www.islamguiden.com

IslamGuidens islamiska ordbok
Snabb sökning

Visa alla ord
Ord Förklaring
Aadaab,Adab  Seder, sed; ex. islamisk-adab dvs islamisk vett och etikett.Gott uppförande. 
Aakhira  Det kommande livet. 
Akhlaq  Uppförande, handlande. Kan vara god eller dålig akhlaq. God akhlaq är islamisk akhlaq dvs uppförande, handlande enligt islamisk sed. 
Al Fatiha  Öppningen, den första suran i Koranen. 
Al rizq  Uppehälle; försörjning. 
Al-Gheeba  Baktal, att tala illa om någon bakom hans/hennes rygg, dvs nämna eller säga något han/hon inte tycker om. 
Alhamdulillah  Prisad vare Gud; Lov och pris ske Gud. 
Alim  Religiös ledare; skriftlärd, sakkunnig - (arabisk plural "Ulama") 
Allah  Gud 
Allahu akbar  Gud är störst, ingår t.ex. i böneutroparens kallelse, även uttryck för förvåning 
Alyaum al aakhir  Den yttersta dagen, världens slut, då de döda återuppstår för räkenskap och dom. 
Amr-bil-ma'roof  Att påbjuda goda gärningar. 
Aqidah  Dogmatik, livsåskådning, trosuppfattning 
Arkan al-islam  Islams fempelare: trosbekännelsen, bönen, fastan, vallfärden, allmosor 
Asr, Salat Alasr  Eftermiddag; Eftermiddagsbönen. 
Assalamu alaikum  Hälsningsfras, fred vare med dig(er). 
Auotho(eller auodho) -billahi-minash-shaitanir-rajim  Jag söker skydd hos Allah (Gud).Jag söker skydd hos Allah från shaytan(satan) den utstötte. 
Ayah  Vers i Koranen 
Azan  Bönekallelsen, görs 5 gånger om dagen 
Bida  Innovation 
Bismillah  I Guds namn 
Dawa  Kallelse till islam 
Din  Religion 
Eid Al-Adha  Offerfesten inträffar på den tredje dagen av vallfärden, dvs. den 10 TDhu Al-Hijjah (12:e månaden i den islamiska kalendern) 
Eid Al-Fitr  Fastebrytandets fest i slutet av ramadan. 
Fard  Det som är obligatoriskt för en muslim 
Hadith  Berättelse om Profeten Muhammeds (Guds frid och välsignelse vara över honom) uttalanden, berättelse, händelser och handlingar. 
Hajj  Vallfärd, pilgrimsfärd till Mecka 
Halal  Tillåten eller påbjuden enligt islam 
Haram  Förbjuden enligt islam 
1 2 3 [ Nästa >> ]

Ord  1  till  30  av  74

Ang. Copyright på IslamGuidens islamiska ordbok
Ordboken är fri att kopiera, översätta eller trycka under förutsättning att inga ändringar, tillägg eller utelämnande görs. Vidare kräver vi att man, utan vårt medgivande, inte ska tjäna pengar på ordboken genom att trycka den och sälja den vidare. Vi kräver också att en hänvisning där källan, dvs. denna hemsida www.islamguiden.com anges.