Om detta mail ser konstigt ut, klicka här för att läsa det på webben

Nr.3    Augusti, 2009 - Ramadan, 1430
IslamGuidens projekt "Khutbabanken"

IslamGuidens Dawafond har, med Allahs hjälp, planer att starta nästa stora projekt efter www.koranensbudskap.se och www.sahihalbukhari.se , nämligen Khutbabanken.

Projektet ska utmynna i en stor webbplats som ska innehålla hundratals khutba i arabiska med tillhörande svensk översättning. Webbplatsen ska fungera som khutbabank för moskéer, islamiska organisationer och föreningar mm där man kan ladda ner khutba för olika tillfällen och läsa upp den direkt i fredagsbönen. I ett första steg så ska webbplatsen innehålla 100 st. khutba kategoriserade i olika ämnen som, Aqidah, Fiqh, familj och barnuppfostran, högtider, Ramadan, Hajj, mm. Webbplatsen kommer insha Allah att ha stor nytta för oss muslimer i Sverige.

Vi har alhamdulillah fått ihop en budget för projektet för att kunna betala 2 st. översättare, och har redan anlitat en webbyrå som ska bygga upp webbplatsen. Domänadressen är registrerat (www.khutba.se), layouten och strukturen på webbplatsen i stora drag är bestämt.

Vi söker 2 st. DUKTIGA översättare som ska översätta från arabiska till svenska, det kan t.ex. vara studenter eller andra som är i behov av en extra inkomst. Deras uppgift ska vara att översätta samt korrekturläsa varandras översättningar innan texten överlämnas för publicering på webbplatsen. Det handlar alltså inte om någon typ av anställning utan man får betalt per översatt khutba.

Det är mycket viktigt att översättningen håller en bra kvalité och därför söker vi endast dem som någorlunda behärskar båda arabiska och svenska i skrift. Vi vill gärna se prov på översättning innan vi bestämmer oss.

Skicka ett mail till oss till (info@islamguiden.com) och berätta lite om dig, din bakgrund mm, och skicka gärna ett prov på någon översättning som du har gjort tidigare. Glöm inte att också skicka med den arabiska originaltexten som vi kan jämföra med. Om du inte översatt något tidigare så kan du få en text av oss som du kan översätta.

Läs mer om IslamGuidens Dawafond på:
http://www.islamguiden.com/dawafond.html


Tillbaka till digitaltidningen ZamZam

<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa en vän om artikeln

Din väns email:

Ditt email:

Ditt namn: