Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Är slöjan verkligen ett påbud i Koranen?

Av: Abd al-Wâhid Yahya (http://home.swipnet.se/muslim)

Guds den Barmhärtiges Förbarmarens namn Prisad vare Gud och må Hans frid och välsignelser vara över Hans profet Muhammed.

I många debattartiklar, skrivna av ickemuslimer, har man framfört uppfattningen om att bruket av slöja inte har något egentligt stöd i Koranen. Till exempel argumenterar Sydsvenskans ledarskribent Per T Ohlson 8/10-2003 för ett förbjudande av slöjan under sken av att det offentliga rummet skall vara sekulärt. Det finns, menar han, inget stöd för slöjan i Koranen och i haditherna - d.v.s. profettraditionerna. Och den Koranvers som jag skall diskutera nedan menar han är omstridd i sin tolkning och att det är den fundamentalistiska tolkningen av den som leder till slöjans motiverande.

Den "omstridda" koranversen lyder på följande sätt:

"Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer av sina behag än vad som anständigtvis kan var synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen..."


(Koranen 24:30-31)

Det som är mest intressant - i det här sammanhanget - är substantivet khimâr som här översatts som slöja. Muhammed Knut Bernström diskuterar detta i en fotnot till versen i sin tolkning av Koranen: "Substantivet khimâr (plur. khumur) betecknar slöjan (el. huvudduken) som de arabiska kvinnorna före och efter islams inträde i historien hade för vana att fästa över håret. Enligt flertalet klassiska kommentatorer bars denna slöja mer eller mindre som prydnad, löst hängande ned på ryggen och eftersom kvinnodräkten enligt det då rådande modet omfattade ett framtill djupt urringat liv, lämnades bysten delvis bar. Kvinnorna uppmanas här därför att dölja den med hjälp av en khimâr." [Bernström 1998:511]

En sådan klassisk kommentator - eller exeget - är Ibn Kathîr. Denna förklarar att ordet khimâr betecknar någonting som täcker och som används för att täcka huvudet. Att fästa slöjan innebär att dra den runt sig och knyta den säkert. Detta skall göras menar han över hals och bröstkorg så att ingenting kan ses av dem. Ibn Kathîr citerar profetens hustru 'Â'isha - må Gud vara nöjd med henne - som sade: "Må Guds nåd vara över kvinnorna hos de tidiga emigranterna. Då Gud uppenbarade versen: 'låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen' rev de sina livstycken och klädde sig i dem." [Fath al-Bâri, cit Ibn Kathîr 2000:69-70]

Enligt ovanstående måste det vara mycket långsökt att argumentera för att slöjan inte har något stöd i Koranen eller i profettraditionen. Traditionen från 'Â'isha - må Gud vara nöjd med henne - visar också på två saker. Dels den djupa tro som avspeglades i kvinnornas handlingar då de i sin iver att följa Guds påbud till och med rev stycken ur sina andra kläder för att svepa in sig i. Och dels visar det på ett annat intressant faktum, nämligen att det inte måste vara en khimâr, vare sig enligt arabiskt 600-talsmode eller på annat vis, för att påbudet skall kunna uppfyllas, utan vilket annat tygstycke som helst som är lämpligt för den funktionen är också tillräckligt. I förlängningen ger detta att de otaliga modeller för slöjor som används av troende kvinnor världen över inte skulle vara något som är påhittat eller avvikelser från Koranen utan snarare ett tillämpande av Koranens bud med samma religiösa attityd som de tidiga muslimska kvinnorna som än idag tjänar som förebild för troende muslimer.

En avslutande poäng är också att vi - muslimer - känner vår religion bäst och det är inte upp till ickemuslimer - t ex i debattartiklar med andra syften än allmän välgång för muslimska kvinnor - att avgöra vad som är islamiskt korrekt eller inte. Den diskussionen är en inomislamisk angelägenhet som inga andra än muslimerna själva äger rätt att delta i.

_______________________________________________________________

Källor:

- Bernström, Muhammed Knut, Koranens Budskap, Proprius Sthlm 1998
- Ibn Kathîr, Tafsir Ibn Kathir (abridged), Darussalam, Riyadh 2000
- Ohlson, Per T., Inga slöjor i skolan, Sydsvenska Dagbladet,ledare 8/10-2003


Vidare läsning: Pernilla Ouis och Anne-Sofie Roaldh har i sin bok Muslim i Sverige, (Wahlström Widstrand 2003) summerat något av diskussionen om slöjans påbud eller icke-påbud i Koranen. Bland annat har de summerat den feministiska debatten i de islamiska länderna kring detta samtidigt som de går igenom de relevanta Koranverserna om ämnet.

Koranverser enligt Bernström. Den arabiska koranversen är från www.quraan.com [extern länk>>] "original arabic". Samtliga arabiska grafikelement är bearbetade av DBG och får ej användas utan medgivande.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Engelska:
Sisters
Women and Hajj
Fatawa / Women
Jannah
EVE'S FAULT ?
Women in Islam
Articles
Image of Women
Islamic Lows
Audios
Cook BookArabiska:
Akhawat
Muslema
Islamsun
Said
Alsalafiyat
Barnuppfostran
Hur uppfostrar vi?
CookwebSvenska:
Islam-svarar