Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Tron på Guds änglar

Änglarna har inte någon materiell existens och är inte förnimbara för det mänskliga ögat, deras osynliga väsen är sysselsatta med universums förvaltning i uppdrag av gud, de liknar inte oss och är inte guds barn, de kan inte avvika från guds befallningar. Dessa är varelser som har en annan natur än människan, medan människan är skapade av jorden, är änglarna skapade av ljus, därför kan människorna - med undantag av profeterna - inte se dem i deras ursprungliga natur, utan bara om de tar fysisk gestalt. Vår kunskap om dem är alltså nästan helt baserad på vad gud och hans profeter berättar för oss, men varför skulle vi bry oss om att lära känna till dem ? jo, därför att de spelar en stor roll i handhavande av våra angelägenheter.

Kunskapen om dem kan kanske sägas vara nyttig på samma sätt som att kunskap om naturlagarnas funktion och andra människors beteende är nyttig. Vi har fått veta att dessa nästan oräkneliga varelser, som är ytterst mäktiga, skapats på ett sådant sätt att de alltid lyder och aldrig motsätter sig de gudomliga befallningar samt att de oavbrutet tjänar och aldrig tröttnar på att tjäna herren ( Sura 21:19-20; Sura 66:6 ). Men trots detta står de - såsom art - på en lägre nivå än människan, vilket symboliseras av det faktum att de, när Adam skapades, befalldes att nedfalla inför honom såsom hälsning och ett tecken på respekt ( Sura 17:70 har av några kommentatorer angetts som bevis för att människorna står på en högre nivå än änglarna, Ibn Kathir i sin förklaring av Koranen ).

Här är några av änglarnas handlingsområden som berör människorna. Deras huvuduppgift, från vilken deras namn kan härledas, är att överlämna guds budskap till hans utvalda profeter, för detta hedesuppdrag utses främst deras ledare Gabriel ( eller Djibrill som namnet uttalas på arabiska ).

" Detta är sannerligen en ärevördig budbärares tal med stor makt hos tronens Herre, åtlydd och trovärdig "

(Koranen (81:19-21))

Ett budskap som frambärs av varelser med en sådan natur når med säkerhet sin bestämmelseort intakt, änglarna omger oss på alla sidor, de observerar och noterar alla våra handlingar, goda och dåliga, de för en fullständig uppteckning över varje människas liv. Efter döden skall vi föras inför gud och änglarna av ger då en fullständig redogörelse för vårt livsverk på jorden.

De medverkar vid förorsakandet av händelser som verkar vara rena naturfenomenen, såsom vind, regn och död ( Sura 50:17-18 ). De har t.o.m. fått i uppgift att hjälpa de troende genom att kämpa på deras sida under krig ( Sura 2:124 ) samt genom att beskydda dem ( Sura 13:11 ) och be för dem ( Sura 40:7 ).


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa