imamens uppgift kan i princip fullgöras av vilken vuxen och kunnig muslim som helst, men i praktiken är det ofta en person med teologisk utbildning anställd vid moskén. Predikanten, khatib, kan oftast vara samma person.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa