Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

En grymm ekonomisk ideologi Kapitalism, slaget om överlevnad

Översättning: Daniell Lillman
Publicerat av: www.harunyahya.com

Ordet kapitalism betyder: latin, (capitalis, som avser huvudet; avlett ur caput, ”huvud”), en fri och oinskränkt ekonomisk system baserad på tillväxt och där samhällen tävlar mot varandra inom dessa kriterier. Det finns tre viktiga element i kapitalism: individualism, konkurrens och vinst. Individualismen är viktig då människor inte ser sig själva som en del av samhället, utan mer som ”individer” som själva står på egna ben. Ett ”kapitalistisk samhälle” är en arena där individer tävlar mot varandra, många gånger under svåra förhållanden och precis likt Darwin beskrev så kommer endast de starka att överleva samtidigt som de svaga slås ner och elimineras.

Enligt den logiska kapitalismen, som är baserad på varje individ vilket kan vara en människa, ett företag eller en nation måste kämpa för sitt eget uppehåll. I detta krig så överlever de mest produktiva. De svaga och inkompetenta blir eliminerade och förstörda.

Det man ser på med värdighet är inte människan, utan ekonomi och materialism. Av dessa anledningar känner inte kapitalister någon etniskt ansvar eller samvete för dem som sparkar nedåt för att kättra upp mot toppen. Detta är Darwins lära som idag praktiseras i många samhällen men i ett ekonomiskt perspektiv.

Genom att föreslå att det är nödvändigt med konkurrens i hela samhället och att det inte nödvändigtvis behövs några valmöjlighet eller stöd för de svaga på fältet, har man införättat Social Darwinism vilket nu är detsamma som kapitalism.

Enligt Herbert Spencer, en Social Darwinism teoretiker som introducerade Darwins principer i samhällslivet. ”Om någon är fattig så är det hans fel, ingen behöver hjälpa denna människa att resa sig igen. Om någon är rik, så är det för hans kompetens. Därför kommer den rike att överleva och den fattige att försvinna.”

Social Darwinister använder Darwins evolutionsteorier som ”vetenskap” i det kapitalistiska samhället. Av denna anledning så börjar människor att förlora det koncept som religion hade get honom, som att samarbeta, medmänsklighet, osv. Istället värderar man sin stolthet med egoism, listighet på ett mer nedsättande sätt.

I hans artikel ”Darwin´s tre misstag” uppenbarade evolutionsforskaren Kenneth J. Hsu, Amerika som den framtida kapitalistiska stat.

Darwinism användes även som ett försvar mot den kooperativa individualismen och dess ekonomiska system i England och Amerika. Andrew Carnegie skrev att ”lagen om konkurrens är här, vi kan inte frångå detta”. Rockefeller gick ett steg längre när han uttalade sig om ”Tillväxt av större företag är ett behov för överlevnad, det är som en naturlag”.

Precis som vi hittills har berättat så har kapitalism tillfångatagit människan till att dyrka pengar och makt som kommer från kapitalet. Kapitalismens moral är idag i svängning i samtliga samhällen. Därför är de fattiga och handikappade mer hjälplösa eftersom de inte har tillräcklig säkerhet.

Idag lever länder likt Etiopien på svältnivå på grund av kapitalismens moral. Då hjälp och förnödenheter från många länder kunde rädda dessa hungriga människor så har de istället blivit dömda till svält.

Kapitalismen skapar även problem inom samhället. Folket delar in sig till rika och fattiga och fattigdomen sprider ut sig i en växande takt.

Genom historien har det alltid funnits samhällen där fattiga och svaga blev det nedersta skicket, då materialismen var strävan likt, egoism, egenintressen och att fuska eller att luras blev vägen till rikedom. Men från 1800-talets mitt har människan kommit in i en ny tidsperiod. De senaste 150 årens människor och samhällen kritiserar inte denna ruttna uppsminkning utan accepterat den mer som en naturlag.

Robert E. D. Clark förklarar situationen på följande sätt: Evolution i korthet, öppnade porten till ondskan. Det mest hänsynslösa uppförandet mot en konkurrent kunde ses som något gott istället för ont.

Som vi kan se, religiositeten minskar och Darwinism har inspirerat alla mänskliga system. Ideologin som är oroväckande, svårhanterliga, smärtsama och hopplöst för världen under de senaste 150 åren. De som trodde att de kunde försvara sina egna intressen såg Darwinism som en räddning för dem själva.

Men de visste inte att de människor som trodde att de förberedde en stor fälla för mänskligheten faktiskt förbereder den för sig själva eftersom det spelar ingen roll hur mycket de än strävar efter rikedom, så kommer de ändå att bli dömda av vår Herre, och som mästare enligt dem själva eller hela världen så kan även de inte komma undan. Allah är domaren och har makten. Förmögenhet, karriär eller makt över människor vilket människor kanske tror att de har skapat själva, har faktiskt givits av Allah. I Koranen kan vi läsa att Allah testar människor och ger oss olika valmöjligheter:

"Vi har smyckat jorden med sköna ting för att sätta människorna på prov [och för att de med sitt handlande skall visa] vilka som är bästa ibland dem."

(Koranen 18:7)

De som tror att de har vunnit det de har skapat genom att ”slåss för överlevnad” kommer att känna sina hjärtan krossas av smärta eftersom denna tävling inte finns och ännu mer smärtsamt blir det då de upptäcker verkligheten efter döden och vilken tom ideologi de följde i detta liv.

"Och de vilkas arvedel är paradiset skall ropa till dem som har Elden till arvedel: ”Vi har fått se vår Herres löften besannas. Har [också] ni fått se att er Herres löften var sanna?” De ska svara ”Ja”, och mellan de [två grupperna] skall en ropare ropa ut Guds fördömelse över de orättfärdiga, de som hindrade [andra] från att följa Guds väg och ville få den att framstå som krokig och som avvisade tron på ett evigt liv."

(Koranen 7:44-45)

"Och de som hade både insikt och urskillning skall ropa till dem som de igenkänner på deras kännetecken [som förnekare]: ”Vilken nytta har ni av det som ni samlade [på hög] och vad tjänar nu ert högmod till?."

(Koranen 7:48)

För de som inte har blivit influerad av Darwins kapitalistiska tankar och de som inte glömt bort deras anledning till detta liv och tror på Allah, de som ser andra människor som levande varelser skapade av Allah. Precis som Allah har beordrat dem, så behandlar de människor vänligt och med medkänsla. De gör allt de kan för att avlägsna svårigheter och oro. De talar alltid med vänliga ord, ser till de föräldralösa, hjälper de sjuka och handikappade och skyddar dem. Människor likt detta försöker att motstå synder genom att underkastar sig Allah som det står i Koranen. De bryr sig inte om rikedom, raser, färger, klasser, ideologin, filosofin osv.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa