Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Tron på Guds profeter

Tron på profeterna är en del av tron i Islam, De som är nämnda i Koranen är 25, de är Adam, Noh, Idris, Salih, Ibrahim, Hod, Lot, Yonis, Ismail, Is'haq, Yakob, Yousuf, Ayob, Shuaib, Mosa, Haron, AL-Yasaa, Zul kifl, Dauwd, Zakaria, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa, Muhamad (f.v.d). Budbärare är människor som av gud utvalts för det ärorika uppdraget att överlämna hans budskap till andra män och kvinnor, budbärare är inte en position som kan uppnå genom medveten ansträngning, det är en nåd som gud bevisar dem, som gjort sig förtjänta av den. Budbärare är alltså inte som vi andra, de är visserligen människor, men de är människor som befinner sig på en ytterst hög moralisk, andlig och intellektuell nivå, vilket i guds ögon kvalificerar dem för att bli bärare av hans ljus till världen.

När profeten Muhammeds hustru Aicha tillfrågades om profetens uppträdande, svarade hon: att det var som koranen, vilket innebär att han förkroppsligad alla de ideal som koranen presenterar. Två relaterade saker beträffande budbärare som koranen betonar och vilka därför behöver förklaras lite närmare, är profeternas mänsklighet och naturen av deras uppgift. Trots den stora andliga, moraliska och intellektuella skillnaden mellan dem och vanliga människor och trots den speciella relation till gud som de åtnjuter, är de icke desto mindre människor med allt vad denna term innebär, de avlar och är avlade, de äter och dricker och går runt på salutorgen ( Sura 25:20 ), de sover och de dör ( Sura 21:34 ) och de glömmer och begår misstag ( Sura 20:121 och Sura 18:34 ).

Deras kunskap är begränsad och kan därför endast meddela den del av framtiden som gud uppenbarat för dem ( Sura 72:26-27), de kan inte medla hos gud till förmån för någon annan, om inte gud givit sin tillåtelse ( Sura 72:26-27), och de kan inte tvinga människor att följa den rätta vägen ( Sura 28:56 ). Kort sagt så har de inget att säga till om när det gäller universums styrelse ( Sura 3:128 ), många tidiga muslimska teologer har observerat att koranen vid tre tillfällen när profeten skulle hedras och i syfte att betona hans mänsklighet kallade honom " Guds tjänare ".

En profet vars mänsklighet är speciellt betonad är Jesus, han skapades på samma sätt som Adam ( Sura 3:59 ), han Marias son och inte guds son ( Sura 4:157 ), han och hans moder brukade äta människoföda ( Sura 5:75 ), han faktiskt guds ord ( Sura 2:45 ), men eftersom han är en mänsklig varelse i denna terms fulla betydelse, får detta inte tolkas som att det skulle finnas något gudomligt element i honom. Han är guds ord endast i den betydelse är allting guds ord. Varför är då i synnerhet Jesus kallad guds ord ? Därför att han som många teologer mycket riktigt förklarat, kom till direkt som ett resultat av detta ord, Jesus är alltså en av guds tjänare och gjorde aldrig anspråk på att vara gudomlig ( Sura 5:116-117 ).

Som vi tidigare sagt budbärarna anförtrodda uppgiften att meddela guds ord till andra människor, men detta är inte så enkelt som det verkar. Det innebär många saker som inte framgår klart vid första ögonkastet och som därför koranen förklarar närmare. Den viktigaste punkten som alla budbärare påminns om, och som är mycket lätt att glömma bort, är att eftersom deras plikt endast är att meddela budskapet, så är de inte ansvariga för människornas reaktioner gentemot detta budskap, när de väl förklarat det för dem, gud har givit människan förmågan att förstå skillnaden mellan sanning och lögn, i synnerhet i religiös angelägenheter, gud har givit henne möjligheten att genom sin fria vilja antigen acceptera eller också avvisa sanningen, och eftersom det är bara gud som vet vad som pågår i människornas sinnen, är det endast han som kan avgöra vem som är värdig att bli vägledd och vem som förtjänar att bli lämnad i mörkret, och det är gud som i enlighet med sin kunskap vägleder vem han vill.

En profet har inte någon sådan makt och kan därför inte vägleda den han älskar ( Sura 28:56 ).

" Påminn dem [Muhammed]! Din uppgift är att påminna. Men över deras [sinnen] har du ingen makt."

(Koranen (88:21-22))

Han bör därför inte känna sig sorgsen om människor vänder honom ryggen eller påstår att hans budskap är falskt ( Sura 6:33-34 ), men detta är en mycket svår regel att hålla sig till, vi älskar att bli accepterade av det samhället i vilket vi lever. Profeter måste naturligtvis leva mitt ibland de människor som de utsänts till och de förråder givetvis inte sitt budskap, att orubbligt hålla fast vid guds ord och ändå leva i folkets mitt är kanske den största svårigheten de utsätts för.

Profeter i Koranen


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa