Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Viktn av bönen

Av: En bror i islam
Källa: http://www.iisna.com

Sorgligt nog är det många muslimer som inte ber eller uppfyller kraven för bönen trots dess betydelse. Meningen med bönen är att stärka ditt förhållande med Gud, att vara tacksam för alla Hans välsignelser och att påminna dig om Hans storhet. Precis som kroppen kräver fysiska behov såsom mat och vatten, kräver själen andliga behov som tillgodoses genom handlingar av dyrkan, av vilka bönen är den viktigaste. Det kan vara så att en människas kropp är frisk, men personen är andligt död.

Profeten (fred vare över honom) sa, "Liknelsen mellan en som minns Allah och en som inte gör det, är som den mellan en levande och en död."

Allah säger, "Troende! Svara när Gud och [Hans] Sändebud kallar er till det som skall förnya ert liv!" Koranen 8:24

Dess betydelse

- Direkt kommunikation med Allah
"Det närmaste en människa kommer sin Herre är när han faller ned inför Honom."

Bönen sätter dig i förbindelse med Allah. Det arabiska ordet för bön (As-Salah) kommer faktiskt från det arabiska ordet som betyder "förbindelse". Allahs budbärare (fred vare över honom) sa, "När någon av er står upp för att be så samtalar han med sin Herre, så låt honom tänka på hur han talar till Honom." Bryt inte detta förhållande med din skapare.

- En av islams pelare
Bönen är den näst viktigaste pelaren i islam, och är den mest regelbundna handlingen i en muslims liv. Bönen är en handling som måste utföras dagligen, oavsett omständigheterna. Faktum är att Allah inte undantog muslimerna från bön ens under strid! Han säger,
"FÖRRÄTTA regelbundet [de dagliga] bönerna...Om ni hotas av fara kan bönen förrättas under marsch eller ritt" Koranen 2:238-239

Så är det i krig. Hur ska det då vara i fredstid?

- Framgång ligger i bönen
Profeten (fred vare över honom) sa, "Den första handling en man ställs till svars för på uppståndelsens dag kommer att vara bönen. Om den döms vara felfri skall han vara säker och framgångsrik. Men om den är bristfällig skall han vara olycksalig och en förlorare."

Dess nytta

- Skyddar mot ondska
Det är omöjligt att hålla sig ifrån ondska utan att söka Allahs hjälp.

Allah säger: "Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar..." Koranen 29:45

Hur kan synder begås om du villigt står inför Allah 5 gånger om dagen? - Berikar din själ
Bönen tillfredsställer ditt andliga behov av att vara i kontakt med din Skapare. Detta ger din själ frid och belåtenhet, särskilt med din upptagna livsstil.

Allah säger, "...de som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns - är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla?" Koranen 13:28

- Gör dig ödmjuk
Stolthet och arrogans försvinner när du inser Allahs storhet och ditt beroende av Honom. I bönen sätter muslimen den högsta delen av sin kropp och intellektets källa, hans huvud, mot marken och säger, "Hur fulländad är min Herre, den Högste."

Han säger, "DET SKALL gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne" Koranen 23:1-2

Naturligtvis kan detta endast uppnås när du förstår vad som reciteras och koncentrerar dig med ödmjukhet.

- Tvättar bort synder
Alla begår synder, men Allah har i bönen gett oss ett sätt att utplåna dessa synder.

Allah säger, "Och förrätta bönen...de goda handlingarna driver bort de dåliga." Koranen 11:114 Budbäraren (fred vare över honom) gav ett vackert exempel när han sa till sina kompanjoner, "Tänk om en av er hade en flod vid sin dörr, i vilken han badade fem gånger om dagen. Skulle någon smuts finnas kvar på honom?" De sa "Nej." Då svarade Profeten (fred vare över honom), "På samma sätt stryker Allah ut synder med de fem dagliga bönerna."

- Löser dina problem
Om du stärker din relation med Allah, så kommer Allah stärka din relation med resten av skapelsen. Genom bönen löser Han, som är allsmäktig, alla dina problem.

Allah säger, "Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen!" Koranen 2:153

- Förenar muslimerna
Gemensam bön skapar broderskap, jämlikhet och ödmjukhet mellan muslimer. De bedjande står i rader och som en kropp, axel mot axel, utan att göra skillnad på ras, nationalitet, färg, rikedom, familj eller social ställning. Denna enade handling hjälper till att riva alla murar som står mellan människor.

Överge bönen
"VAD KOM dig, människa, att missta dig i fråga om din Herre, den Givmilde?" Koranen 82:6

- Du är olydig mot din skapare
Hela meningen med din existens är att dyrka Allah, ändå är du olydig mot din skapare varje dag.

"Men efter dem kom människor av sämre halt. De lät bönen falla i glömska och gick dit deras passioner drev dem; de skall drabbas av bitter besvikelse. Det gäller inte dem som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. De skall stiga in i paradiset och ingen orätt skall tillfogas dem;" Koranen 19:59-60

"Vad förde er till helveteselden?' De skall svara: 'Vi hörde inte till dem som bad" Koranen 74:42-43

- Du är otacksam
Att avböja din Skapares inbjudan till att skapa ett nära förhållande till Honom är den yttersta otacksamheten.

Allah skapade dig och gav dig allt. "Det är Han som har skapat er och begåvat er med hörsel, syn och förstånd - men var är er tacksamhet?" Koranen 67:23

Profetens fötter brukade svullna upp för att han stod i bön under långa stunder. När han blev tillfrågad om detta svarade han, "Skall jag inte vara en tacksam tjänare till min Herre?"

- Du är lat
Vilken ursäkt skall du ge din Skapare, Skaparen av himlarna och jorden, på domedagen? Den som välsignat dig med 24 timmar per dygn men ändå bara kräver att du ber fem gånger om dagen - ett krav som tar ungefär 30 minuter att uppfylla!

Profeten (fred vare över honom) sa, "Adams son skall inte släppas ifrån sin Herre på uppståndelsens dag förrän han utfrågats om fem saker: hans liv och hur han spenderade det, hans ungdom och hur han använde den, hans rikedom och hur han förtjänade den och hur han hanterade den, och hur han agerade med den kunskap han insamlat."

- Du kommer att vara olycklig
Allah säger, "Men den som vänder ryggen åt Mig [och Mina budskap] skall få ett eländigt liv och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind. Och han skall säga: 'Herre! Varför har Du låtit mig stiga fram blind [i denna församling]? [På jorden] var jag seende.' [Gud skall] svara: 'Liksom du, när du fick lyssna till Våra budskap [på jorden, skyndade dig att] glömma dem, är du [nu blind och] överlämnad åt glömskan.'" Koranen 20:124-126 - Du skadar bara dig själv
Allah behöver inte din bön eller någonting från någon - Ärad vare Han! Det är du som är i behov av Hans nåd.

"Var tacksam mot Gud [för Hans välgärningar]. Den tacksamme har själv gott av sin tacksamhet men den otacksamme [skall veta att] Gud är Sig själv nog och [att] allt lov och pris tillkommer Honom." Koranen 31:12

- Du leker med otrohet

Många av islams lärda är av åsikten att om du inte ber så är du en otrogen, och citerar följande hadith:

"Förbundet som särskiljer mellan oss och dem (d.v.s. mellan troende och otrogna) är bönen, och den som försummar den har begått otro."

Dessutom såg inte Profetens kompanjoner (må Allah vara nöjd med dem) försummandet av någon handling som otro, förutom bönen.

Vanliga ursäkter
Ingen tid (arbete, studier, upptagen m.m.): Ren inbillning. Du har inte prioriterat bönen. Allah kommer att välsigna din tid och göra dig mer effektiv, verksam och framgångsrik.

Mitt hjärta är rent: Allah dömer vem som har rent hjärta, och Han vill att du ber! Handlingar avspeglar vad du har i ditt hjärta. Ingen har ett renare hjärta än profeten Muhammed (fred vare över honom) som brukade be regelbundet.

Min väckarklocka: Det är svårt för din väckarklocka att ringa om du inte STÄLLER den!!! Rena din avsikt och sov enligt sunnah.

Min familj/man/fru/föräldrar/vänner hindrar mig: Profeten (fred vare över honom) sa, "Det finns ingen lydnad till någon som inte lyder Allah." Du kommer att dömas ensam.

Jag syndar för mycket: Med tiden kommer dina böner hindra dig att begå dessa synder - bara be! Du syndar för att du inte ber.

Fundera över denna hadith, "Om de visste värdet av 'isha- och fajr-bönerna, skulle de komma till dem (i moskén) även om de vore tvungna att krypa."

Vilken ursäkt för att överge bönen har du, uppriktigt talat, när du möter din Herre den där svåra dagen?


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa