Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Den tredje kalifen, Uthman


Översättning till svenska: Muqaddas
Källa: www.muslimaccess.com

Profeten (saw) säger i en hadith:
"Alla profeter har en assistent, och min assistent ska Uthman vara."

Valet av Uthman
När Umar förlorade kampen mot mördaren, hann folket fråga honom om hans efterträdare, före han dog. Umar tillsatte en kommitté, bestående av sex av Profetens (saw) tio anhängare som Profeten hade beskrivit genom att säga "Dessa är Paradisets folk". Dessa var Ali, Uthman, Abdul Rahman, Sa'ad, Al-Zubayr and Talha, och de skulle välja ut en kalif bland dem själva. Han sammanfattade också ett tillvägagångssätt som skulle följas om det skulle bli delade åsikter om valet. Abdul Rahman drog tillbaka sitt namn. Han blev då utvald för att utnämna den nya kalifen. Efter två dagars diskussioner bland kandidaterna, och efter att ha tagit reda på Medinas muslimers åsikter, hade kandidaterna begränsats till Uthman och Ali. Abdul Rahman kom till moskén med andra muslimer, och efter att ha hållit ett tal och ställt frågor till båda kandidaterna, allierade han sig med Uthman. De närvarande människorna gjorde detsamma, och Uthman blev Islams tredje kalif, i månaden Muharram, år 24 e.h.

Uthmans liv
Uthman bin Affan föddes sju år efter den Helige Profeten (saw). Han tillhörde Omayyad-klanen inom Quraysh-stammen. Han lärde sig att läsa och skriva i tidig ålder, och blev som ung en framgångsrik köpman. Även före Islam hade Uthman blivit känd för sin uppriktighet och hederlighet. Han och Abu Bakr var nära vänner, och det var Abu Bakr som tog honom till Islam när han var 34 år gammal. Några år senare gifte han sig med Muhammads andra dotter, Ruqayya. Av illvilja mot hans rikedom och position, utsatte hans släkt honom för tortyr på grund av att han hade mottagit Islam som religion, och han tvingades emigrera till Abessinien. Efter en tid återvände han till Mecka, men fick strax därpå lämna Mecka tillsammans med de övriga muslimerna, som emigrerade till Medina. I Medina började hans affärer att blomstra, och han återfick sitt tidigare välstånd. Uthmans frikostighet hade inga gränser. Under flera tillfällen spenderade han stora delar av sin rikedom för muslimernas välfärd, för välgörenhet och för utrustningen av muslimernas arméer. Det är därför han blev känd som "Ghani", vilket betyder "Generös".

Uthmans fru Ruqayya var allvarligt sjuk precis före Badr-kriget och Uthman blev på grund av detta befriad av Profeten (saw) från att vara med vid slaget. Ruqayyas sjukdom fick dödlig utgång, som lämnade Uthman djupt bedrövad. Profeten blev rörd, och erbjöd Uthman sin andra dotter, Kulthums, hand. På grund av att han fick förmånen av att ha två av Profetens döttrar till fruar, blev han känd som "Ägaren av de två ljusen"

Uthman deltog i Uhud-krigen och skyttegraven. Efter skyttegravens sammandrabbande, bestämde sig Profeten (saw) för att utföra Hajj, och sände Uthman som sitt sändebud till Quraysh-stammen i Mecka, som hindrade honom. Episoden slutade i ett avtal med Mecka-borna, som är känt som "Hudaybiyya-avtalet".

Bilden vi har av Uthman är av en blygsam, ärlig, mild, generös och mycket snäll man, mest känd för sin anständighet och fromhet. Han tillbringade delar av natten till bön, fastade var andra eller tredje dag, utförde hajj varje år, och tog hand om alla behövande i samhället. Av illvilja mot sin rikedom, levde han ett väldigt enkelt, och sov på bar sand i Profeten Muhammads moskés gård. Uthman kunde Koranen utantill och hade ingående kunskap om innehållet och de relaterade omständigheterna till varje vers.

Uthmans Kalifat (644-656 e.kr.)
Under Uthmans regering fortsatte Abu Bakr och Umars Kalifats karaktärsdrag; opartisk rättvisa för alla, milda och barmhärtiga handlingssätt, strävan efter Guds väg och Islams expansion. Uthmans rike västerut sträckte sig till Marocko, österut till Afghanistan, norrut till Armenien och Azerbaijan. Under Kalifatet organiserades en marinflotta, adminstrativa avdelningar omarbetades, och många statliga projekt utvidgades och klargjordes. Uthman sände Profetens (saw) framstående anhängare, och hans personliga ombud till olika provinser för att granska ämbetsmännens uppförande och folkets tillstånd.

Uthmans mest anmärkningsvärda insats för Guds religion var sammanställningen av en fullständig och auktoritativ text av Koranen. Ett stort antal kopior gjorde av denna sammanställning och delades ut över hela muslimska världen.

Uthman regerade tolv år. De första sex åren utmärkte sig för fred och ro, men under nästa halva av hans kalifat gjordes det uppror. Judarna och zoroastrierna, började sammansvärja sig mot Uthman genom att ta fördel av folkets missnöje, och genom offentlig vädring vann deras klagomål så stor sympati att det blev svårt att särskilja vän från fiende.

Det kan vara häpnadsväckande att ett så vidsträckt områdes ledare, vars arméer var makalösa, inte kunde göra något för att stoppa upproret. Om Uthman hade önskat, kunde dessa uppror ha stoppats redan från början, men han var ovillig att vara den förste med att gjuta någon muslims blod, hur upproriska de än var. Han föredrog att resonera med dem, och övertyga dem med snällhet och storsinthet. Han mindes Profeten (saw) säga; "Om svärdet har dragits en gång bland mina anhängare, kommer den vara dragen framtill den Sista dagen."

De som gjorde uppror, krävde att Uthman skulle abdikera, och vissa av hans anhängare gav honom rådet att han borde gå med på kravet. Han skulle gärna ha följt rådet, men han kom ihåg sitt löfte som han gett Profeten. " Gud kommer kanske att klä dig med en skjorta, Uthman" hade Profeten en gång sagt till honom, "och om folket vill att du ska ta av den, ta inte av den för dem." Uthman sa en gång till en välgångsönskande, då hans hus var omringad av de upproriska, att "Guds sändebud gjorde en överenskommelse med mig, och jag ska visa uthållighet för att kunna hålla fast vid det".

Efter en lång belägring, bröt sig rebellerna in i huset och mördade Uthman. När den första mördarens svärd stack honom, reciterade han denna vers ur Koranen:

" Gud ska skydda dig; Han är Den som hör allt, vet allt" [2:137]

Uthman tog sina sista andetag på fredag eftermiddag, 17 Dhul Hijja, 35 e.h.(June, 656 e.kr). Han var 84 år gammal. Rebellernas makt var så stark att Uthmans kropp låg obegravd tills lördag natt, då han begravdes i sina blodstänkta kläder, svepningen som anstår alla martyrer för Guds skull.

http://www.islamguiden.com


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa