Om detta mail ser konstigt ut, klicka här för att läsa det på webben

Nr.2    Maj, 2009 - Rabi` Al-Thani, 1430
Innehåll
1. Redaktionen har ordet
2. Zamzams profil
3. Berättelser från Koranen
4. En bild säger mer än tusen ord
5. Dikt - Ånger
6. Trons källa - del2
7. Örter nämnda i Koranen och Ahadith
8. Faran med att förtala
9. DO:s muslimska referensgrupp: Våga anmäla!!
10. I skuggan av en vers
11. Visdomens trädgård
12. Andalusien det förlorade paradiset
13. Att visa tacksamhet
14. Dikt - Livet är kort
15. Testa din kunskap om Islam
16. I skuggan av en hadith
17. Aktuellt
18. Läs i nästa nummer

Redaktionen har ordet
Assalamu alaikum warahmatullahi wabaraktuh!
Vi har fått mycket positiv respons från läsare på första numret av Zamzam, och många har frågat om hur ofta Zamzam kommer ut. Zamzam kommer ut när tillräckligt med intressant material från skribenter kommit in insha Allah. Vi vill också passa på att förtydliga att Zamzam i första hand riktar sig till muslimer och behandlar olika tema i Islam och innehåller viktiga nyheter som rör muslimerna i Sverige.
Saknar du något i Zamzam eller har synpunkter på innehållet, skicka dem till oss via redaktionsrutan till höger.
Zamzam tar nu sommaruppehåll och är tillbaka med nästa nummer, Ramadan-nummer, i mitten av augusti insha Allah. Vi ber Allah (swt) att skänka oss sin välsignelse, stärka vår iman och göra oss till enad ummah, ameen.


Zamzams profil
Intervju med Ibrahim
Intervjuad av: Dhurata Haxhiislami

I detta nummer träffar Zamzam vår bror Ibrahim som är känd att ha många bollar i luften. Ibrahim är en av de som är mycket aktiv inom Da'wa i Sverige och sprider Islam på många olika sätt. Han har bl.a. en egen blogg, föreläser om Islam på MUFU i Uppsala, är ständig skribent på Zamzam, översätter en hel del för IslamGuiden Dawa Fond. Vid sidan om allt det här har han ett heltidsarbete som han måste också sköta. Värt att nämna är att namet Zamzam på tidningen var ett förslag från Ibrahim från början.
Må Allah(swt) välsigna hans arbete och belöna honom med paradiset för det han gör.
»»Läs hela intervjun


Berättelsen från Koranen
Qabil och Habil
Översatt från engelska av: Ibrahim Blicksjö
Allah, den Allsmäktige, säger:
"LÅT DEM höra berättelsen om Adams två söner, så som allt verkligen gick till - de bar fram var sitt offer [till Gud] och den enes [offer] togs nådigt emot men inte den andres. [Denne] sade: "Jag svär att jag skall döda dig." [Och brodern] svarade: "Gud tar inte emot offer av andra än dem som fruktar Honom.
»»
Läs hela texten..


En bild säger mer än tusen ord


Klicka på bilden!


Dikt

Ånger
Av: Syster Lana
För Varje minut, varje sekund som går
Ett steg närmare graven du når
Har du glömt att snart din tid kommer
Att stå framför din Herre, ty till honom vi alla återkommer

»»Läs hela dikten


Trons källa - del2

Ruboobeiyah
Av: Ibrahim Blicksjö
I förra numret skrev jag om vår relation med Allah, vår Skapare. Detta för att det är som så att om vi inte känner Allah på det sätt Han vill att vi skall känna Honom så kommer vi inte att kunna dyrka Honom på det sätt Han vill bli dyrkad.Utan att känna Allah så kommer vi inte att kunna följa det som Allah föreskrivit för oss.
»»Läs hela artikeln


Örter nämnda i Koranen och Ahadith
Svart kummin
Profeten (saw) nämner i en hadith örten svart kummin (kallas också för: svarta fröet eller habbat albarakah):
"Fortsätt att använda det svarta fröet för det har ett botemedel för varje sjukdom utom döden."
»»Läs hela texten


Faran med att förtala
Av: syster Belma
I islam och i islamisk akhlak betecknar ghiba en muslims handling av förtal av en annan muslim. Intressant att nämna är att i islam finns det grader av förtal. Ghiba, som är dess minst allvarliga form, innebär att berätta sanningen om en muslim (som han själv skulle vilja dölja från andra människor) till en tredje person.
»»
Läs hela artikeln..


DO:s muslimska referensgrupp
Våga anmäla
Av: Shirwan Mohammed
I förra numret av Zamzam skrev jag några rader om diskriminering som svenska muslimer råkar ut för dagligen i det svenska samhället. Denna trend har tyvärr blivit mycket vanlig och ökar mer och mer för varje dag. Olika massmedia har hela tiden och på ett systematiskt sätt underblåst islamofobi och politikerna har tyvärr valt att inte reagera och helt enkelt blundat för det.
»»Läs hela artikeln


I skuggan av en vers
Varje människa skall smaka döden
Källa: koranensbudskap
[3:185] Varje människa skall smaka döden. Men först på Uppståndelsens dag skall ni få er fulla lön. Den som då rycks bort från Elden och förs till paradiset har sannerligen vunnit en stor seger. - Livet i denna värld [skänker] bara bedräglig glädje.
»»
Till versen


Visdomens trädgård
Allahs prövning

Översatt av: Aso Asinger
Abu Hurairah återgav: Allahs Budbärare Muhammad (saw) sade: Allah (swt) ville pröva tre män från Israels folk. Den ena led av sjukdomen "spetälska", den andra var blind och den tredje var flintskallig. Allah (swt) skickade en ängel till dem i form av en människa. Han gick först till den första mannen som led av spetälska och frågade honom:
»»Läs hela texten


Andalusien det förlorade paradiset
Av: al-islam.se
Mot slutet av åttahundratalet, var Spanien det mest folkrika, kulturella och industrialiserade landet i hela Europa och förblev det i århundraden. Dess handel med utlandet var makalöst, och under denna tid av ekonomisk tillväxt, började judarna som i stort sett hade utrotats av de kristna, växa igen i antal och frodades.
»»Läs hela artikeln


Att visa tacksamhet
Av: Ihsan Asinger
En man i 70 årsåldern blev sjuk. Hans sjukdom var att han inte kunde urinera. Läkarna informerade honom om att han kunde bli botad genom en operation. Han gick med på att bli opererad för han hade stora smärtor dagligen. Han opererades och efter operationen fick han en räkning av läkaren.
»»Läs hela artikeln


Dikt
Livet är kort
Av: Broder Karwan

Hur många dagar har det gått?
Och hur många dagar är det kvar?
Tänk vad fort det går
Och snart står man där

»»
Läs hela artikeln


Testa din kunskap om Islam
Vad vet du om profeten Muhammad (saw)
Vår kära profet Muhammad(saw) som vi älskar mest av allt, hur mycket vet vi/våra barn om honom? Tyvärr, många muslimska ungdomar idag vet mycket mer om kända sångare och skådespelare än om vår kära profet och hans följeslagare. Med start i detta nummer så ställer vi ett antal frågor om vår kära profet var igenom testar vi vår kunskap om honom.
»»
Läs hela artikeln


I skuggan av en hadith
Paradiset och helvetet
I en hadîth berättad av al-Bukhârî och Muslim från Abû Hurayrah, sade Allâhs Sändebud (sas):
Helvetet har beslöjats med begär och Paradiset har beslöjats med svårigheter.” [Sharh an-Nawawi ‘alâ Muslim, 17/165].

Detta är ett exempel på Profetens (sas) vackra, vältaliga och kortfattade tal, i vilket han ger en vacker liknelse. Det betyder att inget kan hjälpa dig att nå Paradiset förutom det att gå igenom svårigheter och inget kommer att leda dig till Helvetet förutom infall och lustar. Båda är, så som det beskrivs, beslöjade och den som river ner slöjan kommer att se vad som doldes bakom den. Paradisets slöja rivs ner genom att man går igenom svårigheter och Helvetets slöja rivs ner genom att ge efter för sina infall och lustar. Svårigheter innefattar att sträva konsekvent och tålmodigt i dyrkan, att hålla tillbaka sin ilska, att vara tålmodig, att ge i välgörenhet, att vara snäll mot dem som behandlar dig dåligt, och att motstå fysiska begär, osv.Alhodamoskén i Märsta
Alhodamoskén i Märsta norr om Stockholm vill köpa en lokal till moskén. Den nuvarande lokalen är en hyreslokal och den har blivit för trång för muslimerna i Märsta. Moskéstyrelsen har startat ett projekt för detta ändamål. Vill du bidra ekonomiskt kan du sätta in ditt bidrag på projektets Bankgironummer: 387-6604.
http://www.ikfm.se

Moskébygge i Lund
Var med och bidra till ett moskébygge i Lund. Det behövs ca 2,5 miljoner kronor för enbart marken (3200 kvadratmeter) och hittills har man fått in ca 700 000 kronor från muslimer i hela Sverige, speciellt från Skåne. Men det behövs mer och jag är säker på att vi kommer att nå målet om vi hjälps åt, Inshallah. Mer info om kontonummer och dylikt finns på Lunds Islamic centers hemsida, nämligen: www.islamlund.net


Läs i nästa nummer
- Intervju med Salih Tufekcioglu
- Recension av boken "Medinas juvel"
- Artiklar om månaden Ramadan
- Mm, mm.


Vill du skriva något intressant om Ramadan till nästa nummer, skicka det till oss senast 31/7 till:
Kontakta oss formuläret


ANNONSRedaktionsruta
Utgivare: IslamGuiden
» Kontakta redaktionen
» Prenumerera
» Bidra till ZamZam
» Avregistrera
» Byt emailadress
» Tipa en vän

Antal prenumeranter:
1695

Obs! Tidningens innehåll får ej mångfaldigas utan redaktionens tillstånd.
Ställ din fråga till:
» "Syster-Online"
» "Broder-Online"
» "Jurist-Online"
Månadens länktips
» load-islam.com
» islam.ws
» islamyoutube.com
» alwahy.com
» globalquran.com
Månadens matrecept
Månadens ord
Shirk
Avgudadyrkan. Att sätta något eller någon vid Allahs sida eller att dyrka någon bredvid Allah .
Nya böcker
Månadens Video
» Budskapet » Far & son(Arabisk text) » Painted Hand
Månadens Lästips
» Medeltida läkekonst stöds av dagens forskning
Månadens YouTube
Roliga hörnan
Månadens korsord
Webbfråga
På frågan ifall du någon gång blivit diskriminerad på arbetsplatsen, skolan, mm pga att du är muslim, har besökarna till IslamGuiden svarat på följande sätt:
» 43% svarat ja
» 41% svarat nej
» 16% svarat vet ej
» Tidigare webbfrågor<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>

Tipsa en vän om digitaltidningen ZamZam:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn: