Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Manlig omskärelse i islam

Översättning till svenska: revertit.blogg.se
Källa: kalamullah.com


Manlig omskärelse är bland Islams ritualer och är en del utav: fitrah [på Arabiska], eller det naturliga tillståndet och den naturliga karaktären och instinkten av den mänskliga skapelsen.

As-Shawkani sade i hans bok Nayl al-Awtar 1/184:
"Vad Profeten [Sallallahu 'aleihi wa Sallam] menar med Fitrah är att om en man följer dessa kännetecken, skulle han beskrivas som en man av Fitrah, vilket Allâh [subhanahu wa ta'ala] har begåvat Hans tjänare med och uppmuntrat dem att följa det så att de uppnår en hög nivå av anständighet och värdighet."

Profeten Muhammad [Sallallahu 'aleihi wa Sallam] sade, "Fem handlingar är mycket besläktade med fitrah: Omskärelse, klippa eller raka könshåret, klippa naglarna, plocka eller raka håret i armhålorna och klippa [eller raka] mustaschen." [Rapporterad i Bukhari & Muslim]

Allâh befallde Profeten Muhammad [Sallallahu 'aleihi wa Sallam] att följa religionen av Ibrahim ['aleihi salaam], när Allâh säger:

"Och tiden kom då Vi gav dig, [Muhammad, ingivelsen] att följa Abraham i hans rena, ursprungliga tro, han som inte var en sådan som ger avgudar sin dyrkan." [Koranen 16:123]

Och en del utav Ibrahims religion är omskärelse.

Profeten Muhammad [Sallallahu 'aleihi wa Sallam] sade, "Profeten Ibrahim omskar sig själv när han var åttio år gammal och han omskar sig med en yxa." [Återberättad av Bukhari, Muslim & Ahmad]

Ibn 'Abbas [radiyAllâhu 'anhu] blev frågad, "Hur gammal var du när Profeten [Sallallahu 'aleihi wa Sallam] dog?" Han svarade, "Vid den tiden hade jag blivit omskuren. På den tiden omskar de inte pojkarna förrän de uppnådde pubertetsåldern [Baligh]." [Bukhari]

De flesta Fuqaha' [Islamiska Jurister] säger att omskärelse är obligatoriskt för män och detta är åsikten av Jumhur [majoriteten av lärda]. Om det inte var obligatoriskt, då skulle Profeten Ibramhim ['aleihi salaam] inte besvärat sig själv vid ett sådant sent stadium i hans liv.

Tiden för omskärelse:
Under Profeten Muhammads [Sallallahu 'aleihi wa Sallam] tid gjordes omskärelsen på pojkar vid tiden för deras Aqiqah [Det är en traditionell fest för födelsen av ett barn vilket involverar offrandet av ett djur som tack till Allâh. Det är det korta svaret] som rapporterades i al-Bayhaq.

Andra Ahadith nämnder att det gjorts senare. Detaljerna här är inte viktiga men det talar för sig själv att denna mindre operation är lättare på ett spädbarn än vad det är på en äldre pojke. Om det är nödvändigt, kan omskärelsen skjutas upp på grund av praktiska skäl, men det är förnuftigt att utföra omskärelsen innan pojken börjar be regelbundet på grund av praktiska skäl att förenkla Taharah, eller att vara ren.

'Abdullâh Ibn Jabir [radiyAllâhu 'anhu] och 'Aa'isha [radiyAllâhu 'anha] sade:

"Profeten [Sallallahu 'aleihi wa Sallam] utförde al-Hasan och al-Husseins Aqiqah [Profetens barnbarn] och omskar dem på den sjunde dagen." [Återgiven i al-Bayhaq & Tabarani]

Imam Nawawi säger:
"...omskärelse är rekommenderat att utföras på den sjunde dagen av spädbarnsåldern - dagen av Aqiqah." [Al-Majmu 1/303]

Det är inte nödvändigt för barnet att förbli som han är när han kommer ut ur hans moders underliv, om det finns någonting som kan göras för honom som tjänar ett syfte och som är rekommenderat av den rena religionen. Sådana saker inkluderar att raka hans hår efter hans födelse, därför att det är för hans eget bästa. Profeten av Islam [Sallallahu 'aleihi wa Sallam] sade, "Ta bort skadan från honom." Det samma gäller att tvätta bort blodet från honom och klippa navelsträngen genom vilken han satt ihop med hans moder, och andra saker som görs för att ge honom nytta.

Hälsofördelarna
Dr. Muhammad 'Ali al-Baar [en medlem i Royal College of Surgeons i England och konsulterande läkare för det Islamiska Medicin departementet av Kung Fahd Centre för Medicinsk Forskning på King Abdul Aziz Universitetet i Jeddah] säger i hans bok al-Khitaan [Omskärelse]:

"Omskärelse av nyfödda pojkar [dvs. inom den första månaden i livet] medför åtskilliga hälsofördelar, vilket inkluderar:

1 - Skydd emot lokala infektioner i penis, vilket kan resultera från närvaron av förhuden, som orsakar åtstramning av förhuden, vilket kan leda till kvarhållning av urinen eller infektioner i främre delen [toppen] av penis - vilket kräver omskärelse för att behandla dessa problem. I kroniska fall, kan barnet utsättas för åtskilliga sjukdomar i framtiden, den allvarligaste utav dem är cancer i penis.

2 - Infektioner i urinröret. Många studier har bevisat att oomskurna pojkar är mer utsatta för infektioner i urinröret. I vissa studier var talet 39 gånger fler bland oomskurna pojkar. I andra studier var talet tio gånger mer. Andra studier visade att 95 % av barn som lider av infektioner i urinröret var oomskurna, medans talet bland omskurna barn översteg inte 5 %.

Hos barn kan infektion i urinröret allvarligt i vissa fall. I studien av Wisewell på 88 barn som led av infektioner i urinröret, hos 36 % utav dem, fann man också samma bakterie i blodet. Tre utav dem ådrog sig hjärninflammation och två utav dem genomled njursvikt. Två andra dog som ett resultat av spridningen av mikroorganismer genom kroppen.

3 - Skydd emot cancer i penis: studierna är överens om att cancer i penis är nästan obefintlig bland omskurna män, medans talet bland oomskurna män är inte oansenligt. I USA är talet av peniscancer bland omskurna män noll, medans bland oomskurna är det 2.2 i varje 100,000 av den oomskurna befolkningen. Eftersom de flesta utav invånarna i USA är omskurna, är fallen utav denna cancer mellan 750 till 1000 per år. Om befolkningen inte hade varit omskurna, skulle antalet fall nå 3000. I länder när pojkar inte omskärs, så som Kina, Uganda och Puerto Rico, representerar peniscancer 12-22% utav alla cancer som hittas hos män; detta är ett väldigt högt procenttal.

4 - Sexuellt överförbara sjukdomar [STI:er]. Forskare fann att STI:er vilka överförs via sexuell kontakt [oftast på grund av otukt/äktenskapsbrott och homosexualitet] sprids mer bland de som inte är omskurna, speciellt herpes, mjuk schanker, syfilis, candida, gonorré och kondylom.

Det finns åtskilliga moderna studier som bekräftar att omskärelse minskar sannolikheten att få AIDS jämfört med deras oomskurna motsvarighet. Med det utesluter inte sannolikheten att om omskuren man får AIDS som resultatet av sexuell kontakt med en person som har AIDS. Omskärelse är inte ett skydd emot det, och det finns ingen riktig väg för att skydda sig själv från alla de sexuellt överförbara sjukdomarna förutom att undvika otukt/äktenskapsbrott, lössläppthet, homosexualitet och andra motbjudande vanor. [Från detta kan vi se visdomen av Islamisk sharee'ah i att förbjuda otukt/äktenskapsbrott och homosexualitet].

5 - Skydd för hustrurna emot livmodercancer. Forskningar har noterat att fruarna av omskurna män har mindre risk att få livmodercancer än fruarna av oomskurna män.

Läs också "”Omskärelse kan skydda mot cancer och HIV”" på aftonbladet:Omskärelse kan skydda mot cancer och HIV


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa