Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Hur kan ni förneka?

Översättning till svenska: Shireen Ahmad
Källa: www.thetruereligion.org


"Hur kan ni förneka Gud! Då ni var döda gav Han er livets gåva;efter detta skall Han låta er återuppstå till nytt liv,och till Honom skall ni föras åter"

(Koranen 2:28)

Hur kan ni förneka Gud! Hur kan ni begå denna handling av kufr(otrohet)?Hur täcker ni denna verklighet(verkligheten av Allah),då ni var döda-ni var livlösa,existerade inte,var inte kända av någon eller omnämnda-Och Han gav er liv?

Hur kan ni förneka Gud!Hur med obegränsade antal nummer av frågetecken och utropstecken.Det här uttalandet visar hur främmande och onaturlig denna handling av kufr är,då man vet att man inte existerade innan och ändå ignorera anledningen av existerande.Hur kan ni förneka den Enda som gav er live och kommer att få er att dö?Och inte bara det utan kommer att ge er liv igen och sedan kalla er för räkning.

Hur kan ni förneka Gud!Hur blåser ni upp er själva med falsk tolthet,vilket är huvudnykeln till kufr,då ni vet att ni var döda och kommer utan tvekan gå tillbaka till den ställningen?Då ni är medvetna om er början och ert slut,och då ni ser att ni inte har någon kontroll över de båda är ni sannerligen väntade att vara anspråkslösa utan att ha minsta lilla stolthet.

Hur kan ni förneka Gud!Hur kan det komma sig att ni är otacksamma till den Enda som gav er livets gåva och vad det innehåller!Vem gav er förmågan av att höra se och förstå?Människan är faktiskt helt omsvept av Guds förmåner.Tacksamhet är den väntade handlingen av er,inte kufr. När vi ser någon behandla hans eller henner mamma på ett dåligt sätt blir vi förvånade och hatar den sortens uppförande. Självklart växer vår förvåning och vårt hat av ett sådant uppförande då vi inser moderns fortsättande ansträngning och den omtänksamhet hon försörjer sitt barn med.Handlingen av en sådan människa är helt klart en handling av otacksamhet.
Om det nu är så,hur äe det med Han som skapade både oss och våra mödrar,Han som fösörjer både oss och våra mödrar?Då blir det klart att handlingen av att ignorera Guds(prisad vare Han) förmåner överskrider alla gränser av orättvisa och otacksamhet.
Att ignorera Skaparens förmåner är sannerligen ett brott utöver beskrivningar.

Vem ska egentligen annars bli tackad om inte Allah?
Vem annars ska vi lyda om inte Allah?
Och vem annars ska vi dyrka om inte Allah?

Hur kan ni förneka Gud!Hur kan ni förneka Han som är så stor(hela storheten)och som är så kunnig(hela kunskapen)!Hur kan ni förneka Han som bringade er till existerande och Han som kommer skapa er på nytt efter det attni är döda!Hur kan ni förneka Han som äger er helt och fullt och ingenting händer i universum utan Hans vilja?Han är sannerligen den enda att vara medveten om och den Enda som bör bli respekterad.Hur kan ni förneka Han som ni kommer föras åter till för räkning och det går inte att undkomma att möta Honom?

Allah är sannerligen Han som äger oss.Vi är Hans egendom.En egendom som är fullständigt beroende och är i desperat behövande av sin Ägare.Och en Ägare som inte är i behövande av sin egendom och Hans egendom överskrider inte det minsta på Hans gränslösa rikedom.

Hur kan ni förneka Gud!Hur kan ni neka till återuppståndelsen och räkenskapen,då ni vet att ni var döda och Allah gav er liv?
Det är extremt okunnigt att tveka till Guds(prisad vare Han) förmåga.Han som skapade er för att ge er liv igen.Och det är också dumt att ignorera allvarligheten och avsikten som är ingrodd i skapelsen som starkt pekar på en eventuell räkenskap.

Hur kan ni förneka Gud!Hur kan ni begå shirk(avgudadyrkan), vilket är en av de mest framstående formerna av kufr,då Allah är den Enda som gav er liv,den Enda som kommer få er att dö igen och sedan leva igen,och den Enda som kommer att samla er för full räkenskap.

Profeten(saw)definerade shirk så här:
"Att du gör någon eller något likartad till Gud då Han skapade dig".

I Koranen säger Allah (prisad vare Han)

"De har velat göra de onsynliga väsenderna till Guds medhälpare-[väsen]som Gud har skapat-och i sin okunnighet har de uppfunnit söner och döttrar åt Honom.Nej stor är Han i Sin härlighet,höjd högt över[alla försök] att beskriva Hans [väsen]"

(Koranen 6:100)

Vi märker här,i koranversen och och profetens(saw) hadith, utropet av handlingen att tillskriva Allah eller beskriva Honom i mänskliga termer(tillskriva Honom mänskliga egenskaper),då Allah är den Enda Skaparen.

Hur kan ni förneka Gud!Hur nekar ni till Skaparens existerande då ni är skapade och sannerligen har ni inte skapat er själva?
Och intet kan inte förmå ert existerande.Hur nekar ni till orsaken av er existens?Det är som en maskin nekar till dess skapares existens och inte kyder hans eller hennes order.

Om universum och allt vad det innehåller inte är tillräckligt för vilken förståndig människa som helst att bevisa Skaparens existens finns det bara två möjligheter.Den första,människans förstånd fungerar inte som det ska,vilket betyder att människans förmåga av att förstå är täckt av olika behov och egennytta.Den andra möjligheten är att det finns problem med uppfattningen och begreppet.Om människan ser Gud tex som en treenighet eller som en vitskäggug man som finns på en av fjärran planeterna eller stjärnorna,hur ska man då bevisa dess existerande!

Ateism växer och blomstrar i verkligheten i samhällen eller situationer där fel tro ärvs eller antas.I samhällen där tex mysticism är rådande och praktiserad finner man säkert människor reagera på rätt sätt eller på fel sätt på sådant nonsens,de går till olika riktningar så som Ateism,Agnosticism eller ibland den korrekta tron och förståendet.

Ibland hör man vissa muslimer prata om svårigheterna att bevisa Guds existens,vilket sannerligen är oväntat och ledsamt. Den här sortens anspråk borde bara komma från människor som följer och främjar andra trosystem vilka inte är grundande på förstående och bevis.Om dessa människor bevisar Guds existens logiskt skulle det vara omöjligt för dem att fortsätta den här processen av obevisade ologiska andra aspekter som tex treenigheten eller atributen som sägs vara inlärda av de så kallade helgonen.

Bevisandet av Guds existens är så enkelt att demonstrera och förstå.Man behöver inte ha speciella erfarenheter,studier eller träning.Det enda som behövs är endast livserfarenheten av att vara här omgiven av universum och dess beståndsdelar(inkluderat människor och vårat livssystem)

Vissa människor säger också att tron på Gud är någonting som finns i människans inre;vilket är grundat på människans inre känslor.Sannerlige är den mänskliga naturen,den inbyggda naturen(fitran),en faktor i människans bekräftelse av Guds existens,men det är helt klsrt inte det enda beviset.Dessutom kan människans inre täckas av alla möjliga nyck och behov och kan då inte fungera rätt.Att bero på sina inre känslor i att bevisa Guds existens som den enda faktorn är helt klart felaktigt.

Det som kan sägas här är att Fitran,den oförvrängda mänskliga naturen,resonerar glatt med sanningen.Det resonerar gärna med det överväldigande bevis som bevisar Skaparens existens och beskriver Hans ofattbara härliga atributer.

http://www.islamguiden.com


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa