Tillbaka till digitaltidningen ZamZam

Nr.1    Mars, 2009 - Safar, 1430
Islam och hälsa
Hälsa och andlighet i islam
Av: En syster i islam - Läkare

Sverige har kommit in i en hälsoboom. Alla pratar om hälsa. Tidningar och tv-program är fyllda av hälsotips. Till och med min egen yrkeskår har börjat ge råd för ökad hälsa (och nu är det inte fler piller jag talar om).

"Fysisk aktivitet på recept" är det allra senaste knepet och är nu ett högt prioriterat område i sjukvården. Alla läkare ska utbildas i hur viktigt fysisk aktivitet är för hälsan. Sen ska vi kunna göra folk friskare eller rättare sagt få folk att själva göra sig friskare genom daglig fysisk aktivitet. På receptet mot diabetes eller högt blodtryck ska det inte längre stå "Insulin" eller "Seloken" utan "30 minuters daglig promenad" eller "30 minuters trädgårdsarbete dagligen". Jag är helt för denna utveckling, ett steg i rätt riktning! Men vad har nu allt detta med islam att göra tänker ni? Egentligen inget… eller allt, det beror på hur man ser på saker och ting. Den som har tålamod får se…

Vad är de senaste medicinska rekommendationerna för att uppnå hälsa? Kort sammanfattat:
Var fysiskt aktiv.
Ät hälsosamt.
Låt bli alkohol och tobak.
Se till att må väl psykiskt.

De tre första råden är egentligen inte så svåra att uppnå om man har motivation. En promenad om dagen, ett äpple om dagen och ingen "bira eller cigg". Enkla råd, eller hur! (Obs! jag ironiserar lite!)

Men hur gör man för att må väl psykiskt? De råd som brukar ges kan kanske inte sammanfattas lika kategoriskt, men här är några vanliga exempel.
Finn en känsla av sammanhang.
Undvik stress.
Tyck om dig själv.
Ha roligt.
Tänk positivt.

Det låter som en rad med klyschor för mig och en fråga tycks gömma sig bakom varje råd: Men hur? Det är här islam så tydligt måste komma med i bilden för oss muslimer…
Kan islam ge oss bättre psykisk hälsa? Ja, självklart är mitt och de flesta troende muslimers svar. Tron ÄR lösningen på våra psykiska problem.

Vår kära Profet Muhammed, fred och välsignelse vare med honom, har tagit emot ett fullständigt paket för psykiskt välbefinnande, åt alla, ifrån vår skapare.

Allah är större (än allt)!
"Människor! Ni har nu fått ta emot förmaningar och varningar från er Herre och en läkedom mot det (onda) som bor i människornas bröst, och vägledning och nåd för dem som tror." Koranen 10:57

"Med Koranen uppenbarar Vi det som är läkedom och nåd för de troende,…" Koranen 17:82

"de som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns - är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla." Koranen 13:28

"De män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna - (för dem alla) har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning. Koranen 33:35

"Om Gud vill låta en olycka drabba dig kan Han ensam avvärja den; och om han vill låta något gott komma dig till del (kan ingen hindra det), då Han är allsmäktig. Koranen 6:17

"Du själ som har kommit till ro! Vänd tillbaka till din Herre; du kommer att vara nöjd (med Honom) och (Han är) nöjd med dig! Stig in med skaran av Mina tjänare! Stig in i mitt paradis" Koranen 89: 27-30

"Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten (av ert arbete). Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap- för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: "Vi tillhör Gud och till honom skall vi återvända"- Förkunna för dem) att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda." Koranen 2: 155-157

Profeten Muhammed (fred och välsignelse over honom) uppmanade sina följeslagare att använda sig av följande böner när de befann sig i svårt stressande situationer.

" Gud är tillräcklig för oss. Han är en utmärkt vägledare. Vi förlitar oss helt på Honom."

"Å Gud, det finns inget som är lätt förutom det som du gör lätt och Du gör det svåra lätt om det är Din vilja."

För mig är "fysisk aktivitet på recept" inte alls tillräckligt. Ska jag kunna hjälpa mina patienter så behövs det även "andlig aktivitet på recept". Mina råd/recept till mina muslimska bröder och systrar blir därför:
"30 minuter åminnelse (dhikr) dagligen"
"30 minuter frivilliga böner"
"30 minuter Koranläsning"
(OBS! Det finns ingen risk för överdosering!)


Tillbaka till digitaltidningen ZamZam

<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa en vän om artikeln

Din väns email:

Ditt email:

Ditt namn: