Om detta mail ser konstigt ut, klicka här för att läsa det på webben

Nr.3    Augusti, 2009 - Ramadan, 1430
Krönika
Vakna upp och se vart ditt liv är påväg!
Av: Fatim Abuani-Muslim

Allah (swt) har skapat oss och vet därför exakt vad som är bäst för oss. Genom Hans gränslösa kärlek och barmhärtighet har Han gett oss Koranen för att vägleda oss. Och för att göra det ännu enklare har Han skickat många profeter, som levande exempel, så att vi exakt kan veta hur vi ska följa den raka vägen som leder oss till paradiset. Men utöver detta har Han också skapat oss med fri vilja, så det är upp till oss vilken väg vi vill gå. Vägen som leder oss till paradiset eller till helvetet, för det finns ingen tredje väg!

Det är verkligen sorgligt att se att vi nuförtiden blivit så upptagna med vårt världsliga liv att vi inte kan finna någon tid att utföra våra religiösa plikter. Även om det är nödvändigt att jobba och tjäna pengar för att kunna överleva i denna värld (vilket också islam erkänner) behöver vi inte bli så uppslukade av det att vi "glömmer" att förbereda oss för nästa liv. Det är trots allt därför vi är här på jorden.

Det finns en berättelse om en resande man som i väntan på sitt tåg börjar möblera och dekorera i väntrummet, för att på så sätt göra det bekvämt och förnöjsamt för sig medan han är där. Till slut, när hans tåg anländer och han måste lämna platsen, börjar han inse sitt misstag och ångrar det han gjort. Men det är då försent för honom att få göra det ogjort eller att få tillbaka den tid han förlorat... Jag vet att det kan låta dumt att någon skulle kunna göra något sådant, men ändå gör vi nästan samma misstag. Vi vet att livet här på jorden är tillfälligt och att vi bara är här för en kort stund, men ändå gör vi oss så fästa vid det och slösar vår tid med att göra det bekvämt och trevligt för oss att vi glömmer den huvudsakliga avsikten och målet med vårt liv. Men när dödsängeln kommer för att ta våra själar kommer vi att inse vår förlust och ångra detta. Då kommer vi att inse att vi måste lämna allt bakom oss som vi strävat efter och hållit kärt, och inte tar med oss något annat än våra gärningar.

Slutligen, när vi står inför Allah (swt) på domens dag och Han påminner oss om alla förtjänster Han välsignat oss med och frågar oss vad vi gjorde med dem, vad kommer vi då att svara Honom? Han har gett oss allt vi har för att det ska kunna leda oss och påminna oss om vår Skapare. Han har även gett oss tid och förutsättningar för att kunna följa Hans väg. Och om vi ändå misslyckats med att följa den, hur ska vi då kunna försvara oss inför Honom? Och kom ihåg att den dagen kan ingen ursäkt hjälpa oss eller skydda oss mot vår slutliga dom. Till vilken nytta kommer alla våra världsliga saker (som vi slösade vår dyrbara tid på) att vara för oss? Även om vi har all världens skatter och dyrbarheter, kommer vi varken att kunna köpa oss fria från vårt straff eller köpa oss en andra chans. Den dagen kan vi bara betala med våra själar. Hur ska vi någonsin kunna förlåta oss själva för vårt svek, vår lathet och vår ignorans här på jorden? Om vi misslyckas med att praktisera Islam på rätt sätt, kommer vi inte ha någon annan än oss själva att skylla på den dag vår Herre kallar oss tillbaka till Honom (ett öde som ingen av oss kan slippa ifrån).

Så jag vill uppmana mina bröder och systrar att vakna upp och inse vart våra liv är på väg. Nu när Ramadan snart är här har vi det bästa tillfället att starta om eller börja göra förändringar och förbättringar, så att vi kan göra Islam till den centrala delen i våra liv. Denna månad är Allahs (swt) barmhärtighet och förlåtelse extra nära oss. Så passa på och var bland de lyckliga som kan få Hans förlåtelse. Be med uppriktig ånger och gör en intention att förbättra ditt liv. Börja med de dagliga bönerna (om du tidigare ignorerat dem), för bönen kommer att vara det första vi kommer att bli tillfrågade om på domens dag. Fasta under månaden och försök att tillbringa så mycket tid som möjligt med att läsa koran, göra dhikr eller andra goda gärningar. Denna månad är shaitan fastkedjad så det är enklare att lämna de dåliga handlingarna bakom dig och ersätta dem med goda. Och kom ihåg, för varje fard du gör under månaden får du 70 ggr mer belöning och för varje nafl får du lika mycket belöning som om det vore en fard under någon annan tid på året. Så se till att tjäna lite extra belöningar och ta igen dom du förlorat. Du kommer att märka hur din iman stärks och du mår bättre ända in i själen.

Varenda sekund under denna månad är dyrbar, så låt den inte gå förlorad. Till skillnad från resenären i väntrummet har vi fortfarande tid. Allah (swt) är den mest Nåderike och Barmhärtige och är förberedd och väntar på att förlåta alla våra synder och misstag om vi bara vänder tillbaka till Honom i uppriktig ånger och har en avsikt att förbättra oss.

Så se till att göra denna Ramadan till en vändpunkt i ditt liv. Men du måste skynda dig och börja praktisera redan idag. För vem vet, den här dagen kan vara din sista och imorgon kan det vara för sent!

Tillbaka till digitaltidningen ZamZam

<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa en vän om artikeln

Din väns email:

Ditt email:

Ditt namn: