Om detta mail ser konstigt ut, klicka här för att läsa det på webben

Nr.3    Augusti, 2009 - Ramadan, 1430

Dikt

Min princeaa
Av: Kajs Atallah

Åh Allah, en vacker muslimsk troende prinsessa
Jag innerligt önskar att ta som min fru
Eller rättare sagt att hon tar mig som sin man
För vad vore bättre, än att hon knackar på min faders dörr och frågar om min hand

Vars barm och vackra långa hår av slöja är täckt
Inte täckt för min skull, för det är jag verkligen inte värd
Stor är Gud i sin härlighet, Han som alltings Skapare är!

Vars ögon jag ser in i, och drömmer mig bort
Drömmar om vattnande bäckar, trädgårdar och Paradisets folk
Dit vi Inshallah en vacker dag tillsammans kommer att föras,
Genom Gud, Den Nåderike Den Barmhärtige, Ingen gudom finns utom Han
Ärade och Prisade vare Hans namn!

Vars hesa röst och tal som fågelkvitter i mina öron låter
Då hon mig till sig kallar, och säger: “det är dags för morgonbön”.
Och dess belöning hon hoppfullt väntar och otåligt ser fram emot
Då hon en plats i Firdous Ala’la planerar som slut

Vars leende är vackert som få, lyser som månen om natten
Vilket får mig att förstå, att jag äntligen funnit den dyrbaraste skatten
Som ständigt kommer uppvaktas och vårdas väl
Likt en diamant som man håller evigt kär

Vars kamratskap ska bli den bästa jag någonsin haft
Då Hon blir min sanna vän och mitt fasta stöd

Långt därborta, bortom horisonten hägrar jag dig
Som en lätt vind sveper du förbi och fångar mig
Som den solstråle du är, skänker du mig ljus och energi
Som en vacker solnedgång och väldoftande blomma, skänker du mig lugn och harmoni
Som ett stort fast och stolt berg, skänker du mig mod och styrka
Tillsammans med dig känner jag inget annat än välbehag och lycka

Ett liv med henne som en dans på rosor jag önskar
Färgstarkt, väldoftande och rik på grönska
En och annan tagg som sticks, men vad gör det?
Om det för oss närmare varandra, snabbare än en blixt

När du finns i min famn eller vi går hand i hand
Ska du Inshallah inget annat än trygghet känna
Men bättre Beskyddare än Du, Åh Allah, finns ingenstans!

Jag ger henne mitt hjärta
Endast om hon vårdar det väl
Blotta tanken att det kan gå mitt itu
Ger mig svettningar, tårar och andningsbesvär

Även om ljusglimtarna i dagens samhälle, tyvärr är få
Får hennes intellekt mig att hoppas och tro
Att det Inshallah finns, en fin framtid för oss två

I den heliga skriften, Koranen Du säger:
“Troende! Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen!
Gud är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut.”
Du om någon vet att jag min ensamhet med tålamod försöker bära
Och endast Du , Åh Allah, vet när den tar slut

Men allt det jag skrivit ovan är obetydligt och spelar ingen större roll
Om hon inte är Rättfärdig, Gudsfruktig och vänder sig mot Mecka i bön, FEM ggr om!


Tillbaka till digitaltidningen ZamZam
<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa en vän om artikeln

Din väns email:

Ditt email:

Ditt namn: