Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Vad är hajj

Med Hajj menas vallfärden (pilgrimsfärden) till Mecka i Saudi-Arabien, en av islams fem pelare. Den utförs under andra veckan (8:e – 12:e) i det islamiska årets 12:e och sista månad Dhu Al-Hijjah Under dessa dagar utför då pilgrimerna de vallfärdsriter som är föreskrivna i profeten Muhammads tradition.
"Det största tempel som grundlades åt människorna, var sannerligen det som finns i Mecka, en välsignelse och en vägledning för all världen. Där finns tydliga tecken, Abrahams plats. Den som träder in i det, är trygg, och vallfärden till templet är en plikt för människorna gentemot Gud, för så vitt de kunna finna någon utväg. Men om någon är otrogen, så är Gud förvisso Sig Själv nog all världen förutan."

(Koranen 3:96-97)

Att utföra Hajj en gång i livet är en plikt för varje muslim (man eller kvinna) som:

  • har en god hälsa och är vid sina fulla sinnes bruk.
  • är i myndig ålder.
  • har de nödvändiga medlen och möjligheterna att genomföra den.
  • är fri.
Saknas en av dessa förutsättningar så är Hajj ej obligatoriskt för denne person.
Årligen gör ca 2,5 miljoner muslimer Hajj. Den är en glädjerik manifestation av muslimernas broderskap och jämlikhet. Från alla klasser och från varje del av världen samlas muslimerna i Mecka som ett svar på Guds uppmaning. De klär sig på samma enkla sätt, oavsett om man är rik eller fattig, färgad eller vit, och iakttar samma föreskrifter och samma böner med ett enda syfte: Prisandet av Gud den Allsmäktige!.
Under dessa dagar bekantar sig vallfärderna med profeten Muhammads (saw) andliga och historiska miljö och blir stärkta i sin tro. Ritualerna i Hajj högtidlighåller de gudomliga ritualer som utfördes av Abraham, hans son Ismael och Ismaels mor Hagar. Vallfärden är vår förfader Ibrahims anrop, när han sade:
"Herre, jag har låtit några av de mina bosätta sig i en dal, ej ägnad för jordbruk, nära ditt heliga hus- O Herre - för att de där må förrätta regelbunden bön. Gör därför att människorna öppnar sina hjärtan för dem och förunna dem riklig bärgning, för att de må tacka Dig".

(Koranen 14:37)
De tider då man får börja (om man vill) med Hajj-ritualerna - som man sedan slutför under andra veckan Dhu Al-Hijjah - kallas för "Al-Mawaqit Al-zamaniya"

Man måste ta på sig "Iharam-dräkten" (valfärdsdräkten), (se bild), när man utför ritualerna vid både Hajj och Umra. Ihram-dräkten består, för männen, av två vita tygstycken. Kvinnan har inte någon speciell dräkt föreskriven medan seden är att hon bär en fotsid klädnad och en Hijab (huvudduk).

Umra::
Här vallfärdar man också till Mecka för att utföra vissa ritualer på samma sätt som man gör under Hajj, men i mindre omfattning. Man kan utföra Umra på vilken tid som helst på året till skillnad från Hajj, som får utföras endast under vissa bestämda tider (se ovan). Umra är vidare inte obligatoriskt som Hajj utan den är frivillig. Man brukar ofta göra Umra under Ramadan månad i enlighet med profeten Muhammads Hadith (saw) " En Umra under Ramadan motsvarar en Hajj i belöning", men man blir däremot inte fri från Hajj som är obligatoriskt för de som kan.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa