Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Ånger

Av: Imam Ash-Shaafi`ee
Källa: www.islaam.com

Ånger Al-Muzni som är Aboo lbraaheem Isma`eel ibn Yahya sade:
"Jag träffade på ash-Shaafi'ee under hans sjukdom, som orsakade hans död, och jag sade till honom: 'Vad är ditt tillstånd?' Han svarade: "Jag är på resa från denna värld, och på väg att lämna mina bröder, och dricker från dödens kopp, ankommande till Allah - upphöjt vare Hans ihågkommande. Och, nej! Vid Allah, vet jag inte om min själ är på resa mot paradiset eller helvetet!" sedan började han att gråta och han sade:

'Hos Dig, Skaparen, höjer jag min längtan. Och även om jag är en som gör ont, en kriminell, Å vänlighetens och generositetens ägare,

När mitt hjärta drog sig samman och mina vägar blev smala,

Tog jag mitt hopp till din nåd och förlåtelse som en öppning och tillflykt,

Mina synder tycktes mig väldigt stora men när jag jämförde dem med din förlåtelse,

Fann jag att din förlåtelse var större,

Du är och förblir den Ende som kan förlåta synder,

Du skänker och förlåter genom din välvilja och generositet,

Kanske kan Den som är källan till all godhet förlåta mig och överse med mina misstag,

Och dölja synderna och bördan som jag samlade ihop,

Mina synder tycktes mig väldigt stora, så jag vände mig (till Dig) i ödmjukhet,

Vore det inte för min förnöjsamhet med Dig skulle jag inte, å min Herre, ha sett någon tröst alls,

Så om du förlåter mig, har Du förlåtit en syndare, en rebell, förtryckande tyrann som fortfarande syndar,

Så mitt brott är väldigt stort, i det förflutna och nu, men Din förlåtelse som omfamnar Dina tjänare, är större och högre,

Så den som håller fast vid Allah är sannerligen räddad från mänskligheten, och den vars hopp är till Honom, kommer att vara långt borta från all ånger.


Vid översättandet av dessa poesirader har jag utövat en viss grad av frihet för att bevara det känslomässiga innehållet och samtidigt göra det läsbart på det engelska språket. [Översättarens not]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa