Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Tron på "Qadar"

Den ursprungliga betydelsen av ordet Qadar är " specificerat mått " eller " mängd av kvantiteter eller kvaliteter ". Ordet kan användas på många sätt i enlighet med borgreningarna av dess rot. Sålunda Betyder qaddir bl.a. att mäta eller bestämma kvantiteten, kvaliteten eller positionen av något, innan man verkligen gör det. Det är denna sistnämnda betydelse som intresserar oss här.
"Allting har vi (Gud) förvisso skapat efter mått (Qadar)."

(Koranen 54:49)

Gud vet innan Han skapat något att Han kommer att skapa det och att det kommer att ha den och den storleken, egenskapen eller naturen, osv. Han bestämmer tiden för dess tillkomst och försvinnande, samt platsen där det kommer att ske. Eftersom det förhåller sig så, får den som tror på den Sanne Guden inte tro på någon slumpmässighet i naturen. Om något obehagligt händer honom, bör han säga: "Gud qaddara (bestämde) och Han gjorde vad Han ville", och inte önska att det inte hade hänt eller grubbla över varför det skulle hända. Om å andra sidan något behagligt händer honom, bör han inte skryta om det, utan tacka Gud.

Om Gud yuqaddir (predestinerar) allting, så inkluderar detta även våra sk. fria handlingar. Men om det är så, hur kan vi då sägas vara fria och ansvariga för våra handlingar? Denna fråga förorsakade under islams tidiga historia uppkomsten av två extrema teologiska sekter. En av dessa, som kallades Qadariya, hävdade människans fria vilja och ansvar i så hög grad, att den förnekade Guds förhandskännedom och menade att Gud känner till våra fritt utförda handlingar först sedan vi utfört dem. Den andra, som kallades Jabriya, gjorde precis tvärt emot och hävdade att det inte finns någon skillnad mellan rörelserna hos livlösa ting och våra rörelser när vi utför sk. fria handlingar.

När vi talar om avsikt, menade de, använder vi alltså bara ett metaforiskt språk. Men man behöver inte gå till sådana ytterligheter, för det är inte svårt att förlika gudomlig vadar och mänskligt ansvar. Gud bestämde att skapa människan som en fri varelse, men Han vet (och hur skulle det vara möjligt att Han inte vissteg) innan Han skapar varje människa, hur denna kommer att använda sin fria vilja, t ex. hur hon kommer att reagera när en profet förklarar Guds budskap för henne.

Denna förhandskännedom och dess inskrivning i en " bok" kallas qadar. "Men om vi är fria att använda vår vilja -", skulle en qadariya-anhängare kunna säga, "- så kan vi ju också använda den på ett sätt som inte överensstämmer med Guds vilja, och i så fall är det ju inte rätt att påstå att allt som sker är uttryck för Guds vilja och dekret." Koranen svarar på denna fråga genom att påminna oss om att det var Gud som ville att vi skulle ha avsikter, och att det är Han som tillåter oss att använda vår fria vilja.

"Detta är förvisso en förmaning, och den som vill, tar vägen till sin Herre, men ni vill icke, om inte Gud vill."

(Koranen 76:29-30)

"Om det är så -", säger en qadariya-anhängare, "- så kunde Han ha hindrat oss från att göra det onda." Ja, det kunde Han förvisso ha gjort. "Och om din Herre velat, så skulle alla som finns på jorden ha trott." (Koranen 10:99). "Om Gud velat, skulle de ej ha satt andra vid Hans sida; men vi har ej satt dig till väktare över dem, och du är inget ombud för dem."

(Koranen 6:107)

Men Han ville att människorna skulle vara fria, i synnerhet i avseenden som har att göra med tro och otro. "Och säg: Sanningen kommer från er Herre; vem som vill må tro, och vem som vill må vara otrogen." Men människorna skulle inte vara så fria om, närhelst någon av dem ville göra något ont, Gud hindrade henne från detta och tvingade henne att göra det goda. " Om Gud har velat våra handlingar", kanske någon säger, "så är de ju i själva verket Guds handlingar." Denna invändning är baserad på ett missförstånd. Gud vill vad vi vill, i betydelsen att Han ger oss viljan att välja och gör det möjligt för oss att utföra denna vilja, dvs. Han skapar de nödvändiga förutsättningarna för att vi skall kunna göra det. Han vill inte vår handling i betydelsen an Han gör den, för annars skulle det ju vara helt i sin ordning an säga, när vi t ex. äter, dricker eller sover, att det är Gud som utför dessa handlingar. Gud skapar dem, men Han utför dem inte.

En annan invändning, baserad på ett annat missförstånd, är att om Gud tillåter oss att göra det onda, så godkänner Han det och tycker om det. Men att vilja någonting i betydelsen "att tillåta en person att göra det" är en sak och att godkänna och rekommendera denna handling är något helt annat. Gud tycker inte om allt som Han vill. Han har, som vi just har läst i Koranen, givit människan valet mellan tro och otro, men detta innebär naturligtvis inte att Gud tycker om att en del människor avvisar tron (är otacksamma).

"Om ni är otrogna, så är Gud rik nog er förutan; Han är ej tillfreds med otron hos sina tjänare, men om ni är tacksamma är Han tillfreds därmed."

(Koranen 39:7)


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa