Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Abort i Islam

Översättare: En syster i Islam
Källa: www.islam-qa.com

Fuqaha av sunni madhhabs är överens om att då själen andats in i fostret (120 dagen) är abort förbjudet - haram i Islam, såvida inte graviditeten skulle leda till moderns död. Fuqaha är överens om att när själen andats in i fostret är det en människa och en själ som har värdighet och ska respekteras.

Allah säger:

"Vi har sannerligen visat Adams söner stor heder."

(Koranen 17:70)

"…om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet…"

(Koranen 5:32)

Allah har gett kvinnan ett förtroende och placerat ett barn i hennes moderliv. Hon ska skydda det och det är förbjudet för henne att skada det. Det ofödda barnet har rättigheter. Ett oskyldigt foster som inte begått någon synd ska inte offras på grund av någon annans synd.

Allah säger:

" …och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda."

(Koranen 17:15)

Om modern gör abort (efter fjärde månaden) efter att själen andats in i fostret räknas det som om hon dödat en själ och hon måste sona för sitt brott. Hon måste då friköpa en slav och kan hon inte det så måste hon fasta oavbrutet i två månader.

Skillnaderna bland fuqaha har att göra med abort under tiden innan själen har andats in i fostret. Maaliki faqeeh Ibn Jizzi sa i "al-Qawaaneen al-Fiqhiyyah" att det fanns samstämmighet bland dem skriftlärda att det är förbjudet - haraam efter att själen andats in i fostret att göra abort. Han sa: " När moderlivet har accepterat säden är det förbjudet - haraam att ingripa. Det är värre att göra så när det har formats, och det är värre när själen har andats in i det, för det anses som dödandet av en själ, enligt samstämmighet bland de skriftlärda.

På samma sätt står det i Nihaayat al-Muhtaaj 8/442: " Förbudet blir starkare ju närmare man kommer tiden då själen ska andas in i fostret, för det är ett brott. Då om den har tagit mänsklig form och barnmorskan kan känna det, måste det skyddas fullt ut."

Det står i en rapport utgiven av "The Council of Senior Scholars"

  1. Det är inte tillåtet att göra abort vid olika stadier av graviditet, förutom för en sharia-anledning, och inom väldigt smala gränser.


  2. Om graviditeten är i första stadiet, vilket är de första 40 dagarna, och aborten är på grund av ett legitimt shariahsyfte eller att avvärja skada, då är det tillåtet att göra abort. Angående att göra abort vid detta stadie på grund av rädsla för svårigheter att uppfostra barn eller på grund av rädsla att inte ha råd med utgifterna att fostra och utbilda dem, eller på grund av rädsla för deras framtid, eller för att paret är nöjda med det antal barn de redan har, så är det inte tillåtet.


  3. Det är inte tillåtet att göraabort om det är en ´alaqah eller mudghah (det vill säga i de andra och tredje 40 dagars perioderna av graviditeten) såvida inte en kommitté av trovärdiga läkare har slagit fast att, att låta den fortsätta kommer att utgöra en risk för moderns säkerhet för de är rädda att hon kommer att dö om den fortsätter. I det fallet är det tillåtet att göra abort efter att ha provat alla andra sätt att undvika risker för modern.


  4. Efter det tredje stadiet, och efter fyra månaders graviditet, är det inte tillåtet att göra abort såvida inte ett antal trovärdiga specialister har slagit fast att, att lämna fostret i sin moders livmoder kommer att orsaka hennes död, och efter att ha uttömt alla möjligheter att rädda hans liv. Ett medgivande till abort under dessa villkor medges bara för att avvärja det värre av två onda och att uppnå det bästa av de två intressena.
Om det är bevisat utan tvekan, av en trovärdig medicinsk kommitté att fostret är deformerat, och att dess deformering inte kan behandlas av specialisterna och med tanke på de svårigheter som barnet och föräldrarna skulle få utstå i livet, så har Muslim World League's islamiska rättsvetenskapskommitté, under deras tolfte konferens i Makkah 1990, givit följande uttalande, "Det är tillåtet att abortera ett foster som är deformerat så som beskrivs ovan, med föräldrarnas samtycke och inom de första 120 dagarna från början av graviditeten." Detta beslut överensstämde med fatwan av den Stående Kommittén för Akademisk Forskning och Utfärdande av Fatwor i Kungadömet av Saudiarabien, nr 2484, utfärdat den 16/7/1399 AH.

Men om själen har andats in i fostret och 120 dagar har passerat så är det inte tillåtet att abortera det, oberoende av vilken deformering det än må vara, såvida inte fortsatt graviditet skulle sätta moderns liv i fara. Detta är för att efter att själen har andats in i fostret så anses det vara en person som måste beskyddas oavsett om den är fri från sjukdom eller inte, och oavsett om det finns hopp om tillfrisknande eller inte. Det är för att Allah har en anledning med allt Han skapar, som många människor inte vet, och Han vet bäst vad som är rätt för Hans skapelser som Allah säger:

"Skulle inte Han, skaparen, känna det som Han har skapat, Han, den Outgrundlige som genomskådar allt, som är underrättad om allt?"

(Koranen 67:14)

Och Allah vet bäst.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa