Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google





حصن المسلم

مصحف التجويد











مصحف التجويد الملون






OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Islam och målet med livet

Översatt av: Jale Mutlu
Från: www.saaid.net

Vad är ditt syfte i livet? Vad är den logiska grunden bakom våra liv? Varför lever vi i detta liv? Dessa frågor fängslar ofta människor som försöker att hitta riktiga svar.

Människor ger olika svar på dessa frågor. Vissa tror att målet med livet är att spara ihop till en förmögenhet. Men då kan man fråga sig: vad är målet med livet efter att ha samlat ihop ett kolossalt belopp av pengar? Och sedan då? Vad kommer målet att bli då pengarna är samlade? Om målet med livet är att samla pengar, kommer det inte att finnas något mål efter att ha blivit förmögen. Och faktum är att problemet finns häri, för vissa icke troende och okunniga, som på något stadium i sina liv kommer till en punkt där målet blir att samla ihop pengar. När de väl har samlat ihop de pengar som de drömt om, förlorar deras liv sitt syfte. De lider av intighetens panik och lever i oro och rastlöshet.

Kan förmögenhet vara ett mål?
Vi hör ofta om miljonären som begått självmord, ibland är det inte han själv utan hans fru, son eller dotter. Frågan som ställer sig själv är: kan förmögenhet bringa lycka till ens liv? I de flesta fall är svaret nej. Är målet med att samla ihop till en förmögenhet ett permanent mål? Som vi vet, ser inte en 5-åring fram emot en förmögenhet: en leksak för honom har samma värde som en miljon. Den 18-årige ungdomen drömmer inte om en förmögenhet därför att han är upptagen med viktigare saker. Den 90-årige mannen bryr sig inte om pengar; han är mer oroad för sin hälsa. Detta bevisar att rikedom inte kan vara ett permanent mål i alla stadier i en individs liv.

Rikedom kan göra lite för att skänka lycka för en icke troende därför att han inte är säker på hans öde. En icke troende vet inte om syftet med livet. Och om han har ett mål, är det målet dömt till att vara temporärt eller själv destruktivt.

Vad är meningen med rikedom för en icke troende om han känner sig rädd för slutet, och är skeptisk till allt? En icke troende kan möjligen samla mycket pengar, men han kommer säkerligen att förlora sig själv.

Dyrka Allah (swt) som ett mål
Å andra sidan ger tron på Allah (swt) den troende ett mål i livet som han behöver. I Islam är målet med livet att dyrka Allah (swt). Ordet "dyrka" omfattar all form av lydnad till Allah (swt).

Det islamiska målet med livet är ett permanent mål. Den sanne muslimen håller sig till detta mål genom alla stadier i sitt liv, vare sig han är ett barn, ungdom, vuxen eller en gammal man.

Att dyrka Allah (swt) gör livet målmedvetet, speciellt inom Islams ramar. Enligt Islam är detta världsliga liv bara ett kort stadium av våra liv. Sedan kommer det andra livet. Gränsen mellan det första och det andra livet är dödsstadiet, vilket är ett övergående stadium till det andra livet. Den typ av liv som en person förtjänar i det andra livet, beror på hans gärningar i det första livet. I slutet av dödsstadiet kommer Domedagen. På denna dag kommer Allah (swt) att belöna eller straffa människor enligt deras gärningar i det första livet.

Det första livet som ett test
Alltså ser Islam på det första livet som ett test av människan. Dödsstadiet är lik en viloperiod efter testet, vilket är efter det första livet. Domedagen är lik den dag då resultaten av de testade meddelas. Det andra livet är den tid då varje person som gjorde testet njuter eller lider av resultatet av hans uppförande under test perioden.

I Islam är livets lina väldigt tydlig, enkel och logisk: det första livet, döden, Domedagen och sedan det andra livet. Med denna tydliga lina, har en muslim ett tydligt mål i livet. En muslim vet att han är skapad av Allah (swt). Muslimer vet, att de kommer att spendera några år i det första livet, under vilken de ska lyda Allah swt), därför att Allah (swt) kommer att fråga dem och låta dem vara ansvariga för deras offentliga och privata gärningar. En muslim vet att hans gärningar i det första livet kommer att avgöra vad för slags liv de kommer att leva i, i det andra livet. En muslim vet att detta första livet är väldigt kort, 100 år mer eller mindre, medan det andra livet är oändligt.

Evigheten i det andra livet
Begreppet om andra livets evighet gör ett enormt intryck på muslimerna under deras första liv, därför att muslimer tror att deras första liv avgör utseendet av deras andra liv. Detta fastställande kommer att avgöras på Domedagen av Allah (swt), den Rättvise, den Allsmäktige.

Med denna tro i det första livet och på Domedagen, blir en muslims liv målmedvetet och meningsfullt. Dessutom, en muslims ständiga mål är att komma till Paradiset i det andra livet.

Med andra ord, en muslims permanenta mål är att lyda Allah (swt), att underkasta sig Allah (swt), att lyda Allahs (swt) lagar och att hålla sig i en kontinuerlig kontakt med Honom genom bönen (fem gånger per dag), genom fastan (en månad om året), genom allmosor (så ofta som möjligt) och genom pilgrimsfärden (en gång i ens liv).

Behövandet av ett permanent mål
Icke-troende har mål i sina liv såsom att samla pengar och egendom, hänge sig åt sex, äta och dansa. Men alla dessa mål är tillfälliga och förbipasserande. Alla dessa mål kommer och går, upp och ner. Pengar kommer och går. Hälsa kommer och går. Sexuella aktiviteter kan inte fortsätta för evigt. Alla dessa begär för pengar, mat och sex kan inte besvara en individs frågor: so what? Och sedan då?

Emellertid besparar Islam muslimen från besväret att ställa dessa frågor, därför att en muslims ständiga mål i detta liv är att lyda Allah (swt) för att komma till Paradiset i det andra livet.

Vi bör veta att den enda vägen för vår räddning i detta liv och i livet efter detta, är att känna vår Gud som skapade oss, tro på Honom och tillbedja Honom.

Vi bör också känna vår Profet (saw) som Allah (swt) har sänt till alla människor, tro på honom och följa honom. Vi bör känna vår religion av sanning vilken vår Gud befaller oss att tro på, och praktisera det…


Ladda hem artikeln:
"Islam och målet med livet" [worddokument]
"Islam och målet med livet" [RTF]
"Islam och målet med livet" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:






©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa