Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Vad kan du göra under en minut?

Översättning: K.B.
Källa: www.islamqa.com

1. Under en minut kan du recitera surah al-fatihaah 3 gånger, om du läser snabbt och tyst. Vissa lärda har sagt att belöningen för att läsa surah al-fatihaah är mer än 600 hasanaat ((belöningar), så om du läser det 3 gånger (med Allahs tillåtelse) får du mer än 1800 hasanaah - allt det under en minut.

2. Under en minut kan du recitera surah al-ikhlaas (''Qul Huwa Allaahu Ahad…'') 20 gånger (snabbt och tyst) Om du läser den en gång är det likvärdigt som 1/3 av Qur'anen. Så om du läser den 20 gånger är det likvärdigt som att läsa Qur'anen 7 gånger. Om du läser den 20 gånger under en minut varje dag, kommer du att ha läst den 600 gånger under en månad, och 7200 gånger under ett år, det är alltså som om du har läst Qur'anen 2400 gånger.

3. Du kan läsa en sida från Allahs bok.

4. Du kan memorera en kort aayah (vers) från Qur'anen under en minut.

5. Under en minut kan du säga: ''Laa ilaaha ill-Allaah wahdahu laa shareeka lah, lahu'l-mulk wa lahu'l-hamd wa huwa 'ala kulli shay'in qadeer'' (Det finns ingen gud som är värd dyrkan förutom Allah som är ensam utan partner; Honom tillhör all makt och lovord, och Han kan göra vad han vill) - 20 gånger. Belöningen för att säga detta är som att befria 8 slavar för Allahs skull, bland sönerna av Ismaa'eel.

6. Under en minut kan du saga: ''Subhaan Allaahi wa bi hamdihi'' (Ära och lovord tillhör Allah) 100 gånger. Den som säger det under en dag blir förlåten (med Allahs tillåtelse) för hans synder även om dem vore som havets skum.

7. Under en minut kan du säga:''Subhaan Allaahi wa bi hamdihi Subhaan Allaah il-'Azeem'' (Ära och lovord tillhör Allah, Ära tillhör Allah den Allsmäktige) 50 gånger. Dessa är dem två fraserna som är lätta på tungan, tunga i vågskålen och som är älskade av Den Barmhärtige, som var återberättad av al-Bukhari och Muslim.

8. Profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser över honom) sade: "När jag säger: 'Subhaan Allaah, wa'l-hamdu Lillah, wa laa ilaah ill-Allaah, wa Allaahu akbar (Ära tillhör Allah, lovord tillhör Allah, det finns ingen gud som förtjänar dyrkan utom Allah och Allah är större)', är det här mer kärt för mig än allt solen stiger upp för (jorden och allt i den)." (Återberättad av Muslim) Under en minut, kan du säga alla dessa ord mer än 18 gånger. Dessa ord är dem mest älskade orden hos Allah, och dem väger mycket i balansen av goda gärningar, som var återberättad i saheeh ahaadeeth.

9. Under en minut kan du säga:''Laa hawla wa laa quwwata illa Billaah'' (Det finns ingen styrka och ingen förmåga förutom med Allah) mer än 40 gånger. Det här är en av skatterna av paradiset, som var återberättad av al-Bukhaari och Muslim.

10. Under en minut kan du säga: ''Laa ilaaha ill-Allaah'' ungefär 50 gånger. Det här är det bästa ordet, för det är ordet av Tawheed, det goda ordet som står stabilt. Om dessa ord är de sista orden som en person säger innan han dör kommer han att träda in i paradiset (med Allahs nåd).

11. Under en minut kan du säga: ''Subhaan Allaah wa bi hamdih, 'adada khalqihi, wa ridaa nafsihi, wazinata 'arshihi, wa midaada kalimaatihi'' (Ära och lovord tillhör Allah, lika mycket som numren av Hans skapelser, lika mycket som behagar Honom, lika mycket som vikten av Hans Tron och lika mycket som bläcket av Hans ord) mer än 15 gånger. Dessa ord ger mycket mer belöning än vissa andra former av tasbeeh och dhikr, som var meddelad i saheeh ahaadeeth från profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser över honom).

12. Under en minut kan du söka förlåtelse från Allah mer än 100 gånger genom att säga: ''Astaghfir-Allaah'' (jag söker förlåtelse hos Allah).

13. Du kan säga några föredragningar och kortfattade ord under en minut, och Allah kanske hämtar något gott genom dessa som du aldrig kan föreställa dig.

14. Under en minut kan du skicka välsignelser till profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser over honom) 50 gånger genom att säga: ''Sall-Allaahu 'alayhi wa sallam'' (Allahs frid och välsignelser över honom). I gengäld skickar Allah välsignelser över dig 500 gånger eftersom en välsignelse hämtar tio lika till dig.

15. Under en minut kan du motivera ditt hjärta att tacka Allah, att älska Honom, att frukta Honom, att ha förhoppning för Honom, och följaktligen gå genom nivåerna av 'uboodiyyah (total förslavning till Allah). Du kan göra detta när du ligger i din säng eller när du är ute och går.

16. Under en minut kan du läsa två sidor från en användbar bok som är lätt att förstå.

17. Under en minut kan du hålla god släktband genom att ringa någon kusin eller släkt.

18. Du kan lyfta upp händerna och recitera vilken du'aa' du önskar från böckerna av du'aa', under en minut.

19. Du kan säga: ''salaam-aleykom'' (fred vare med dig) och hälsa på flera folk under en minut.

20. Du kan under en minut stoppa en ond handling.

21. Du kan under en minut ålägga något gott.

22. Du kan under en minut ge gott råd eller goda råd till en broder.

23. Du kan trösta någon som är deprimerad under en minut.

24. Du kan under en minut ta bort något från vägen som kan skada andra/annat.

25. Att du gör det mesta du kan under en minut, motiverar dig till att inte slösa din tid på andra onödiga grejer. Du märker att du under denna tid kunde tjäna in mer goda gärningar till vågskålen på domedagen.

Al-Shaafa'i (må Allah visa nåd med honom) sa:
När folk går och sover, låter jag mina tårar rinna, och reciterar en vers från den mest vältaliga poesi. Är det inte bortkastat att nätter går förbi och jag inte ökar i kunskap, ändå räknas denna tid som en del av mitt liv?

Till sist, ju mer ärlig du är emot Allah och ju mer du är medveten om Honom, desto större kommer din belöning att vara och desto mer kommer dina hasanaat (belöningar) att öka.

Notera att dem flesta av dessa handlingar inte kostar dig något; dem kräver inte tahaarah (renlighet) och dem tröttar inte ut dig eller är bemödande. Tvärtemot, du kan göra dem medan du är ute och går, eller i din bil, när du ligger ner, eller står, eller sitter eller väntar på någon.

Dessa handlingar är bland dem bästa medel att uppnå lycka, utöka bröstkorgen (ex. frambinga lättnad och framgång) ta bort stress och bekymmer. Må Allah hjälpa oss att göra det Han älskar och det som behagar Honom. Må Allah välsigna våran Profet Muhammad SAWS


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa